Klimaforandringerne har brændt sig fast som et af de vigtigste emner på den politiske dagsorden. Blandt befolkningen er der bred enighed om, at det er nu eller aldrig, hvis vi skal vende den kritiske situation, vores planet befinder sig i.

I den sammenhæng er genbrug vigtigt. Vi lever som bekendt i en verden med begrænsede ressourcer, og det ser ud til, at danskerne er parate til at genbruge mere, end de gør i dag.

I en undersøgelse, YouGov har lavet for Videncentret Bolius, svarer 20 procent af bolig- og andelsejerne således, at en udvidelse af den såkaldte BoligJobordning – eller lignende tilskudsordninger – kan få dem til at genbruge mere i forhold til boligen.

Otte procent af de adspurgte svarer, at et politisk påbud/lovgivning om at anvende genbrugsmaterialer og/eller genbrugsprodukter kunne fungere som en gulerod. Særligt de 25-34-årige vil lade sig påvirke af et politisk påbud.

Alternativet: Fjern BoligJobordningen

Blandt politikerne er delte meninger om BoligJobordningen. Hos Alternativet, der markerer sig som et af landets grønneste partier, ønsker man ikke umiddelbart at ændre ordningen for at få danskerne til at genbruge mere.

Men det handler ikke om, at Alternativet ikke bakker op om genbrud. Partiet er bare imod BoligJobordningen.

- Hvis man skal lave en fradragsordning, bør fradraget kun kunne benyttes til grønne tiltag, fortæller Rasmus Nordqvist, der er klimaordfører for Alternativet.

Om BoligJobordningen

BoligJobordningen blev gjort permanent i 2018 efter en finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Ordningen er delt i to: Et årligt fradrag på 12.200 kroner pr person for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.

Hertil kan man også få et årligt fradrag på 6.100 kroner pr person for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

Men ifølge YouGov-undersøgelsen er hver femte dansker altså klar til en ændring af ordningen, så det bliver mere fordelagtigt at genbruge eksempelvis stolper, brædder, døre, vinduer og lignende, når der skal renoveres i boligen.

DF og V: Ordningen skal ikke laves om

Et andet sted på det politiske landkort er holdningen en lidt anden. Boligordfører Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti ser således gerne, at BoligJobordningen fortsætter.

Til gengæld er boligordføreren mere lunken, når det kommer til at ændre ordningen for at fremme genbrug.

- Jeg synes, det er svært at lave et genbrugs-parameter. Det er ofte en meget dyr løsning i byggeriet, og tilskuddet vil derfor skulle være mærkbart, hvis det skal kunne give mening. At sætte et parameter ind i forhold til fx anvendelsen af træ i renoveringer kunne måske være en gangbar vej med en klar miljøfordel, siger Merete Dea Larsen tilføjer:

- Mindre justeringer i BoligJobordningen kan man godt kigge på, men hvis der skal være en god langsigtet effekt, skal vi sikre, at ordningen holdes forholdsvis i ro, så der er tiltro til, at den fortsætter, og at man kan planlægge ud fra det.

Heller ikke hos Venstre ser man nogen grund til at ændre i BoligJobordningen, fortæller partiets boligordfører Carsten Kissmeyer.

Kun hver fjerde dansker genbruger under renovering

Hos Socialdemokraterne går man også ind for at fortsætte BoligJobordningen, og i et skriftligt svar fortæller partiets boligordfører Kaare Dybvad, at Socialdemokraterne ”støtter en indsats for at sikre mere genbrug af materialer, men at vi samtidig er meget opmærksomme på ikke at drive bygningsomkostningerne opad, da det jo i sidste ende betyder højere huslejer for almindelige danskere.”

Hvad der kommer til at ske med BoligJobordningen efter valget, er ikke til at spå om. Men som det ser ud nu, er der god plads til genbrug, når danskerne til- og ombygger.

Ifølge YouGov-undersøgelsen har hele 76 procent af de adspurgte nemlig ikke anvendt genbrugsmaterialer eller genbrugsprodukter i forbindelse med til- eller ombygning eller vedligeholdelse af boligen.