Prisen på 1.000 liter dansk fyringsolie er ved årsskiftet til 2024 i gennemsnit 15.650 kr. Energipriserne var ekstra høje i forbindelse med, at energikrisen fik fat særligt i 2022. Det gælder også fyringsolie.

Videncentret Bolius har set på prisen på fyringsolie på årets sidste dag siden 1982. Tallene er hentet fra Drivkraft Danmark og er den faste pris (fastforbrugerpris). Den viser, hvad prisen svarer til i nutidens priser, når der er taget højde for den inflation, der har været i perioden.

Fyringsolie var dyrest i 2022

Prisudviklingen på fyringsolie viser, at oliepriser i perioder varierer, men at de i 2022 var højere. I midten af 2022 toppede den med 20.000 kr. Ved årsskiftet til 2024 er prisen en anelse lavere end året forinden, men stadig markant højere end de foregående år. 

Et gennemsnitligt parcelhus bruger omkring 2.500 liter fyringsolie om året. Det svarer til en årlig pris på 39.125 kr. i 2024, hvis man tager udgangspunkt i den seneste pris fra årsskiftet. 

Hvor finder du den billigste fyringsolie?

På bl.a. fyringsolieonline.dk kan du finde den billigste danske fyringsolie. Ifølge fyringsolieonline.dk indsamles oliepriserne direkte på forhandlernes hjemmesider hver dag.

Priserne på fyringsolie inklusive moms den 5. april 2024:

  • Billigste pris: Super Olie: 13.369 kr. for 1.000 liter 'basis' fyringsolie.
  • Dyreste pris: OK Benzin: 16.257 kr. for 1.000 liter 'plus' fyringsolie.
  • Prisforskel for 1.000 liter olie: 2.888 kr.

Bruger du 2.420 liter olie om året, som et gammelt oliefyr i gennemsnit ca. bruger, er prisforskellen 6.989 kr. Et nyere oliefyr bruger i gennemsnit omkring 1.880 liter fyringsolie om året, her er prisforskellen 5.429 kr.

Prisforskellen siger ikke noget om en evt. kvalitetsforskel på olien.