Spørg Bolius

Hvem skal betale for olieforurening fra naboens grund?

Hej Bolius.

I forbindelse med ombygning hos vores nabo er der fundet en olietank med fyringsolie. Ifølge papirerne for ejendommen skulle tanken have være sløjfet, korrekt lukket og fyldt med sand (godkendt af kommmunen).

Det var ikke tilfældet. I stedet er olie fra tanken sivet ud på vores nabos grund og måske ind på vores grund.

Hvordan skal vi forholde os i denne situation?
Hvem skal betale for oprydning af eventuelt forurenet jord på vores grund?
Hvordan finder vi ud af hvor meget jord, der evt skal fjernes fra vores grund?
Hvad er grænseværdierne for, at jorden er så forurenet, at den skal fjernes?
Hvad kræves for at det ikke forringer værdien af vores bolig?

Med venlig hilsen Anette og Per Koch.

Hej Anette og Per.

Hvis naboens olietank er årsagen til, at Jeres grund nu er forurenet, er det Jeres nabo, der som udgangspunkt skal betale for oprensningen af Jeres grund. Jeres nabo kan rette sit krav mod den tidligere ejer, såfremt de tidsmæssige betingelser herfor er til stede. Uden oplysning om, hvor længe naboen har ejet sin ejendom, kan jeg ikke komme nærmere ind på dette forhold, men det er uden tvivl af væsentlig betydning for Jeres naboforhold, at udgiften kan søges dækket andetsteds.

Jeg vil opfordre Jer til at bede Jeres nabo kontakte Jeres Regionskontor med henblik på at undersøge, om forureningen evt. kan komme ind under den såkaldte værditabsordning, som er en ordning, der betyder, at boligejere, som har købt en forurenet ejendom, uden at have kendskab hertil, kan få oprenset ejendommen mod en symbolsk egenbetaling.

Regionen, vil desuden kunne undersøge omfanget af forureningen, herunder hvor stor en del, der påvirker jer. Hvorvidt Jeres ejendom vil blive forringet i værdi, afhænger af omfanget af forureningen, herunder om forholdet betyder, at en evt. forurening bliver registreret på ejendommens BBR-oplysninger. I kan evt. spørge en ejendomsmægler herom, når I kender omfanget.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Dennis Feyling Serup, skribent

Aktuelt på forsiden