En hæk i skel mellem to naboer skal som udgangspunkt være mellem 1,8 og 2 meter i højden. Sådan lyder Hegnsloven. Det er dog ikke en lov, så hvis de to naboer kan blive enige, kan hækken for så vidt vokse ind i himlen.

Naboerne deles om vedligeholdelse og udgifter hertil. Derfor kræves det også enighed, hvis hækken skal ændres. Det er dog tilladt at fjerne hækken for at bygge fx et udhus, skur eller garage, da byggeloven trumfer hegnsloven. Rådfør dig dog med naboen og kommunen, før du river hækken op.

Hæk på egen grund

Vokser hækken inde på din egen grund, men tæt på skellet til din nabo, må højden på hækken højst være 2 meter plus afstanden til skellet. Det vil fx sige, at hækken må være 3 meter høj, hvis den vokser 1 meter fra skellet.

Hækken må dog ikke være til gene for et eventuelt fælleshegn eller til større gene for naboen end en fælleshæk ville være. Vil du fjerne hækken, skal du orientere din nabo med en måneds varsel.

Niveauforskelle mellem naboerne har ingen betydning. Hvis du eksempelvis bor på en bakketop, mens din nabo bor ved bakkens fod, så har det ingen betydning. Det er stadig samme regler. 

Hvis hækken vokser mere end 1,75 meter fra skellet, gælder hegnsloven ikke, og hækken må derfor være så høj og se ud, som du bestemmer. 

Disse regler gælder i boligområder. På landet gælder der andre regler for hegn mellem ejendomme. 

Er du uenig med din nabo om fælles hæk eller hegn, kan I bestille et hegnsyn, der fastsætter retningslinjerne. Hegnssynet kan bestilles gennem kommunen, og regningen ender hos en eller begge naboer.

Video: Skal din hæk skille sig ud? Se Jesper Carl Corfitzens gode råd

Hæk mod offentlig sti eller vej

Vender hækken ud mod et offentlig område, for eksempel en offentlig sti eller vej, er der ingen fast grænse for, hvor høj hækken må være. 

Hækken skal dog holdes inde på egen grund og se pæn og ordentlig ud. Den må ikke skabe forhindringer for dem, der færdes på den offentlige sti eller vej, og den må heller ikke skygge for vejkryds, vejsving eller lignende.

Derfor kan der godt være kommunale krav til den maksimale højde, hvis din hæk ligger lige ved et vejkryds, og derfor har du pligt til at klippe hækken, så den ikke er til gene eller hindrer udsynet for trafikanter. 

Særlige bestemmelser afgør højden for din hæk

Lokalplanen, servitutter eller den lokale grundejerforenings vedtægter kan indeholde særlige bestemmelser, som gælder for hække og hegn omkring din grund. Disse bestemmelser kan du se hos kommunens tekniske forvaltning, på tinglysningskontoret eller hos grundejerforeningen.