Hvad er flisepest?

Flisepest kaldes i mikrobiologiens verden for lav eller likener og dækker over en dobbeltorganisme, som består af en svamp, der lever i symbiose med en grøn- eller blågrønalge.

Der findes ca. 900 lavarter i Danmark, og de trives bedst i fugtige og skyggefulde omgivelser.

Selv om lav lever af lys, kan direkte sol tørre laven ud og dermed fjerne den fugt, de også er afhængige af. Derfor kan du til en vis grad forebygge flisepest, hvis din terrasse ligger i fuld sol.

Svovlforureningen er blevet begrænset markant gennem de senere årtier, og det har været medvirkende til en opblomstring af flisepest i Danmark. Svovl i luften har nemlig holdt flisepesten - eller lav - nede.

Det kan i de fleste tilfælde lade sig gøre at fjerne flisepest fra betonfliserne, men du kan ikke være helt sikker på, at du kan få de hvide pletter på fliserne til at forsvinde.

Hvorfor er flisepest svært at undgå?

Flisepest er lav, der i modsætning til svampe ikke er afhængig af organisk næring for at overleve, men overlever i kraft af deres optagelse af lys.

Lav lever også af vand og fugt, og derfor er de sværere at bekæmpe end alger. Det er jo svært at fjerne lys fra områder, hvor der er flisepest, fx på terrassen, og fugten kan de optage fra luften.

Hvordan forebygger du flisepest?

Flisepest kan til dels forebygges, hvis din terrasse ligger i fuld sol.

Hvordan fjerner du flisepest?

Er der flisepest på din terrasse, kan det være svært at slippe af med, men der er en metode, der kan hjælpe på dig på vej, viser en uvidenskabelig test, som Videncentret Bolius har foretaget.

Den bedste metode til at fjerne flisepest fra din terrasse er at bruge en terrassevasker (patio cleaner) monteret på en højtryksrenser. Terrassevaskeren 'vasker' med vand (altså helt uden kemi) snavs, belægninger og flisepest væk. Fliserne skal efterfølgende skylles efter med mere vand.

Terrassevaskeren fjernede stort set alt flisepesten, men da vi tjekkede fliserne igen halvandet år senere, var en del af flisepesten dog vendt tilbage, og derfor kan der være brug for at gentage behandlingen flere gange. Vær også opmærksom på, at terrassevaskeren fjerner fugesandet mellem fliserne, så derfor skal du fylde nyt fugesand i.

En blanding af brun sæbe og vand samt kost og sand var ikke lige så gode til at fjerne flisepest, viste testen.

Grus på terrassen om vinteren mod flisepest

Flere brugere på bolius.dk fortæller, at de har haft gode erfaringer med at lade en bunke grus ligge på de flisepest-ramte terrassesten om vinteren - flisepesten er forsvundet, når gruset fjernes igen om foråret. Det skyldes formentlig, at fliserne derfor ikke får lys til skade for flisepesten. Derfor må det formodes, at du også kan bekæmpe flisepest ved at skærme fliserne for lys på andre måder.

Du kan også vende fliserne på terrassen om for at 'gemme' flisepesten væk.

Brug IKKE en almindelig højtryksrenser

Videncentret Bolius anbefaler, at du IKKE bruger en almindelige højtryksrenser til at fjerne flisepest (eller alger). Den hårde stråle ødelægger flisernes overflade og gør dem endnu mere modtagelige for flisepest i fremtiden.

Ved højtryksspuling bliver overfladen nemlig mere ru, og derved bliver der dels et større areal, hvor lav kan fæstne sig, dels kommer der små fordybninger, hvor vand kan samle sig.

Derfor skal du kun bruge en højtryksrenser monteret med en terrassevasker (patio cleaner).

Podcast: Mig og min have

Episode 2: Stenbelægning i have og indkørsel

Dette afsnit af ‘Mig og min have’ handler om sten. Sandsten for at være mere præcis. Derfor er Jesper og Andreas taget til Sandstone lige udenfor Sorø, som laver sandstensløsninger til haven, terrassen og indkørslen. Der kan være mange gode grunde til at vælge en sandsten i stedet for beton. Ikke mindst fordi det er en mere bæredygtig løsning, hvis man vil have sten i haven. Lyt med og lær alt om, hvordan du selv kommer igang med at lægge sten i haven.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit