Se video: Sådan klipper du hækken flot og sund

Hvornår på året skal hækken klippes?

Nogle mener, at hækken skal klippes før sankthans, mens andre mener, at du bør vente til midt juli eller start august, så man er sikker på ikke at forstyrre de fugle, der ynder at bygge rede i hække. Hvis vælger at klippe hækken 2 gange i løbet af sommersæsonen, vil den være lettere at klippe, da grene og kviste ikke når at blive så kraftige. Til gengæld skal du være ekstra opmærksom på fuglereder, da du kan risikere, at de yngler, når du klipper den første gang. 

Vælger du blot at klippe hæk 1 gang om året, er arbejdet måske mere krævende, når det står på, men til gengæld skal du kun have hækkesaksen frem én gang. 

En løvfældende hæk kan du fx klippe enten i juli eller både i juni og august.

Stedsegrønne hække af fx gran, cypres eller taks er det bedst at klippe en gang om året og gerne i april eller i august-september.

Pas på fugle, når du klipper hæk

Sæsonen for at klippe hæk er ofte samtidig med, at fuglene yngler. Derfor bør du altid grundigt tjekke din hæk, inden du går i gang med hækkesaks eller hækkeklipper for at sikre, at der ikke er fuglereder med æg eller fugle i, eller at fugle er ved at bygge reder. Er der det, må du ikke klippe hækken der, hvor fuglereden er. Vent i stedet indtil reden ikke længere er aktiv.

Dansk Ornitologisk Forening anbefaler, at man venter med klipningen indtil efter 1. august. Hvis man vil klippe den fra midten af juli, skal man gøre det med forsigtighed.

Nogle hække vokser så meget, at de kan nå at blive meget ranglede, hvis du først klipper dem i juli og kun klipper dem én gang om året. Det gælder fx liguster-, navr- og tjørnehække.

Det er bedst at klippe hæk en dag med overskyet vejr og let vind. Så hjælper vinden med at fjerne de insekter, som hvirvles op fra hækken, når du klipper. De kan nemlig godt være til gene ved at sætte sig i både øjne, næse og mund, mens man klipper.

Hvilken slags hækkeklipper skal du vælge?

Du kan vælge mellem en:

  • hækkesaks
  • eldrevet hækkeklipper med ledning
  • hækkeklipper med batteri
  • benzindrevet hækkeklipper.

En almindelig manuel hækkesaks er fin, hvis du ikke har så meget hæk at klippe. Skal du til gengæld  klippe mange meter hæk, kan en motoriseret hækkeklipper lette hækkeklipningen betydeligt. De har dog den ulempe, at nogle modeller er tunge og dermed hårde at betjene i længere tid. Gå evt. efter en model, der ikke vejer så meget.

En eldrevet har den fordel, at den ikke er så tung som en benzindrevet hækkeklipper. De fås både med batteri og med ledning. Det kan være en fordel at have et ekstra batteri, hvis den er batteridrevet, så du ikke løber tør for strøm undervejs. Modellen med ledning har den ulempe, at du også skal trække strøm og holde styr på ledningen under arbejdet. Du kan let komme til at klippe ledningen over ved et uheld, hvis du ikke har styr på teknikken. Et tip er at lade ledningen hvile hen over skulderen, mens du arbejder.  

En benzindrevet hækkeklipper støjer som regel mere end en el- eller batteridrevet, men den er fin at have, hvis der er langt til en stikkontakt, eller du ikke vil være afhængig af, at skulle lade og skifte batteri flere gange.

Har du tålmodig til det, vil du opnå et pænere resultat ved at bruge en manuel hækkesaks, når du klipper planter med store blade, såsom kirsebærlaurbær. Med en manuel hækkesaks bliver bladende mindre flossede. 

Hvordan klipper du bedst og lettest hækken?

Hvis du er uøvet eller perfektionistisk anlagt, er det en god idé at trække en snor i den rette højde, som du kan klippe efter. Ellers kan du som regel opnå et nogenlunde hæderligt resultat ved at klippe hækken på øjemål. Det er dog en god idé jævnligt at træde nogle skridt tilbage og tjekke resultatet, så hækken ikke lige pludselig er blevet en halv meter lavere i den ene ende.

Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. Dermed kan sollyset lettere trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt forneden. 

En god bredde er 40-50 cm i toppen og  60-70 cm ved jorden. Hvis hækken er for bred i toppen, risikerer du, at den vælter eller knækker, når der falder en masse tung sne på den.

Sørg for at klippe så meget af hækken, at den ikke bliver bredere og bredere for hvert år, der går. Og vær ikke bange for, at hækken ser lidt skallet ud, når du er færdig. Den bliver hurtigt grøn igen. Pas dog på med hække af nåletræer som fx tuja, gran og cypres. De kan ikke skyde igen fra brune, træagtige kviste, så her skal der altid være grønt tilbage, når du har klippet hækken.

Hvis du bruger en manuel hæksaks, er det bedst at stå med siden til hækken med det ben, der er nærmest hækken, forrest. Det slider mindst på kroppen. Hold hæksaksen med den flade side mod hækken.

Bruger du en motoriseret hæksaks, skal du passe på børn og husdyr og gerne anvende sikkerhedsbriller, læderhandsker, høreværn og skridsikre sko for at beskytte dig selv. Før hæksaksen op og ned i store buer, mens du langsomt bevæger dig fremad.

Det er lettest at klippe hækken nedefra og opad. På den måde ender de afklippede grene ikke i den del af hækken, som du skal til at klippe. Klip siderne først og toppen til sidst. 

Afklippet kan evt. klippes i mindre stykker og skubbes ind under hækken. Her vil det med tiden blive til kompost, som forbedrer jorden og giver næring til hækken.

Hvordan fornyr du en gammel eller hullet hæk?

Ældre hække kan blive ranglede og åbne med tiden. Især hvis de ikke løbende er blevet klippet korrekt. For at gøre dem tætte igen kan det være nødvendigt med en kraftig beskæring.

Det første år skærer du den ene side af hækken kraftigt ind til ca. 5 cm fra hovedstammen. Derefter venter du et par år, til siden er vokset fint til igen, før du giver den anden side af hækken samme omgang.
Nogle hække kan tåle en total nedskæring til lige over jorden og vil så skyde igen fra bunden. Det gælder dog ikke bøgehække og hække af gran, tuja og lærk.

Sådan lapper du huller i hækken

Hvis der er kommet store huller i en gammel hæk, kan du lappe hullerne ved at plante nye hækplanter i hullerne. Du kan enten bruge planter af samme slags som den oprindelige hæk, eller du kan give hækken lidt variation ved fx at plante fjeldribs, som er en meget nøjsom og skyggetålende hækplante.

Hvordan beskærer du en fritvoksende hæk?

Fritvoksende hække holdes tætte og fine ved at beskære den jævnligt fremfor at klippe dem. Når hækken er blevet ca. 5 år gammel, kan du hvert år fjerne et par af de ældste grene fra hver hækplante lige over jorden.
Det er bedst at beskære sommerblomstrende hække fra februar til april, mens du bør beskære forårsblomstrende hække lige efter, at de har blomstret.

Hvor høj må hækken være?

I udgangspunktpunktet er det en sag mellem dig og din nabo, hvor høje hække mellem jeres grunde må være. Ifølge hegnsloven, er det dog ikke lovligt at have en hæk mellem nabogrunde, der er højere end 2 meter, medmindre I som naboer er enige om det.

Hække, der vokser i skel mod offentlig veje, stier og pladser, må ifølge hegnsloven ikke blive så brede og høje, at de generer forbipasserende eller er til gene for trafikken.

Kommunen kan pålægge dig at klippe hækken inden en bestemt frist, hvis den er blevet for stor. Overholder du ikke fristen, har kommunen ret til at få klippet hækken på din regning.

Hegnsloven siger også, at en hæk, som vokser inde på din egen grund, men tæt på skellet, højst må være 2 meter høj plus afstanden til skellet. Det vil sige, at hækken må være 2,5 meter høj, hvis den vokser 0,5 meter fra skellet.

Hække, som er plantet længere inde i din have og mindst 1,75 meter fra skellet, kaldes indre hegn, og dem må du selv bestemme højden på.

Hvis der er tale om et levende hegn mellem 2 nabogrunde ude på landet, gælder der andre regler. 

Lokalplaner, servitutter eller den lokale grundejerforenings vedtægter kan også indeholde særlige bestemmelser, som gælder for hække og hegn omkring din grund. Disse bestemmelser kan du finde hos kommunens tekniske forvaltning, via tinglysning.dk eller hos din grundejerforening.

Podcast: Mig og min have

Episode 8: Hæk og busk

Hækken er ærkedansk. De findes i stort set alle danske haver og varierer i form, farve og funktion. Vi tager temperaturen på danskernes hække og buske anno 2019 og giver tips til, hvordan du kan tænke ud af boksen, når du skal vælge nyt, hvordan du plejer det eksisterende, og hvordan du kan bruge hække og buske til mere end bare at omkranse din have.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit