De massive mængder regn, der typisk falder i efteråret, giver udfordringer for haveejere, som oplever overfyldte regnvandstønder i haven, og ingen blomster, som trænger til at blive vandet.

Men du kan slippe af med vandet også uden at belaste kloakkerne, der i forvejen er hårdt belastede af nedbørmængderne, og det er vigtigt, at du ikke hælder overskydende vand i kloakkerne. Jo mere vand du kan holde på din egen grund, jo bedre for miljøet.

Her kan du gøre af vandet fra din regnvandstønde

Når du skal have tømt din regnvandsbeholder, kan du starte med at koble en slange til hanen på tønden. Vil du ikke belaste kloakkerne, kan du via slangen lede vandet forskellige steder hen i haven. Der er sågar planter og buske, der har rigtig godt af det ekstra vand. Rododendroner kan eksempelvis have svært ved at klare vinteren og har brug for ekstra tilførsel af vand.

Generelt har både surbundsbede og stedsegrønne planter og buske godt af en masse vand om efteråret. Det er derfor ideelt at bruge det overskydende vand fra regnvandstønden til vanding af dem. Har du ikke planter eller buske, kan din græsplæne sørge for en langsom nedsivning. Græsplænen har ikke brug for vand, men den tager ikke skade af det ekstra vand.

Led vandet væk fra dit hus

Med en flexslange kan du lede vand væk fra regnvandstønden og videre til et passende sted i haven. Ofte vil der være en naturlig hældning på grunden, der leder regnvand væk fra huset. Men da du skal tømme mange liter vand ud på grunden, skal du være opmærksom på ikke at tømme din regnvandstønde for tæt på huset, da det kan give fugt- eller vandskader. Du skal vælge bede, planter og buske, der ligger mindst 3 meter væk fra huset for ikke at risikere skader på huset.

Hvis du har kælder, skal afstanden til huset være lidt større, og du skal heller ikke tømme vandet ud for tæt på skellet til din nabo.

Tøm din regnvandstønde, når det er vinter

Regnvandstønder bliver udsat for frost om vinteren. Da vand udvider sig, når det fryser, er det vigtigt at tømme din regnvandstønde, inden der kommer frost. Ellers risikerer du, at den sprænger.

Hvis du vil slippe for at tømme din regnvandstønde hvert år, skal du købe en tønde, der kan graves ned i frostfri dybde. Den løsning er en anelse dyrere, da der bl.a. skal tilsluttes en pumpe til at pumpe vandet op.

Du kan også grave store beholdere ned, eller lede vandet hen i en faskine.

Du kan lave et regnvandsbed

Med en nedgravet regnvandstønde behøver du ikke tømme tønden om vinteren. Regnvandet behøver heller ikke at ende i kloakken, når du helt har fjernet din regnvandstønde for vinteren. Du kan i stedet lave et regnvandsbed med planter, der kan tåle at blive oversvømmet.

Et regnvandsbed er et bed, der opfanger og nedsiver regnvand, der kommer fra tage og belægninger. Hvis terrænet skråner væk fra huset, kan du lade tagvandet løbe direkte ned i bedet. Du skal bare lede vandet 3 meter ud fra huset i en tæt rende. Den kan du lave ved at grave ca. 40 cm ned og fylde op med stabilgrus. Ovenpå kan du lægge fliser eller anden belægning.