Når du skal etablere en ny have, skal du også tage stilling til, hvilken hæk du skal have. Er du i tvivl, er det en god idé at skæve til naboerne og lade dig inspirere. Samtidig kan du få et praj om, hvad der trives i kvarteret.

Hvis hækken er et fælles projekt med naboen

Hvis hækken støder op til en nabohave, skal du og naboen sammen planlægge den nye hæk. Det er bedst ikke på forhånd at lægge sig fast på en bestemt løsning, men at gå i åben dialog med naboen og sammen finde ud af art og sort.

Mange naboer bliver enige om at få hurtigt voksende planter, når de står med en bar grund, hvor der gerne må ske en afgrænsning mellem parcellerne inden alt for længe. Valget falder oftest på liguster og bøg, men der findes mange andre muligheder for at få en spændende hæk som afgrænsning af haven.

Stedsegrønne hække og løvfældende planter

Om du kan lide stedsegrønne hække, er ofte en smagssag: Nogle ser en kirkegård for sig, mens andre tænker på smukke klassiske engelske haver.

Stedsegrønne hække som taks og kristtorn giver læ hele året og lukker effektivt af for en grim udsigt. Stedsegrønne hække har lang etableringstid, medmindre du vælger liguster eller bøg, som vokser noget hurtigere til.

Hvilke hække er mest populære i Danmark?

Der findes ikke nogen opgørelse over, hvilke hæktyper der er mest populære i Danmark. Men i efteråret 2018 spurgte vi Plantorama og planteskoler.dk om, hvilke slags hække de sælger flest af, og en del af dem går igen på deres opgørelser. Således er liguster og bøg de to mest solgte hække.

De mest solgte hække - Plantorama

 1. Liguster
 2. Bøg
 3. Syren
 4. Spiræa
 5.  Laurbær
 6.  Rødbøg
 7.  Fjellribs
 8. Potentil
 9. Surbær
 10. Naur

Kilde: Plantorama

De 10 mest solgt hække – planteskoler.dk

 1. Liguster, Vulgare Liga
 2. Bøg, Fagus Sylvatica
 3. Avnbøg, Carpinus Betulus
 4. Laurbærkirsebær, Rotundifolia
 5. Paradisæble, Malus Sargentii
 6. Naur, Acer Campestre
 7. Spiræa, Vanhouttei, hvid
 8. Snebær, Albus, hvid
 9. Snebær, Hancock, rød
 10. Syren blå, Syringa Vulgaris

Kilde: planteskoler.dk

Podcast: Mig og min have

Episode 8: Hæk og busk

Hækken er ærkedansk. De findes i stort set alle danske haver og varierer i form, farve og funktion. Vi tager temperaturen på danskernes hække og buske anno 2019 og giver tips til, hvordan du kan tænke ud af boksen, når du skal vælge nyt, hvordan du plejer det eksisterende, og hvordan du kan bruge hække og buske til mere end bare at omkranse din have.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit

En uklippet hæk klæder den romantiske have

Fritvoksende hegn og hække giver et mere naturligt udtryk end klippede hække. Men uanset om du vælger det ene eller det andet, findes der ikke vedligeholdelsesfri hække.

Uklippede hække og fritvoksende hække som syren og dværgmispel er en mellemting mellem hæk og levende hegn. Den type hæk tilfører ikke haven den samme stramme form som en traditionelt klippet hæk, men danner en blødere afgrænsning.

Derfor virker den også mere imødekommende, og det klæder fx en romantisk have. Til gengæld tager den meget plads.

Øg biodiversiteten med en uklippet hæk

En uklippet hæk kan også være med til at øge biodiversiteten i din have. Den uklippede hæk giver læ og ly til havens fugle og mindre dyr, og da de ikke skal klippes, kan fuglenes reder ligge uforstyrret, og frugter og bær kan udvikle sig og give føde.

Vælger du tilmed en hjemmehørende art, tilgodeser du flere af de hjemmehørende insekter. En hjemmehørende uklippet hæk kan være:

 • Hindbær Rubus idaeus. Hindbær fungerer fint som uklippet hæk og giver føde til både bier, insekter og fugle. Hindbær kan brede sig med rodskud, så en udtynding i ny og næ kan være nødvendig.
 • Spyd pil, Salix hostata. Spyd pil bliver kun op til 2 meter høj og 1,5 meter bred. Generelt er pollen fra pil en vigtig fødekilde til bier i det tidlige forår.
 • Dunet gedeblad, Lonicera xylosteum. Dunet gedeblad er en busk, der bliver op til 3 meter høj, men kan holdes lidt nede i højden ved beskæring om vinteren. De små blomster bestøves af bier og giver i efteråret røde bær til fuglene.

Har du plads til en uklippet eller fritvoksende hæk?

Der er sjældent plads til en uklippet hæk mellem to grunde. Men den kan bruges som 'for-hæk' mellem privat grund og fortov eller offentlig jord og giver en flot oplevelse i form af en blomstrende 'grænse'.

Hvis du vælger en fritvoksende hæk er det vigtigt, at den valgte art og sort passer til den afsatte plads. Her skal du tænke på, at den højde og bredde, der opgives, er den gennemsnitlige vækst.

På dårlige og sandede jorde eller forblæste steder vil næsten alle arter blive lidt mindre, mens de kan blive større i en god lermuld og på steder med et lunt klima.

Som uklippede hække bruger du bløde, overhængende, blomstrende og bærbærende buske, som tåler lidt beskæring.

Hvordan passer du den uklippede hæk?

Skal de uklippede hække blive ved med at være tætte og smukke, skal de trimmes. En årlig foryngelsesbeskæring, hvor de ældre grene fjernes ved jordoverfladen, er optimal.

Hvilke arter er bedst som klippede hække?

Du kan anvende både buske og egentlige træarter som klippede hække - fx bøg og thuja. Du skal dog være sikker på, at det er hårdføre arter, som har stor evne for genvækst og hurtig sårheling.

En klippet hæk lever nemlig under krævende og barske forhold, da du hårdhændet begrænser planternes omfang og livsfunktioner.

Hver klipning påfører hækken en mængde sår, som det kræver ekstra kraft at hele. Samtidig kræver en klippet hæk særlig opmærksomhed med hensyn til vand, næring og sygdomsbekæmpelse.

Jo mindre den valgte plantearts blade er, jo mere præcist kan hækken formes, og jo tættere bliver den. Netop derfor er liguster-hækken populær som en klippet hæk.

Hvilken hæk skal jeg vælge?

Herunder kan du se en liste over forskellige typer hække. Hækkene er opdelt i kategorierne:

 • Stedsegrønne hække
 • Løvfældende hække
 • Uklippede hække
 • Klippede hække

Flere af hækkene kan godt optræde i flere kategorier, da en hæk fx godt både kan være stedsegrøn og kan klippes.

Stedsegrønne hække

Taks: En dejlig plante, som er mørkegrøn året rundt. Dog er den i en kort periode i maj gulgrøn, fordi den sætter nye skud. Taks er en solid og god hæk at omgås og danner en perfekt baggrund for næsten alle andre planter. Den må dog ikke plantes op til marker, hvor der græsser heste. De kan nemlig dø af en mundfuld taks. De røde bær på taksen er giftige, og dermed farlige for andre levende væsner.

Kristtorn: Den er smuk, men helt igennem en hæk, man holder afstand til pga. tornene. Den er skrækkelig at klippe, og det kræver sin mand at skille sig af med affaldet. Den kan derfor ikke anbefales som hæk.

Buksbom/Thuja: Buksbom og thuja egner sig begge til mindre stedsegrønne hække, men de opfattes ofte som kirkegårdsplanter, fordi de er meget anvendt på kirkegårde.

Mahonia: Den er meget smuk og blomstrer sidst i april. Vil du have en lille hæk, skal du vælge mahonia. Den bliver kun 50-75 cm høj, og det samme i bredden.

Laurbærkirsebær: Den danner tæt-grenede buske med lange læderagtige blade. Oversiden af bladene er skinnende mørkegrønne. Hækken blomstrer i maj, og blomsterklaserne lyser meget op. Laurbærkirsebær er hårdfør, men streng frost kan dræbe skuddene. Trives i halvskygge.

Liguster: Liguster er en hurtigvoksende plante, der er meget beskeden i sine livskrav og trives i næsten enhver havejord og tåler selv tørke. I juni og juli kommer der hvide blomsterklaser, der minder om en mellemting mellem hyld og syren, og som især om aftenen udbreder en sød duft. Hvis blomsterne får lov at sidde, kommer der om efteråret glinsende sortblå bær på ligusterhækken.

Andre stedsegrønne, som kan bruges til hæk: 

 • Cypres
 • Lind (egner sig til meget store hække) 
 • Naur 
 • Bornholmsk røn (egner sig til blæsende steder) 
 • Lærk 
 • Bjergfyr 
 • Dværgfyr 
 • Myrte gedeblad

Løvfældende hække

Tjørn (hvidtjørn): Vær opmærksom på ikke at plante tjørn, hvor der tidligere har stået tjørn. Men ellers er der ingen forbehold, for tjørn kan stort set trives overalt. Desuden er tjørnen uigennemtrængelig for mennesker og dyr.

Avnbøg: Den beholder en del løv gennem vinteren. Den er især velegnet, hvis man har en intention om at have en meget høj hæk med åbne områder, enten som gennemgang eller åbne kikhuller. Avnbøgen har smukke brune stammer og grene, som er grund nok til at vælge den som hæk.

Lærk: En meget åben hæk, som kan holdes meget smal. Den er velegnet, hvis du ikke ønsker, at hækken skal skygge for omgivelserne. En lærkehæk anvendes ofte som afgrænsning inde i haven.

Vilde roser: De ses ofte i sommerhusområder, fordi de er meget taknemmelige. De er både sunde og smukke og kræver et minimum af pasning. Vilde roser blomstrer overdådigt og runder sommeren af med farvestrålende hyben. De skaber god læ, men kræver også plads.

Spirea: Den egner sig både som uklippet og klippet hæk. Lader du den være uklippet, får du i forsommeren en hæk, der er dækket af gullighvide blomster, og den får senere flotte, gyldne efterårsfarver. Spirea er hårdfør og tåler blæst.

Andre løvfældende buske og træer, der kan bruges som hæk, er: 

 • Rød kornel 
 • Fjeldribs 
 • Dunet gedeblad
 • Potentil 
 • Sargentæble 
 • Syren
 • Surbær
 • Hassel 
 • Naur

Uklippede hække

Sargentæble: Den har hvide blomster om foråret og ganske små paradisæbler i efteråret. Hækken kan skæres ned i vinterperioden og vil vokse ca. en halv meter i højden og lidt mere i bredden i løbet af den kommende sommer. Du kan også styne hækken med flere års mellemrum og dermed få den højde på hækken, som du ønsker. Sargentæble kan også klippes i hækfacon, og det giver en forholdsvis uigennemtrængelig hæk.

Bærmispel: Vil du gerne have blomster i hækken og samtidig en høj afgrænsning, er bærmispel ideel. Det lille træ bliver 2-2,5 meter i højden og ca. 1,5-2 meter i bredden, så det er en ganske stor hæk. Bærmispel blomstrer lyst rødt i foråret og får senere bær. Stammer og løv er en fornøjelse at se på.

Potentil: Den er løvfældende, men til gengæld bærer den gule, røde eller hvide blomster i flere måneder. Potentil bliver ikke så stor, kun 0,5-1 meter i højden og det samme i bredden. Der skal sættes 2-3 planter pr. meter, hvor der for mange andre hækplanter kun skal sættes 1-2 planter.

Syren: En syrenhæk er et flot syn sidst i maj, hvor den blomstrer i lilla og hvide farver. Den dufter tilmed skønt. Syren bliver 2-3 meter i højde og bredde, så du behøver kun en plante for hver meter.

Rododendron: Stedsegrøn busk med overdådig blomstring i foråret. Der er rigtig mange hybrider og farver at vælge imellem. Busken kræver surbundsforhold, og det kan derfor være både dyrt og besværligt at plante en hel hæk af rododendron.

Der er et utal af buske og træer, der kan bruges som uklippet hæk. Det er fx:

 • Snedrivebusk
 • Roser
 • Vilde roser
 • Dværgmispel 
 • Rød kornel 
 • Fjeldribs
 • Forsythia
 • Lavendel
 • Mirabel 
 • Ribs 
 • Dronningebusk
 • Stjernetop 
 • Perlebusk 
 • Spirea
 • Hybenrose

Klippede hække

Bøg: Bøgen er et flot og stort træ. For stort til de fleste almindelige haver, men som hæk er bøgen fortrinlig og meget populær. Selv om bøgen ikke er stedsegrøn, så har den blade hele året. Om sommeren er de grønne og om vinteren brune og visne. Det gør, at du med bøgen kan få de egenskaber, som en stedsegrøn hæk har, men samtidig nyde årstidernes skiften.

Japansk lærk: Et løvfældende nåletræ med en bred, kegleformet vækstform. Nålene er bløde og lysegrønne, mens høstfarven er gul. Koglerne er korte, brede og oprette med tilbagekrængende skæl. Japansk lærk har den fordel frem for europæisk lærk, at den ikke angribes af svampesygdommen lærkekræft.

Fjeldribs: Løvfældende, opret busk, som bliver op til 1,5 meter høj. Busken er tæt forgrenet fra bunden, og den har tidligt løvspring med lysende lysegrønne blade. Fjeldribs er skyggetolerant, kan tåle vind og er nøjsom.

Rødbøg: En hæk af rødbøg vil med sine røde blade give et spændende farvespil til eksempelvis et grønt bunddække. Bøgens stærke og tætte grenstruktur gør den velegnet som rede- og skjulested for fugle. Rødbøg giver en smuk hæk om sommeren. Om vinteren bliver bladene siddende og danner en flot brun "mur". Bøgen er stærk og med moderat vækst.

Naur: Naur er en hæk, der er særdeles hårdfør. Dermed er den god til udsatte steder, og den kan plantes både solrigt og i skygge. Jordbunden kan både være sandet eller leret, og den tåler at stå både tørt og meget fugtigt. Naur får en meget smuk gul høstfarve til efteråret. Den er en hurtigtvoksende hæk, som kan blive til en høj hæk, hvis du ønsker det.

Andre arter, der kan bruges til klippet hæk, er: 

 • Avnbøg
 • Hvidtjørn
 • Liguster
 • Taks
 • Buksbom
 • Thuja 
 • Cypres 
 • Lærk