Tema

Få et godt indeklima på børnenes værelser

Det er helt godnat at sove med lukket dør til børneværelset

Luften i værelset bliver dårlig, hvis den får lov at stå stille. Og dårlig luft kan give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. I yderste konsekvens svækker det indlæringsevnen, og det er der ingen grund til. Ved at følge to enkle råd kan du sikre et godt indeklima om natten. 

  • Luft ud med gennemtræk inden sengetid. 
  • Hold døren åben til børneværelset om natten. 

Åben eller lukket dør om natten?

Indeklimaet bliver markant dårligere om natten, hvis døren er lukket til det værelse, du sover i. Se forskellen på en åben dør og en lukket dør herunder.

På grafen ses kvaliteten af luften på et børneværelse i løbet af natten. Den røde graf viser, hvordan luften er, når døren er lukket. Den grønne graf viser, hvordan luften er, når døren er åben. I begge tilfælde er der luftet ud med gennemtræk om aftenen inden sengetid og igen om morgenen. Kvaliteten af luften er angivet som CO2 målt i ppm (parts per million). Målingerne er foretaget i et lille, uventileret værelse, og på andre værelser kan forholdene være anderledes.

Dårligt indeklima på børnenes værelser

Når vi sover på et værelse med lukket dør, stiger CO2-niveauet, partiklerne hober sig op, og luftfugtigheden stiger. Det gælder indeklimaet i alle de værelser, hvor vi sover. Med en åben dør vil luften generelt blive bedre. 

Derudover sikrer du det bedst mulige udgangspunkt, hvis du lufter ud med gennemtræk lige inden sengetid. Så er luften frisk, inden vi lægger os til at sove. 

CO2 i indeklimaet

CO2 er ikke farligt i sig selv, men et højt CO2-niveau er tegn på et dårligt indeklima. Det er en indikation på, at luften ikke bliver nok udskiftet.

  • Under 1000 ppm: Godt indeklima
  • 1000-2000 ppm: Dårligt indeklima
  • Over 2000 ppm: Meget dårligt indeklima

Arbejdstilsynet anbefaler, at CO2-niveauet ikke overstiger 1.000 ppm. 

Hvorfor åben dør?

Giv dit barn et godt indeklima om natten - download gratis dørhæng

Lad dit barn selv vælge teksten, så der er fred og privatliv om dagen og godt indeklima om natten. 

Download og print en gratis dørhænger. 

Vælg mellem flere versioner.  

Hent dørhænger

Gode råd til et godt indeklima på børneværelset

Få gode råd til et sundt indeklima. Træk i billedet 360 grader rundt og klik eller tryk på de små billeder for at se de forskellige tips.

Luft ud med gennemtræk 5-10 minutter tre gange om dagen

Test dig selv: Hvordan er indeklimaet om natten?

Svar på fem spørgsmål og se, om luften på dit eller dit barns værelse er tiptop, middel eller dårlig - og om chancen er størst for, at I er friske og veloplagte, lidt trætte om morgenen eller trætte og uoplagte. 

Få mere viden om indeklima

Vil du have mere viden? Tilmeld dig vores nyhedsbrev om indeklima, som udkommer hver fjerde uge.

Tilmeld dig her: