Spørg Bolius

Hvor højt må hegn eller hæk mellem naboer være - 1,8 meter eller 2 meter?

Kære Bolius

Hvordan tolkes 2-meter reglen i boligbebyggelse?

Min nabo vil gerne have en hæk på 2 meter og jeg vil gerne have en hæk på 1,8 meter.

Jeg har fundet følgende støtte til mit ønske på jeres hjemmeside:

Nr. 1 fra jeres hjemmeside

Få hjælp fra hegnssynet. Hvis I ikke kan blive enige, kan det lokale hegnssyn afgøre hækkens højde, og afgørelsen vil typisk ende på 1,8 meter. Kontakt din kommune for at få oplysninger om dit lokale hegnssyn.

Nr. 2 fra Hegnsloven

Stk. 6. Fælleshegnenes dimensioner fastsættes om fornødent af hegnsynet. Ved boligbebyggelse bør højden af hegn mod naboejendommen, hvor ikke ganske særlige forhold taler derimod, fastsættes til 1,80 m og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m.

Nr. 3 fra jeres hjemmeside

Ifølge reglerne i Hegnsloven bør en hæk, der vokser i skellet mellem 2 naboer, højest være mellem 1,8 og 2 meter. Hækkens højde må kun overstige 2 meter, hvis naboerne kan blive enige om det.

Vi glæder os til at høre fra jer så vi kan få en klar, enkel og let løsning.

Mvh

Ole

Kære Ole

Som vi skriver er der ikke generelle regler for hvor høj en hæk i skel må være –

Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag.

Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Men en hæk vokser jo i løbet af sommeren, så ofte bliver man enige om at hækken en gang om året klippes ned til 1,8 meter og så vis den, alt efter hvike hække planter i løbet af sommeren vokser til omkring de 2 meter.

I Publikationen Hegn og et godt Naboskab, udgivet af foreningen af Hegnsmænd i Danmark skriver de om Regler for fælleshegn og eget hegn:
"Naboerne må selv bestemme, hvordan deres hegn skal se ud. Hvis man ikke
kan blive enig er udgangspunktet, at hegnet skal være 1,8 – 2,0 meter højt, målt i skel
Under hensyn til forholdene på stedet (særlig udsigt, indbliksgener
mm.) kan hegnshøjden dog fastsættes lavere eller højere"

Hvis man som naboer ikke kan blive enige har man mulighed for Hegnssyn: "Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør hegnsynet sagen.
Et hegnsyn koster kr. 1825,- og det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnsynet."

Læs mere her: Hegnsloven og hegnssyn

Her kan du læse foreningen af Hegnsmænds publikation: Hegnssyn og godt naboskab

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden