Rensning af fliser udendørs – er det nødvendigt?

Har du en indkørsel, terrasse eller gårdsplads, hvor fliserne er blevet plettede af flisepest, alger eller forskellige mosarter eller bare triste af se på?

Så overvejer du måske, om de skal renses, så de bliver pænere at se på, og igen får den lysere farve, de havde, da de blev lagt.

Men inden du går i gang, så overvej også, om det er nødvendigt at rense fliserne. Fliser kan være lige så charmerende med lidt patina, og det er et større arbejde at rense dem selv, mens det kan koste et større beløb, hvis du får et firma til at rense dem. 

Renser du fliserne med en højtryksrenser uden patio cleaner/terrassevasker, kan overfladen af belægningen blive ødelagt, og det gør fliserne mere sårbare og modtagelige over for fx alger og flisepest. Bruger du kemiske rense- eller bekæmpelsesmidler, kan det gå ud over miljøet, hvis midlerne ikke er godkendt af Miljøstyrelsen og/eller ikke bruges korrekt.

Hvorfor bliver fliser grimme?

Der er mange årsager til, at fliser med årene ikke er lige så pæne, som da du købte dem.

Påvirkning fra vejr og planter kan påvirke udseendet på dem.

Fx kan nedbør og for meget skygge give alge- og mosvækst, en solrig terrasse kan give lav (flisepest), mens ukrudt kan spredes til fugerne på fliserne.

Samtidig er svovlforureningen blevet mindre gennem årene, og det har givet mere flisepest, da svovl i luften er med til at holde lav nede.

Kan fliserens skade miljøet?

Miljøstyrelsen har i en større undersøgelse fra 2023 – ”Kortlægning og miljøvurdering af rengøringsmidler til udendørs brug” – undersøgt bl.a. to fliserens-produkter, som forbrugere kan købe. Konklusionen er, at der ikke forventes en risiko for miljøet
ved at bruge de to produkter til fliserens, som er blevet nøjere undersøgt.

Det er ikke undersøgt, om de produkter, som de firmaer, der foretager fliserens, bruger, er skadelige for miljøet. 

Hvis du ønsker at bruge bekæmpelsesmidler, bør de være godkendte af Miljøstyrelsen. Bruger du ikke-godkendte midler, kan de forurene jord og grundvand, da de trænger ned i jorden mellem fliserne.

Du kan prøve at søge i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase – søg fx på ”alge” i ”Produktnavn”. Vær opmærksom på, at de midler, der dukker op, skal kunne anvendes på fliser.

Hvis du benytter et fliserensningsfirma, bør du sikre dig, at de bruger godkendte midler. Spørg om dokumentation.

Hvornår på året er det bedst at rense fliser?

Det har ingen betydning, hvornår på året man renser fliser.

Men mange gør det i foråret, hvor de lægger mere mærke til begroninger og skidt og snavs, når de begynder at bruge terrassen igen.

Fliserens – hvad kan du selv gøre?

Du kan godt selv rense dine fliser, hvis du ønsker, at de skal renses. 

Hvis de skal rengøres/renses, kan du prøve med vand eller sand/grus og en stiv kost. Er det ikke nok, kan du bruge en terrassevasker (patio cleaner) – husk at fylde fugesand på bagefter. En terrassevasker er et mundstykke til en højtryksrenser eller en maskine i sig selv, der renser fliserne med et vandtryk, som ikke er så hårdt, at det ødelægger flisernes overflade.

Vi anbefaler at rense fliser uden kemi, hvis du vil rense dem, men hvis du ønsker at bruge et fliserensprodukt, bør det være godkendt af Miljøstyrelsen. 

Brug ikke en almindelig højtryksrenser til at rense fliserne med, da vandtrykket kan ødelægges overfladen på fliserne.

Vær opmærksom på, at det kan være et større arbejde at rense fliser. Hvis du har en stor terrasse eller indkørsel, kan der let gå en til to weekender med at rense og imprægnere, selv om du råder over det nødvendige udstyr.

Hvis du selv ønsker at rense dine fliser for flisepest og alger, kan du gøre følgende:

Fjern flisepest:
Den bedste metode til at fjerne flisepest og rense dine fliser er at bruge en terrassevasker (patio cleaner) monteret på en højtryksrenser. Med vand vasker den snavs, belægninger og flisepest væk. Skyl efterfølgende fliserne med mere vand.

Vær opmærksom på, at terrassevaskeren fjerner fugesandet mellem fliserne, så husk at fylde nyt fugesand mellem fliserne bagefter.

Metoden virker dog typisk kun et stykke tid, så vær opmærksom på, at du efter al sandsynlighed skal bruge terrassevaskeren igen de følgende år.

Fjern alger på fliser:
Du kan fjerne alger på fliser på fire måder:

 1. Spred fugesand på ud på fliserne og fej grundigt. Fej det resterende fugesand væk, efter det har været anvendt til 'slibning'. Gentag proceduren et par gange i løbet af en uge.
 2. Brug en stiv kost og vand og masser af knofedt.
 3. Rens fliserne med en terrassevasker som med flisepest.
 4. Rens fliserne med en miljøgodkendt algefjerner. Læs brugsanvisningen, inden du bruger produktet.

Hvordan foregår fliserens, når et firma renser fliser?

En lang række firmaer tilbyder mod betaling at rense fliser for private. Det kan både være med og uden en såkaldt nanobehandling eller imprægnering af fliserne.

Typisk foregår det nogenlunde på følgende måde – der kan være både færre og flere punkter:

 1. Fliserne opmåles.
 2. Fliserne renses med en slags professionel patio cleaner, der med en roterende spulearm og vandtryk helt eller delvist fjerner fx snavs, mos og alger.
 3. Fliserne behandles med kemisk middel, fx algefjerner.
 4. Fliserne imprægneres.
 5. Fuger fyldes med fugesand.

Det tager typisk nogle timer eller op til en dag at få renset fliserne alt afhængig af, hvor mange kvadratmeter fliser du har. I nogle tilfælde vender firmaet tilbage dagen efter for at færdiggøre arbejdet.

Det er en god idé at tjekke anmeldelser af firmaet, før du bestiller en fliserens, og få firmaet til at skrive, hvilke kemiske midler der anvendes, og om de er godkendte af Miljøstyrelsen. Du kan efterfølgende tjekke i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase, om de er godkendte. 

Pris på fliserens – hvad koster det?

Når man får firmaer til at foretage fliserens, er det muligt at få servicefradrag. Servicefradraget er på 6.600 kr. pr. person i 2023.

Nogle firmaer regner servicefradrag med i deres tilbud, andre gør ikke.

Der kan være forskel på de priser, som firmaerne tilbyder, og mange har mere eller mindre faste rabatordninger/tilbud. Fliserensfirmaerne tilbyder typisk også en række forskellige pakker, hvor den billigste pakke fx kan indeholde rensning og kemisk behandling, den mellemste pakke har også imprægnering, mens den store pakke endvidere har opfylding af fuger med fugesand.

I juli 2023 har vi set eksempler på priser på fliserens på 50 m2 på 4.000 kr. for den billigste pakke, 6.000 kr. på den mellemste pakke og knap 7.000 kr. for den store pakke. Har man flere fliser, er der typisk en pris pr. ekstra kvadratmeter.

Fliserens – hvor lang tid holder det?

Det er forskelligt hvor lang tid en afrensning af fliserne holder. Det afhænger af, hvilke fliser det er, hvor de er placeret i forhold til skygge/sol, om der er mange træer i nærheden, og om der er meget trafik/slid på fliserne. Men regn med mindst et års tid.

Imprægnering af fliser – virker det?

Imprægnering er en overfladebehandling af fliserne, som efter sigende sikrer, at der ikke vokser alger eller lav på fliserne igen. 

Der er lidt forskellige holdninger til, om imprægnering virker eller ej. Der findes ikke nogen videnskabelige undersøgelser om det, som Videncentret Bolius kender til. 

Men en imprægnering holder kun den tid, den er intakt. Er det en indkørsel, er der stort slid på fliserne, og imprægneringen vil formentlig blive slidt i løbet af forholdsvis kort tid. 

Vær opmærksom på, at imprægneringen kan give fliserne en farveforskel. 

Hvis du vælger at anvende et imprægneringsmiddel – enten selv eller får et firma til det – bør du sikre dig, at der findes datablad på det, da der her kan stå, om det er til fare for miljøet, og hvordan det skal anvendes. Er der en form for algebekæmpelse i produktet, skal det være godkendt af Miljøstyrelsen.  

Vælg ikke en imprægnering, som gør overfladen vandfast. Det vil gøre, at den fugt, der naturligt kommer nedefra, ikke kan tørre ud, da fugten bremses af det vandfaste lag. Kommer der frost, vil fliserne sandsynligvis revne eller få andre frostskader.

Rensning af fliser for…

Rensning af fliser for mosremove

Fjern begyndende mos ved at hælde fugesand på fliserne og fej det rundt med en kost med stive børster. Slib med sand og kost 1-2 gange om året alt efter, hvor udsat din belægning er for mos.

Du kan bruge godkendt algefjerner til at fjerne mos fra fliserne.

Rensning af fliser for malingremove

Hvis fliserne er meget ru eller ujævne, eller er der tale om en større malerplet, kan du gøre følgende:

 1. Smør pletten med brun sæbe.
 2. Overdæk med plast eller andet materiale, der dækker af for direkte sol.
 3. Skrab pletten væk efter 1-2 døgn med en stålbørste og en stiv kost og vand.

Rensning af fliser for olieremove

Hvis der ligger våd olie på dine fliser i fx indkørslen, kan du normalt fjerne den med fx kattegrus eller savsmuld. Lad kattegruset eller savsmuldet ligge et stykke tid, så al olien opsuges. 

Hvis olien er trukket ned i fliserne, kan du vaske dem med motorrens og dække dem med kattegrus eller savsmuld i mindst et døgn. Rens med vand efterfølgende.

Rensning af fliser for rustremove

Er der rust på dine betonfliser, kan det fjernes med en såkaldt rustfjerner, som smøres på med børste eller pensel. Rengør grundigt med vand efter et par minutter.   

Hvis rusten sidder dybt i fliserne, kan du blande en pasta af 15 % natriumcitrat og glycerol i forholdet 1:1. Smør pastaen på fliserne, og lad det sidde i 2-3 dage. Skrab derefter pastaen af og vask fliserne grundigt med vand.

Rensning af fliser for tyggegummiremove

Skrab først så meget af tyggegummiet væk med en hård genstand, fx en spade. Vask derefter pletten væk med vand og børste.

Er det ikke nok til at fjerne tyggegummi fra dine fliser, kan du forsøge at vaske det væk med brun sæbe og en børste. Er det heller ikke nok, kan du opbløde det med rensebenzin og efterfølgende skrabe det af. Vask efter med vand.

Rensning af fliser for fugleklatterremove

Fej fugleklatter på fliser væk. Hvis det ikke er nok, kan du rense dem væk med børste og vand.

Rensning af fliser for ukrudt:remove

Brug en stiv kost evt. kombineret med fugesand og børst ukrudtet væk. Er ukrudtet for højt, kan denne løsning være lidt besværlig

Du kan også fjerne det med hænderne, med redskaber som en fugerenser eller spule ukrudtet væk med en terrassevasker eller blot en haveslange.