Spørg Bolius

Hvordan er reglerne for at drive erhverv i egen bolig?

Hvilken lov bestemmer/regulerer hvilke typer erhverv der må drives fra egen bolig?

Der er ingen lokalplan for området.

Rammeloven siger at området er udlagt til åben lav boligbebyggelse.

Der er tinglyst en dekleration på matriklen der bestemmer at naboerne ikke må forulembes (støj,støv etc.)

BR10 taler om liberalt erhverv, men jeg mener ikke den afgrænser til kun liberalt erhverv.

Hej Erling B.

Som udgangspunkt kan man drive erhverv fra sin bolig, hvis det ikke støjer, forurener eller generer naboerne.

Men der kan være  servitutter på grunden, kommuneplaner, byplanvedtægter eller  lokalplan eller andre bestemmelser der begrænser mulighederne, så du skal forhøre dig om den konkrete matrikel i kommunens tekniske forvaltning.

Der vil i områder udlagt som boligområder typisk være forbud mod at drive butik,  håndværkvirksomheder og produktionsvirksomheder og lignende. Den form for erhvervsvirksomhed skal placeres i der områder der af kommunen er udlagt til erhvervs- eller industriområder.

Hvis du får tilladelse til at drive erhverv og får byggetilladelse til fx at ombygge et udhus til kontor vil arealet (hvis det udgør under 25% af boligen) blive registreret og fremover blive medregnet som en del af din bolig i BBR-registret.

Hvis  erhvervsdelen udgør mere end 25 procent af arealet, skal ejendommen opdeles i en privat- og en  erhvervsdel, hvilket kan betyde at du skal betale skat af en evt. værdistigning når ejendommen skal sælges.

Læs mere: Virksomhed i boligen

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden