En hæk i skel mellem to naboer må som udgangspunkt have den højde som naboerne kan blive enige om. Ellers skal den være mellem 1,8 og 2 meter i højden. Det er udgangspunktet for en normal højde på hegn og hæk mellem to private ifølge Hegnsloven. 

Naboerne deles om vedligeholdelse og udgifter hertil. Derfor kræves det også enighed, hvis hækken skal ændres. Det er dog tilladt at fjerne hækken for at bygge fx et udhus, skur eller garage, da byggeloven trumfer hegnsloven. Rådfør dig dog med naboen og kommunen, før du river hækken op.

Hæk på egen grund

Vokser hækken inde på din egen grund, men nærmere end 1,75 meter fra skellet til din nabo, må højden på hækken højst være 2 meter plus afstanden til skellet. Det vil fx sige, at hækken må være 3 meter høj, hvis den vokser 1 meter fra skellet.

Hækken må dog ikke være til gene for et eventuelt fælleshegn eller til større gene for naboen end en fælleshæk ville være. Vil du fjerne egen hæk, og der ikke er anden hegn eller hæk i skel, skal du orientere din nabo med en måneds varsel.

Niveauforskel i skel

Niveauforskelle mellem naboerne kan have betydning, hvis der er niveauforskel i skel. Her skal I fastsætte et målepunkt at måle hækken ud fra. Hvis grundene er jævnt skrånene, burde det kunne lade sig gøre, men kan I ikke selv blive enige om, hvad der skal være udgangspunktet for måling af hækkens højde, kan et hegnssyn vurdere forholdene og fastsætte en målepunkt.

Hæk ikke i skel

Hvis hækken er placeret mere end 1,75 meter fra skellet, gælder hegnsloven ikke, og hækken må derfor være så høj og se ud, som du bestemmer. 

Disse regler gælder i boligområder. På landet gælder der andre regler for hegn mellem ejendomme. 

Bestil hegnssyn

Er du uenig med din nabo om fælles hæk eller hegn, kan I bestille et hegnsyn, der fastsætter retningslinjerne. Hegnssynet kan bestilles gennem kommunen, og regningen ender hos en eller begge naboer.

Hegnssynet vurderer også, hvem der skal betale regningen.

Hæk mod offentlig sti eller vej

Vender hækken ud mod et offentlig og tilgængeligt område, for eksempel en offentlig sti eller vej, er der ingen fast grænse for, hvor høj hækken må være. 

Hækken skal dog holdes inde på egen grund og se pæn og ordentlig ud. Den må ikke skabe forhindringer for dem, der færdes på den offentlige sti eller vej, og den må heller ikke skygge for vejkryds, vejsving eller lignende.

Derfor kan der godt være kommunale krav til den maksimale højde, hvis din hæk ligger lige ved et vejkryds, og derfor har du pligt til at klippe hækken, så den ikke er til gene eller hindrer udsynet for trafikanter. 

Særlige bestemmelser afgør højden for din hæk

Lokalplanen, servitutter eller den lokale grundejerforenings vedtægter kan indeholde særlige bestemmelser, som gælder for hække og hegn omkring din grund. Disse bestemmelser kan du se hos kommunens tekniske forvaltning, på tinglysningskontoret eller hos grundejerforeningen.

Video: Skal din hæk skille sig ud? Se Jesper Carl Corfitzens gode råd