Se video: Sådan klipper du hækken flot og sund

Hvornår på året skal hækken klippes?

Nogle mener, at hækken skal klippes før sankthans, mens andre mener, at du bør vente til juli, når fugleungerne er fløjet fra reden.

Du kan vælge at klippe hækken en eller to gange i sommersæsonen. Hvis du klipper hækken to gange, er den lettere at klippe, da grene og kviste ikke når at blive så kraftige. En løvfældende hæk, dvs. en hæk, som taber bladene om vinteren, kan du fx klippe enten i juli eller i juni og august.

Stedsegrønne hække af fx gran, cypres eller taks er det bedst at klippe en gang om året, i april eller i august-september.

Pas på fugle, når du klipper hæk

Sæsonen for at klippe hæk er ofte samtidig med, at fuglene yngler. Derfor bør du altid grundigt tjekke din hæk, inden du går i gang med hækkesaks eller hækkeklipper, for at sikre, at der ikke er fuglereder med æg eller fugle i, eller at fugle er ved at bygge reder.

Er der det, må du ikke klippe hækken der, hvor fuglereden er, men må vente, indtil reden ikke længere er aktiv.

Nogle hække vokser så meget, at de når at blive meget 'langhårede', hvis du først klipper dem i juli og kun klipper dem en gang om året. Det gælder fx liguster-, navr- og tjørnehække.

Det er bedst at klippe hæk en dag med overskyet vejr og let vind. Så hjælper vinden med at fjerne de insekter, som hvirvles op fra hækken.

Hvilken slags hækkeklipper skal du vælge?

Du kan vælge mellem en:

  • hækkesaks
  • eldrevet hækkeklipper med ledning
  • hækkeklipper med batteri
  • benzindrevet hækkeklipper.

En almindelig manuel hækkesaks er fin, hvis du ikke har så meget hæk at klippe. Hvis du har mange hække enten rundt om eller inde i haven, kan en motoriseret hækkeklipper lette hækklipningen betydeligt.

En eldrevet hækkeklipper har en lang ledning, som du skal holde styr på, mens du klipper. Til gengæld er den ikke så tung som en benzindrevet hækkeklipper. Vægten betyder meget, da du jo skal løfte hækkeklipperen op og ned i mere eller mindre strakte arme. Så det kan være hårdt arbejde.

Et alternativ til en eldrevet hækkeklipper er en med batteri, hvor du slipper for at holde øje med ledningen, og heller ikke er begrænset i, hvor lang en ledning du har. Hvis du skal klippe meget hæk, kan det være en fordel at have to batterier, så du kan skifte undervejs.

En benzindrevet hækkeklipper har heller ingen ledning og er fin at have, hvis du ikke vil være afhængig af at skulle lade og skifte batteri flere gange.

Hvordan klipper du bedst og lettest hækken?

Hvis du er uøvet eller perfektionistisk anlagt, er det en god idé at trække en snor i den rette højde, som du kan klippe efter. Ellers kan du som regel opnå et nogenlunde hæderligt resultat ved at klippe hækken på øjemål. Det er dog en god idé jævnligt at træde nogle skridt tilbage og tjekke resultatet, så hækken ikke lige pludselig er blevet en halv meter lavere i den ene ende.

Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. Dermed kan sollyset lettere trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt forneden. En god bredde er 40-50 cm i toppen og 60-70 cm ved jorden. Hvis hækken er for bred i toppen, risikerer du, at den vælter eller knækker, når der falder en masse tung sne på den.

Sørg for at klippe så meget af hækken, at den ikke bliver bredere og bredere for hvert år, der går. Selvom hækken ser lidt skallet ud, når du er færdig, bliver den hurtigt grøn igen. Pas dog på med hække af nåletræer som fx tuja, gran og cypres. De kan ikke skyde igen fra brune, træagtige kviste, så her skal der altid være grønt tilbage, når du har klippet hækken.

Hvis du bruger en manuel hæksaks, er det bedst at stå med siden til hækken med det ben, der er nærmest hækken, forrest. Det slider mindst på kroppen. Hold hækkesaksen med den flade side mod hækken.

Hvis du klipper med en motoriseret hækkeklipper, skal du passe på børn og husdyr og gerne bruge sikkerhedsbriller, læderhandsker, høreværn og skridsikre sko for at beskytte dig selv. Før hækkeklipperen op og ned i store buer, mens du langsomt bevæger dig fremad.

Det er lettest at klippe hækken nedefra og opad. På den måde ender de afklippede grene ikke i den del af hækken, som du skal til at klippe. Klip siderne først og toppen til sidst.

Afklippet kan evt. klippes i mindre stykker og skubbes ind under hækken. Her vil det med tiden blive til kompost, som forbedrer jorden og giver næring til hækken.

Hvordan fornyr du en gammel eller hullet hæk?

Ældre hække kan blive noget ranglede og åbne. For at gøre dem tætte igen kan det være nødvendigt med en kraftig beskæring.

Det første år skærer du den ene side af hækken kraftigt ind til ca. 5 cm fra hovedstammen. Derefter venter du et par år, til den side er vokset fint til igen, før du giver den anden side af hækken samme omgang.

Nogle hække kan tåle en total nedskæring til lige over jorden og vil så skyde igen fra bunden. Det gælder dog ikke bøgehække og hække af gran og lærk.

Huller i hækken

Hvis der er kommet store huller i en gammel hæk, kan du lappe hullerne ved at plante nye hækplanter i hullerne. Du kan enten bruge planter af samme slags som den oprindelige hæk, eller du kan plante fjeldribs, som er en meget nøjsom og skyggetålende hækplante.

Hvordan beskærer du en fritvoksende hæk?

Fritvoksende hække skal ikke klippes, men du kan holde hækken tæt og fin ved at beskære den jævnligt. Når hækken er blevet ca. 5 år gammel, kan du hvert år fjerne et par af de ældste grene fra hver hækplante lige over jorden.

Det er bedst at beskære sommerblomstrende hække fra februar til april, mens du bør beskære forårsblomstrende hække lige efter, at de har blomstret.

Hvor høj må hækken være?

I udgangspunktpunktet er det en sag mellem dig og din nabo, hvor høje hække mellem jeres grunde må være. Ifølge hegnsloven, er det dog ikke lovligt at have en hæk mellem nabogrunde, der er højere end 2 meter, medmindre I som naboer er enige om det.

Hække, der vokser i skel mod offentlig vej, sti og plads, må ifølge hegnsloven ikke blive så brede og høje, at de generer forbipasserende eller er til gene for trafikken.

Kommunen kan pålægge dig at klippe hækken inden en bestemt frist, hvis den er blevet for stor. Overholder du ikke fristen, har kommunen ret til at få klippet hækken på din regning.

Hegnsloven siger også, at en hæk, som vokser inde på din egen grund, men tæt på skellet, højst må være 2 meter høj plus afstanden til skellet. Det vil sige, at hækken må være 2,5 meter høj, hvis den vokser 0,5 meter fra skellet.

Hække, som er plantet længere inde i din have og mindst 1,75 meter fra skellet, kaldes indre hegn, og dem må du selv bestemme højden på.

Hvis der er tale om et levende hegn mellem to nabogrunde ude på landet, gælder der andre regler.

Lokalplaner, servitutter eller den lokale grundejerforenings vedtægter kan også indeholde særlige bestemmelser, som gælder for hække og hegn omkring din grund. Disse bestemmelser kan du se hos kommunens tekniske forvaltning, på tinglysningskontoret eller finde hos din grundejerforening.

Hvis du vil mindske risikoen for indbrud, er anbefalingen, at hækken ud til vejen ikke bør være højere end 1,60 meter og helst kun 1 meter høj. Dermed er det svært for en indbrudstyv at skjule sig, når han vil bryde ind, og det kan afholde ham fra at gøre det.

Podcast: Mig og min have

Episode 8: Hæk og busk

Hækken er ærkedansk. De findes i stort set alle danske haver og varierer i form, farve og funktion. Vi tager temperaturen på danskernes hække og buske anno 2019 og giver tips til, hvordan du kan tænke ud af boksen, når du skal vælge nyt, hvordan du plejer det eksisterende, og hvordan du kan bruge hække og buske til mere end bare at omkranse din have.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit