Børn har brug for frisk luft om natten, når de sover. Derfor er det en god idé at lufte ud med gennemtræk lige inden sengetid og at lade døren til børneværelset stå åben om natten.

Disse to gode råd har været omdrejningspunktet for et adfærdsstudie blandt 100 danske børnefamilier.

For hvordan husker vi de to gode råd i hverdagen?

– Vi ved, at indeklimaet og en god nattesøvn har en indvirkning på børns fysiske udvikling, sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt at lufte ud inden sengetid og holde døren åben om natten til børneværelset. Udfordringen er, at indeklimaet er usynligt, og derfor glemmer vi forældre det ofte i en travl hverdag. Realdania ville med dette studie undersøge, om adfærdsdesign er det, der skal til for, at man husker de to ting, forklarer Anne Gade Iversen, projektleder hos Realdania, som har støttet adfærdsstudiet lavet af /KL.7.

4 metoder til at huske indeklimaet

I forsøget blev der testet fire forskellige løsninger, der skal hjælpe børnefamilierne med at huske udluftning inden sengetid og en åben dør til børneværelset om natten.

 1. Oplysning
  Familierne modtog fire nyhedsbreve pr. e-mail, hvor der var tips til at sikre et godt indeklima.
 2. Vane
  Familierne blev bedt om at koble de to gode råd til en vane – fx tandbørstningen – og de modtog et klistermærke, som de fx kunne sætte på spejlet i badeværelset.
 3. Nudging
  Familierne modtog en intelligent pære, der blev koblet sammen med en måler, der registrerer indeklimaet på børneværelset. Når indeklimaet blev dårligt, skiftede pæren farve, hvilket indikerede, at der skulle frisk luft til værelset.
 4. Feedback
  Familierne modtog en rapport pr. e-mail hver uge. Her kunne de se, om indeklimaet på deres børneværelse havde været godt eller skidt den forgangne uge baseret på daglige målinger – og ikke mindst, om de lå bedre eller dårligere end de andre testfamilier.

Endelig har der været en kontrolgruppe på 20 familier.

CO2 og dårligt indeklima

I forbindelse med indeklima måler man ofte niveauet af CO2 (kuldioxid).

Et højt CO2-niveau (kuldioxid) er ikke i sig selv sundhedsskadeligt, men for høj koncentration kan give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Samtidig er et højt kuldioxidniveau tegn på, at den samme luft har været i rummet for længe og trænger til at blive skiftet ud.

CO2 måles i ppm (parts per million, dvs. antallet af CO2-molekyler blandt luftmolekyler).

Ifølge Arbejdstilsynet bør luften skiftes ud i sådan en grad, at CO2-niveauet er under 1.000 ppm. Kommer det over 1.000 ppm betegnes det som dårligt; er det over 2.000 ppm er det meget dårligt.

Mange familier har dårligt indeklima

Resultaterne viser først og fremmest, at indeklimaet på børneværelserne er dårligt om natten.

For eksempel havde 7 ud af 10 børnefamilier et indeklima mellem kl. 19 og 07, hvor der var mere CO2 i luften end anbefalet.

Hver fjerde familie havde et gennemsnitligt CO2-niveau, der oversteg grænseværdien med 50 procent.

– Resultaterne er desværre ikke overraskende, men lægger sig op ad resultaterne fra en undersøgelse, som Det Økologiske Råd lavede for Realdania for et par år siden. Her blev der på børneværelser målt mere end tre gange så høje CO2-koncentrationer som anbefalet, siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Intelligent pære og rapporter giver bedre indeklima

Lukker du døren til børneværelset om natten, vil CO2-niveauet stige – men lader du den stå åben, vil luften på børneværelset blive blandet med luften fra resten af boligen, og således vil du sikre et bedre indeklima for dine sovende børn.

Men hvordan husker vi så at lufte ud inden sengetid og lade døren stå åben om natten?

Ifølge projektet blev indeklimaet forbedret mest hos den gruppe, der fik installeret en intelligent pære, som skiftede farve, når CO2-niveauet på børneværelset blev for højt. Herefter var det gruppen, som fik ugentlige rapporter og kunne sammenligne sig med de andre testfamilier, der opnåede den næstbedste forbedring af indeklimaet.

– Vi kan se, at adfærdsdesign virker. Udfordringen i denne sammenhæng er, at adfærdsændringen skal blive til en vane, og det er noget, vi som familie skal huske hinanden på at gøre sammen, siger Anne Gade Iversen, projektleder hos Realdania.

Husk udluftning om aftenen

Flertallet lufter oftest ud om morgenen, men for at sikre frisk luft til børnene hele natten, er det en god idé at lufte ud med gennemtræk lige inden sengetid.

– Om eftermiddagen og aftenen har vi haft forskellige aktiviteter indendørs, så hvis vi glemmer udluftningen inden sengetid, vil niveauet af CO2 være højt, allerede når de lægger hovedet på puden, forklarer Tue Patursson, fagekspert i indeklima i Videncentret Bolius.

Det er dog endnu vigtigere at sørge for en åben dør om natten, påpeger han:

– Den åbne dør er for mig at se det vigtigste for at sikre god luft til børnene hele natten. Udluftningen sørger for, at startniveauet er godt, men lukkes døren efterfølgende, vil CO2-niveauet hurtigt blive mange gange for højt på børneværelset. Det undgår du, hvis du lader døren stå åben, så luften bliver skiftet i løbet af natten, siger Tue Patursson.