Hvilke typer tegl og klinker bruges som indendørs belægninger? 

Tegl og klinker er igennem tiden blevet flittigt brugt som gulvmateriale indendørs. De kan være velegnede, da de har en slidstærk overflade, som kan holde i rigtig mange år. Er de brændt meget hårdt, har de også overflade som er modstandsdygtig overfor snavs mv. 

I dag kan man fremstille og brænde tegl og klinker i alle ønskelige farver, og det giver arkitekter mange muligheder for at skabe særlige og farverige detaljer i boligen. De kreative løsninger er i højsædet, fx kan hvert rum eller hver zone i boligen have sin egen farve. 

Forskellen på tegl og klinker til gulvbelægning er, at tegl groft sagt er mursten lagt som gulvbelægning. I de fleste tilfælde vil de være noget tyndere end en normal mursten. De kan variere i størrelsen, men er forarbejdet og brændt som almindelige mursten. Klinker kan være af meget varierende størrelse, og de er oftest tynde, ca. 1-3 cm i tykkelse. Klinker er forarbejdet og brændt på samme måde som mursten 

De hårde gulvbelægninger opdeles oftest i følgende typer:

 • Tegl "teglsten" /mursten af ler i den størrelse, som en mursten har, dvs 228 x 108 x 54 mm. De lægges typisk i mønster. Ses ofte i farverne gul, flammet, rød, brun og dæmpet blå.
 • Klinker - fælles betegnelse for alle hårdt brændte, tør- eller vådpressede fliser, der alle er fremstillet af ler. Findes i et hav af størrelser og farver og er tyndere end tegl, ca. 1-3 cm tykke.
 • Glaserede klinker og fliser - almindelige klinker, der på grund af glasuren er brændt en ekstra gang. 
 • Natursten - sten, der er hugget ud af stenbrud i naturen og derefter slebet eller groft tilhugget, fås i diverse farver og størrelser og mange forskellige tykkelser. Natursten er fx marmor, travertin, kalksten, sandsten, skifer og granit. Alle importeres fra udlandet. 

Hvad skal du tage højde for, når du vælger tegl eller klinker?

Inden du vælger de tegl eller klinker, du vil have på gulvet, skal du overveje flere forhold. Det mest afgørende er, hvordan rummene skal bruges. Skal gulvbelægningen ligge i et badeværelse, køkken, bryggers eller kælder? 

Belastningen på gulvet har betydning for, hvor tykke klinkerne bør være. Tykke klinker holder længere og kan klare mere end tyndere. I rum som bryggers og køkken kan der være meget "trafik", påvirkning fra fugt, snavs, fedt, ting der tabes, osv. 

Du skal huske, at tegl og klinker er en hård belægning og dermed også en hård overflade at opholde sig og gå på. Har du eksempelvis tegl eller klinker i køkkenet, vil du måske opleve, at det kan være anstrengende at stå op i længere tid og lave mad. Du risikerer også at få ødelagt ting, der tabes på gulvet. 

I bryggers og entré er kan det være en fordel med tegl og klinker. Der er der ofte meget trafik med fodtøj på, som slider enormt på gulvbelægningen. Et gulv af tegl eller klinker kan ikke slides i stykker. 

Hårdt brændte tegl og klinker er mest modstandsdygtige over for fugt og slid. Jo hårdere brænding, desto mindre vedligeholdelse og rengøring er nødvendig.

Men klinker og tegl er mere modtagelige overfor snavs end fx glaserede fliser. Overfladen er ru, og der kan sætte sig meget snavs i de små fordybninger på overfladen. Desuden vil olie og farveholdige væsker kunne give grimme pletter.  

Tegl og klinker har forskellige egenskaber, og du bør have følgende i tankerne, når du skal vælge. Du bør spørge grundigt hos producent og/eller forhandler, hvis du selv køber. Ligeså hvis du køber gennem den håndværker, der skal udføre arbejdet. Bed om dokumentation på produktets egenskaber og få også fyldestgørende anvisninger på efterfølgende pleje af tegl eller klinker.

 • Bæreevne
  Underlaget skal kunne bære gulvbelægningen og aktiviteterne i rummet. Som udgangspunkt skal gulve af tegl og klinker have helt fast underlag, fx et støbt betondæk. Det går ikke med plader på bjælkelag, da det kan bøje, så gulvets fuger krakelerer, og tegl og klinker vil knække.
 • Styrke og stivhed
  Tegl og klinker skal kunne modstå belastninger fra fx møbler og andet inventar, uden at de knækker eller flækker.
 • Slidstyrke og ridsefasthed
  Tegl og klinker skal kunne modstå alle påvirkninger fra trafik på dem, uden at det ridser eller går ud over overfladen.
 • Gangsikkerhed
  Gulvet bør ikke være eller blive glat, så det bliver besværligt eller farligt at færdes på det. Løse gulvtæpper kan evt. sættes fast med tape. Jo større tegl og klinker er, jo mindre fylder fugerne, og det kan også gøre gulvet glattere - fødderne bremses af fugerne, hvis du glider.
 • Modstandsevne mod kemikalier
  Nogle rengøringsmidler er meget skrappe, og det kan efterlade mærker på gulvet. Brug derfor kun sæbe og de kemikalier til rengøring, som leverandøren anbefaler
 • Lydtekniske egenskaber
  Tegl og klinker er hård gulvbelægning, og der kan opstå støjgener med trinlyd og forringet akustik. Dette kan afhjælpes med en lydregulerende loftbeklædning af gips.
 • Vandtæthed
  Almindelige tegl og klinker til indendørs gulvbelægning er ikke vandtætte, og de må aldrig bruges i vådrum. Der findes tegl og klinker specielt til vådrum.
 • Holdbarhed og levetid
  Gulve af tegl og klinker har lang levetid, men de holder længst, hvis de jævnligt vedligeholdes. Ved normal brug kan et gulv af tegl og klinker ikke slides op, og det har dermed den længste levetid af alle gulvmaterialer, over 100 år.
 • Gulvvarme
  Det kan være rart med gulvvarme under et gulv af tegl eller klinker, da det i vinterhalvåret ellers kan virke koldt.

Hvilke mønstre kan tegl og klinker lægges i? 

Du kan få tegl og klinker til indendørs gulve i alle tænkelige farver og i mange faconer og størrelser. Der er derfor mange muligheder for kombinationer og mønstre, når du skal vælge, hvordan dine gulve skal se ud. 

De to illustrationer nedenfor viser eksempler på mønstre. Det kan også være flot at lægge forskellige typer og størrelser af tegl eller klinker i samme belægning. Det giver større nuancer og spil i gulvet. Det stiller dog også større krav til dem, der skal lægge gulvet, som derfor bliver dyrere. 

Om nogle mønstre er at foretrække frem for andre, er svært at svare på. Nogle vil mene, at relativt enkle mønstre og behersket og begrænset farvevalg nok holder længere i de fleste menneskers smag. Men det er måske mere et spørgsmål om temperament.

Du kan prøve at tegne mønstre, du godt kan lide, op i hel størrelse på et stort stykke papir og lægge dem på gulvet. Så kan du se dem i den rigtige størrelse. Mønstret bør også vælges ud fra, om det passer godt i overgange mellem rum og til nicher, indhak, elementer osv. 

Du bør tegne og planlægge, så alle skæringer langs vægge, kanter og hjørner er ens og lige store. Det vil sige, at de første sten skal lægges præcist i midten af rummet, så alle skæringer mod væggene bliver ens. 

Når du vælger sten, er det vigtigste, at størrelse og mønster kan gå op på en økonomisk og praktisk måde. Det kan du ret nemt få overblik over ved at tegne mønsteret med stenenes mål på et stykke papir. 

Generelt er store fliser mest velegnede til store rum og flader og små sten bedst egnede til små rum. Men det kan sagtens gå an at bryde denne "regel". I mindre, rektangulære rum kan det være flot med store rektangulære sten. Du skal huske, at et gulv med store sten i fx baderum bliver glattere end et gulv med små sten. De flere fuger i et gulv med små sten er med til at gøre gulvet mere skridsikkert. 

Hvis du tænker på prisen, er der normalt lidt penge at spare ved at købe mindre sten, store sten kan godt være dyrere. 

Hvordan skal underlaget til gulve af tegl og klinker være?

Generelt er lægning af tegl og klinker ikke gør det selv-arbejde, slet ikke på store arealer og i komplicerede mønstre. Hvordan det færdige resultat kommer til at se ud, afhænger meget af, hvor godt underlaget er. Er underlaget eksempelvis skævt, ujævnt med lunker (huller) eller fuld af grater (mindre forhøjninger i underlaget), skal det renses og rettes op, inden stenene lægges. 

Hvis gulvbelægningen hopper og danser, vil det føles ubehageligt at gå på det, og det vil ikke være kønt at se på. Derfor skal underlaget være helt plant og lige (dvs. i vater). I langt de fleste tilfælde kan det godt betale sig at udlægge en flydende selvnivellerende spartelmasse. Man blander posens indhold i en spand og hælder det på gulvet, og det fordeler sig jævnt over gulvet. Når det er størknet, er gulvet helt i vater. 

Du skal sørge for, at underlaget tørrer ordentligt, inden den nye gulvbelægning lægges. 

Kan du lægge gulvvarme under belægninger af tegl og klinker?

Gulvvarme er særdeles godt sammen med gulvbelægninger af tegl og klinker, der ellers kan opfattes som "kolde" belægninger. De bliver lækre og behagelige at færdes på, når der er gulvvarme. Desuden kan du undgå radiatorer i rummet. 

Gulvvarmeslangerne skal placeres symmetrisk og så tilpas tæt, at man ikke kan mærke forskel på temperaturen på gulvets overflade. Den bedste og mest jævne temperaturfordeling opnås ved at støbe gulvvarmeslangerne ind i et betonlag under gulvbelægningen. Der skal være et betonlag på ca. 3 cm over gulvvarmeslangerne, for at varmen fordeles bedst muligt. 

Af hensyn til hærdetiden for gulvbelægningen, fliseklæb og fuger må gulvvarmeanlægget først tændes efter tre uger. 

Hvordan skal der fuges mellem tegl og klinker og med hvad? 

Fugerne er en stor del af selve tegl- eller klinkegulvet, og det er derfor meget vigtigt, at de er udført korrekt og med det rigtige materiale. Normalt bruges cementbaserede fugemørtler. Disse er særdeles velegnede som gulvfuger, da de kan fordele nogle af de kræfter og spændinger, der måtte være i gulvbelægningen. 

Fugerne bør være så små som muligt, omkring 8-15 mm brede, alt efter typen af tegl eller klinke. Når tegl eller klinker er lagt, bør der gå ca. tre dage, før der fuges, så gulvbelægningen ligger helt fast. Tegl og klinker bør holdes rene for fugemasse under arbejdet, for ellers venter et meget stort rengøringsarbejde bagefter. I nogle tilfælde kan det være nærmest umuligt at få fugemørtlen af gulvbelægningen. 

Det er en god idé at lægge en dilatationsfuge langs vægge, søjler og andre steder, hvor gulvbelægningen brydes. En dilatationsfuge er en fuge af silikone, som uden at krakelere kan optage eventuelle bevægelser i gulvbelægning og/eller underlag, dvs. sammentrækninger og udvidelser. 

Hvordan vedligeholdes og rengøres tegl og klinker? 

Som regel vil producenten af tegl og klinker kunne oplyse om, hvordan gulvbelægningen skal vedligeholdes og med hvilke produkter. Hvis du bruger rengøringsprodukter, som producenten fraråder, kan risikere varige skader på dit gulv. 

Nogle tegl og klinker kan overfladebehandles med specialprodukter, som lukker og dermed forsegler overfladen, så gulvet ikke så nemt bliver beskidt. Denne overfladebehandling vaskes og slides af over tid, og før den får en ny overfladebehandling, skal overfladen gøres grundigt ren.