Spørg Bolius

Hvad skal et udbudsprojekt indeholde og hvad betyder kontrahering?

sp. til arkitekten.

Efter at have bestilt og betalt en tegning til nyt sommerhus hos en arkitekt, besluttede vi at gå videre med næste skridt : udbud og kontrahering. Forventet lavet inden for de næste par uger. (første del af juni).

Efter 3-4 uger begyndte jeg at rykke 1 g. ugtl. Blev hele tiden lovet at det næsten var færdigt.

Da jeg stadig ikke havde hørt fra dem eller inddraget i ngt. (heller ikke materialebeskrivelse f.eks.) bad jeg om

fælles møde hos dem med den byggerdg., der skulle overtage sagen. Mødet var d.14.7. Udbuds.mat. var IKKE lavet endnu. Der var gået 8 uger . Ark. fik at vide de ikke skulle lave mere og byggerdg. indhentede filer og andre papirer, der skulle bruges til hans videre arbejde. Samarb. var afbrudt.

Dagen efter, d.15.7. kom ngt. udbudsmateriale. En stor del var generelt og ikke møntet på mit. Det fremgik også.

En del var beskrevet i forhold til sommerhuset, med ngt. generelt indimellem.

En del af materialebeskr. ville jeg slet ikke have. Men mine ønsker var ikke hørt, selvom ark. på mødet sagde, at vi egtl. skulle gennemgå alle punkterne et for et.

Materialet var mangelfuldt vedr. enkelte vigtige punkter, iflg. en bygmester der har set på det. En del af tegningen - en indbygget gavl, kunne ikke lade sig gøre.

Samarb. var afbrudt. Ingen kontakt herefter.

Men d.29.8. kom en meget stor regning fra arkitekten : Udbud og kontrahering, a conto 21.000 plus moms, 26.250 kr.

Teksten : Vi ser frem til at høre fra dig vedr. det videre arbejde.

Det var  en stor chock og uhyrligt beløb. De havde lavet noget beskrivende til de bygmestre, det skulle sendes ud til.

Mit spørgsmål lyder:

Hvordan beskrives udbuds og kontrahering - hvad ligger der i det og hvad skal der laves fra ark.s side ?

Jeg skal have forholdt mig til den overraskende regning. Og det lange forløb, hvor de havde syltet mig og givet løgne for at dække over det. De har forhalet mit byggeri, bla. med den konsekvens, at der nu kommer ekstra udg. til vinterforanstaltninger.

mvh Laila J.

På forhånd tak.

Kære Laila J

Hvis du er utilfreds med det arbejde rådgiveren har udført, og den faktura han har udskevet skal du starte med at klage til firmaet.

Det lyder umiddelbart til at der er en del misforståelser mellem jer.

Udbudsmateriale/hovedprojekt er de tegninger, beregninger og tekniske beskrivelser og materiale beskrivelser der skal til for at projektet kan prissættes og byggeriet gennemføres.
Læs her hvad et hovedprojekt indeholder: Hovedprojekt

Inden man udarbejder hoved-/udbudsprojekt vil man normalt udarbejde et myndighedsprojekt, så man kan søge byggetilladelse i kommunen.
Læs her om hvad et myndighedsprojekt indeholder: Myndighedsprojekt

Kontrahering er prisforhandlingen med den valgte entreprenør og udarbejdelse af kontrakt.

Oftest indgår der i den aftale der er mellem bygherre (dig) og rådgiver (arkitekten) en aftale om hvilket arbejde der skal udføres, prisen (enten en samlet pris eller en timepris og et skøn over hvor mange timer der forventes det vil tage at udføre det aftalte arbejde) og en aftale om hvornår de forskellige arbejder skal betales.

Du skriver at udbud og kontrahering forventede du at få indenfor et par uger, det lyder umiddelbart som en misforståelse idet det generelt tager noget længere tid at udarbejde udbuds/hovedprojektet.

Materialet skal derefter sendes i udbud hos de entreprenører der skal have omkring 3 uger til at gennemgå materialet og udregne hvad de kan bygge huset for,  før de kan komme med et tilbud.

De indkomne tilbud skal så gennemgås, der skal forhandles med den valgte entreprenør før der kan indgås og underskrives kontrakt. Derefter kan byggeriet gå igang under forudsætning af at man har fået byggetilladelse.

Læs mere om arkitektens ansvar her: Arkitektens ansvar

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden