Ukrudt, der pibler op mellem fliserne, er en ubuden gæst i de fleste hjem. Det kan se sjusket ud med de grønne stængler i indkørslen eller på terrassen, men der er faktisk flere gode grunde til at bekæmpe ukrudtet. 

Hvis ukrudtet får lov at brede sig, kan det gøre belægningen skæv og ujævn – enten på grund af vand, der trænger ned mellem fliserne, eller fordi rødderne fra ukrudtet vokser ind under fliserne. Dermed kan du risikere at skulle omlægge fliserne langt før tid.

Hvis du vil undgå ukrudt, kan du selvfølgelig bruge hver weekend på knæ. Men faktisk kan du gøre meget for at begrænse de ubudne gæster, hvis du fra start sørger for at vælge det rigtige fugemateriale.

Vælg materiale til fuge mellem fliser efter flisetype og størrelse på fuge

Fugemateriale kan fx være grus, sand eller stenmel, der binder fliserne sammen og sørger for, at fugerne er tætte. 

Når du skal vælge fugemateriale til dine fliser, er der en række ting, du skal være klar over:

  • Materialet skal bestå af en blanding af grove og fine partikler. De store partikler binder fliserne og gør belægningen stabil, mens de fine partikler fordeler sig blandt det grove materiale og gør fugerne tætte. Dermed har ukrudtsfrø og vand svært ved at trænge ned mellem fliserne.
  • Den rette fordeling af store og små partikler afhænger af, hvilke typer fliser du skal lægge. Tommelfingerreglen er, at jo større fuge, jo grovere skal materialet være. Lægger du fx betonsten, skal du have en mindre fuge mellem fliserne, end hvis du lægger brosten eller chaussésten.
  • Typisk skal du bruge en almindelig 0/8 afretningsgrus, men som rettesnor kan du gå efter en kornstørrelse, der er 2-3 mm mindre end fugens bredde. Hvis du fx har en fuge på fem mm, skal du bruge et fugemateriale med en kornstørrelse på 0-2 mm.
  • Det er vigtigt, at fugematerialet består af kantede partikler. Det vil sige, at du fx ikke bør bruge strandsand, der består af runde partikler, som ikke kan pakke og gøre fugen tæt.
  • Du kan typisk købe fugesand i forskellig størrelse i de fleste byggemarkeder, men du kan også finde fugemateriale i grusgrave.

Vedligehold fuger på terrasse løbende og undgå ukrudt

Selvom du sørger for at bruge det rigtige fugemateriale fra start, kan du ikke helt undgå ukrudt mellem fliserne. Der kan altid komme ukrudtsfrø både fra det underliggende materiale eller fra andre planter, og det kræver ikke særligt meget, før frøene spirer.

Derfor er det vigtigt, at du sørger for at vedligeholde fugerne løbende. Du kan fx feje fliserne 1-2 gange om ugen med en stiv kost, så frøene ikke får fat. Efter et stykke tid kan du opleve, at fugerne forsvinder, og så er det nødvendigt at efterfylde med nyt materiale. Det gør du ved at sprede materialet hen over fliserne og feje det ned i fugerne.

Efter en årrække kan det også være nødvendigt med en oprensning og lægning af ny fuge.