Du har ret til at male dit og naboens fælles plankeværk, så længe du holder dig til din side af skellet. Du må også selv bestemme i hvilken farve. 

Et fælles hegn kan bestå af både hæk, mur eller plankeværk. Det opstilles i skel og opføres i samarbejde mellem dig og naboen. Det vil sige, at I som udgangspunkt deler udgifter og vedligeholdelsesopgaver lige imellem jer. Hvis plankeværket derimod ikke står i skel, ligger ansvaret for vedligeholdelse og maling hos den person, der ejer grunden, hvor hækken står.

Du skal vedligeholde din side af et fælles hegn

Ifølge hegnsloven er både du og din nabo forpligtet til at male, tjære eller kalke jeres fælles hegn i det omfang, det er nødvendigt. Den side, der vender ind mod din grund, er altså dit ansvar. Og du vælger selv, hvilken farve du foretrækker at dyppe penslen i. I princippet kan du vælge en skrigende pink, hvis du synes bedst om det.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være særlige krav til farvevalg i fx lokalplaner, andre kommunale bestemmelser eller i servitutter, der er tinglyst på din ejendom.

Dit ansvar, hvis hegnet beskadiges

Mens der ifølge hegnsloven ikke er grænser for, hvilken farve du må male plankeværket i, så er det til gengæld vigtigt, at du giver det fælles hegn den rette vedligeholdelse. Det vil fx sige, at du skal bruge en maling, der er beregnet til udendørs træværk og giver træet den nødvendige pleje, inden malingen kommer på.

Beskadiger du jeres fælles hegn, kan naboen kræve, at du udbedrer skaden. Hvis I er uenige, kan I bestille et hegnssyn gennem jeres kommune. Hegnssynet vurderer, hvem der har ret, og hvem der skal betale for synet.

Nye bygninger trumfer fælles hegn

Nye bygninger som fx et skur, udhus eller garage er omfattet af byggeloven, som for det meste trumfer hegnsloven. Det vil sige, at du for det meste gerne må fjerne en fælles hæk eller hegn, der står i skel, for at bygge en ny bygning, uden at orientere din nabo. Og det samme må din nabo.

Det anbefales, at du snakker med din nabo og din kommune, før du fjerner fælles hæk eller hegn.

En hæk i skel kræver mere enighed

At have en hæk som fælles hegn kræver ofte ekstra enighed mellem naboer. For at leve op til din vedligeholdelsespligt skal du mindst en gang om året klippe hækken fra din side af skellet. Din nabo og du skal forinden have aftalt en højde, som I klipper den ned til.

Derudover bør I også klippe hækken nogenlunde ensartet. Du kan fx ikke blot klippe hækken ind til stammen hvert år, fordi du synes bedst om det. Vælger naboen at klippe mindre af, risikerer hækken at hælde pga. overvægt. I værste fald kan det ødelægge hækken.

Det siger hegnsloven

§ 18.

"Hegnene må ikke beskadiges og skal stedse holdes i forsvarlig stand, således at de kan opfylde deres formål."

§21 stk. 2

"Består fælleshegn af plankeværk eller mur, bør det pålægges hver af parterne i fornødent omfang at male, tjære eller kalke den mod hans grund vendende side af hegnet."

§ 26.

"Beskadiger en grundejer hegnet mod nabogrunden eller undlader at udføre et ham påhvilende vedligeholdelsesarbejde - kan hegnsynet efter naboens begæring ved kendelse pålægge den pågældende inden en nærmere fastsat frist at udbedre skaden eller udføre det manglende arbejde."

Kilde: Hegnsloven