Hvad må 4 meter havemur koste - har fået et tilbud på 70.000 kr., er det rimeligt?

Hej Bolius

Hvad må en havemur ca 4x1,80 meter koste? Den skal mures i vinkel på ca. 50 grader på eksisterende mur.

Vi har fået et tilbud på 70.000 kr., som kun skriver opgaven, men som ikke specificerer beløbet eller arbejdstiden. Se tilbud nedenfor...

"Tilbud vedr. opførelse af ny læ mur samt reparation af eksisterende læ mur.
Tilbuddet indeholder flg. Arbejder:

Udgravning for ny sokkel.

Støbning af sokkel.

Påmuring af Lecablok.

Udskæring af fortanding ved eksisterende murværk.

Opmuring af ny læ mur.

Sammenmuring af ny og eksisterende læ mur.

Påmuring af tagsten på ny læ mur.

Reparation ved tagsten på eksisterende læ mur.

Pudsning af sokkel.

Bortskaffelse af jord og eget affald.

Pris incl. moms Kr. 69.500,-"

mvh

Karen L

 

Hej Karen

Der findes jo ingen regler for, hvor meget et arbejde må koste.

Der findes prisbøger og deslige, hvor man kan slå op, hvad et fundament koster, hvad opmuring koster osv., men det er jo kun vejledende priser.

Tilbuddet er okay udspecificeret, men det kunne selvfølgelig altid være bedre, og primært give bedre beskrivelser af arbejdet, eksempelvis sokkeldybde, murstensvalg etc. etc. Og hertil kunne man komme med en række detaljer, såsom sikring imod revner mellem den gamle og den nye mur med brug af dilatationsfuger frem for fortanding af stenene. Skal væggen alligevel pudses op, ville jeg klart anbefale en dilatationsfuge imellem dem.

Videre kan man forstærke fundamentet ved at bore jernarmering ind i den eksisterende sokkel og ud i den nye.

70.000 kr. lyder måske dyrt for fire meter væg, men der er nu en gang en del arbejder i det, samt en del materialer (beton, mursten, tagsten, puds mv.). Og ofte kan man opleve, at eksempelvis 8 meter kan koste næsten det samme som 4 meter, og det skyldes bl.a. de mange start og stop, der altid vil være mellem arbejdsopgaverne, og det er det der oftest tager tid.

Fundamentet skal ned i 1,2-1,5 meter, eller som minimum 90 cm. Dette graves ofte med gravemaskine, som kan gøre det hurtigere, men omvendt koster den 1.500 kr. i timen, plus transport frem og tilbage. Bliver betonen til fundamentet leveret med betonpumpe, koster det også hurtigt 8.000 -10.000 kr. osv. osv.

Det bedste du som bygherre kan gøre er at fremlægge en så præcis beskrivelse af arbejdet som muligt, gerne med tegninger og grundige beskrivelser, samt eventuelle (inspirations)billeder. Dette giver du så til tre-fire bydende parter, som giver tilbud på nøjagtig det samme. Og så kan du vælge den entreprenør, som du har mest tillid til, og sammenholde det med prisen.

En murersvend koster omkring 4.000 kr. om dagen. Og der kommer som regel et par stykker til dette arbejde. Og arbejdet skal da nok tage en lille uges tid plus/minus tørretider.

Jeg tror ikke, du får det tilbudt til meget billigere priser, men prøv da at indhente flere tilbud. Men pas på med at sammenligne pærer med bananer. Læs gerne nærmere her: Hvorfor kan det være så svært at bygge

Held og lykke med det. Det skal nok blive en god og hyggelig krog.

Husk, at det godt kan betale sig at få gravet ud til terrassebelægning, når nu gravemaskinen alligevel er i gang.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden