CO2

Et højt niveau af CO2 (kuldioxid) er ikke i sig selv sundhedsskadeligt, men for høj koncentration kan give hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Samtidig er et højt kuldioxidniveau tegn på, at den samme luft har været i rummet for længe og trænger til at blive skiftet ud.

CO2 måles i ppm (parts per million, dvs. antallet af CO2-molekyler blandt luftmolekyler).

  • Under 1.000 ppm er et fint indeklima
  • 1.000-2.000 ppm er et dårligt indeklima
  • Over 2.000 ppm er et meget dårligt indeklima

Hvor stor betydning har det egentlig, om døren til børneværelset er åben eller lukket om natten, når børnene sover?

Det har faktisk ret stor betydning for indeklimaet, viser målinger, som Videncentret Bolius har foretaget. Når døren til børneværelset er lukket, kommer CO2-niveauet nemlig op mellem 4.000 og 5.000 ppm i løbet af natten. Arbejdstilsynet anbefaler, at CO2-niveauet ikke overstiger 1.000 ppm. 

– Målingerne har gjort indtryk. Det har været meget tydeligt at se, hvornår døren ind til børneværelset har været åben om natten, og hvornår den har været lukket. Så foruden at lufte ud tre gange om dagen, kan man gøre meget for børnene ved at holde døren åben ind til deres værelse. Det er en nem løsning, og det giver rigtig meget bedre luft, siger fagekspert Tue Patursson, der har foretaget målingerne i sit hjem. 

Hvordan er indeklimaet på børneværelset om natten?

Herunder ser du fire eksempler på, hvordan indeklimaet er på et børneværelse om natten. Klik på pilene for at bladre mellem de forskellige målinger. De to første grafer viser forskellen mellem en nat, hvor døren til værelset har været lukket, og en nat, hvor døren har været åben. 

Som det fremgår af graferne er det allervigtigste at lade døren stå åben til børneværelset om natten. Står den på klem, bør den være mindst 20 cm åben. Men det er også en god idé at lufte ud med gennemtræk inden sengetid, så partikler, fugt og CO2 bliver fjernet. 

På de to sidste grafer er der luftet ud med gennemtræk inden sengetid. Det betyder, at luften er god, når barnet lægger sig til at sove. Men på trods af et godt udgangspunkt steg CO2-niveauet om natten til fire en halv gange over grænseværdien, når døren blev lukket om natten. 

Kvaliteten af luften på børneværelset kan variere efter værelsets størrelse, herunder højden til loftet, antallet af børn på værelset, om der er friskluftsventiler i vinduerne eller ydervægen, hvor tæt vinduer og døre lukker. 

Har du et ventilationssystem i huset, behøver du ikke udluftning, men det er stadig en god idé at holde døren åben til børneværelset om natten. 

Målingerne er uvidenskabelige og udført en 11 årigs værelse på 9 m2, hvor både dør og vinduer (uden friskluftsventiler) var lukkede. Men resultaterne stemmer overens med videnskabelige undersøgelser, bl.a. andet fra DTU Byg.

Video: Hvad er forskellen på en åben og lukket dør om natten?

Lad også døren til soveværelset stå åben om natten

Det er også vigtigt, at indeklimaet i soveværelset er godt. Derfor er det også en god idé at lade døren til soveværelset stå åben om natten.

Ifølge en undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i september 2023, har 43 procent altid, ofte eller sjældent døren lukket til soveværelset om natten. 57 procent sover altid med åben dør.

Indeklima vigtigt for børns udvikling

Et godt indeklima på børneværelset er vigtigt, da et for højt CO2-niveau kan svække børnenes udvikling og indlæring. 7 ud af 10 børnefamilier har et indeklima mellem kl. 19 og 07, hvor der er mere CO2 i luften end anbefalet. Hver fjerde familie havde et gennemsnitligt CO2-niveau, der oversteg grænseværdien med 50 procent. 

Det viser et studie, som Realdania har lavet sammen med bureauet /KL.7, der arbejder med adfærdsdesign. 

For at opnå et godt indeklima er det stadig et godt råd at lufte ud med gennemtræk i 5-10 minutter tre gange om dagen – og det er særligt en god idé at lave en udluftning på børneværelset lige inden sovetid.

Friskluftsventiler hjælper på indeklimaet

Det har også en positiv indvirkning på indeklimaet, hvis du har mulighed for at åbne friskluftsventiler i vinduet, men ikke alle vinduer har det installeret.

Friskluftsventiler giver den bedste effekt, hvis der fx er en sprække med luft under døren ind til værelset, så luften fra hele boligen kan cirkulere og blive udskiftet.

Åbn døren til børneværelset om natten

Se alle målingerne herunder. 

Videncentret Bolius har foretaget flere målinger end de viste, som underbygger de fremhævede konklusioner. Målingerne er foretaget med en vejrstation fra Netatmo. 

13 tips til et godt indeklima på børneværelset

Træk i 360 gradersbilledet af værelset og få gode råd til et sundt indeklima ved at klikke på de små billeder nedenfor.