Hvilke gulvmaterialer findes der?

Der findes en lang række materialer, der er velegnede til gulve, og der kommer hele tiden flere materialer og muligheder til.

Gulvmaterialer deles overordnet op i trægulve, stengulve, gulve med fliser og klinker, fugefrie gulve som terrazzo og beton, elastiske gulvbelægninger som linoleum, vinyl, kork og gummi og endelig tæppebeklædte gulve.

Hvilke forhold har betydning, når du skal vælge nyt gulv?

Ved nybygning eller tilbygning er du frit stillet i valget af gulvmaterialer, fordi der ikke er særlige forhold at tage hensyn til. Er der derimod tale om en reparation, ombygning eller renovering, skal der tages hensyn til de eksisterende gulve og gulvkonstruktioner, når du skal vælge nyt gulv.

Det enorme udbud af produkter og materialer giver mange valgmuligheder, men det er vigtigt at holde fokus på det, du har brug for, og hvad der er mest velegnet til rummet og funktionen.

Du bør bl.a. overveje følgende:

 • Hvilke konstruktionsmæssige forhold gør sig gældende? Hvilken gulvopbygning er der plads til? Kræver den gulvbelægning, du har i tankerne, et særligt underlag?
 • Vil du have gulvvarme i dit nye gulv?
 • Hvilke æstetiske, materiale- og farvemæssige forhold gør sig gældende i rummet?
 • Hvordan vil du have, at gulvet skal tage sig ud - nu og fremover?
 • Hvilke krav stiller du til akustik i rummet?
 • Hvilke krav stiller du til skridsikkerhed?
 • Hvilke krav stiller du til rengøring, vedligeholdelse og reparation?
 • Hvilke lovmæssige krav gør sig gældende for rummet?
 • Er det et gulv, du selv vil lægge?
 • Hvilke miljømæssige krav stiller du til gulvet og indeklimaet?
 • Hvor meget må gulvet koste?

Hvilke gulve skal have et undergulv?

Hvis du vælger en ikkebærende gulvbelægning er det nødvendigt med et undergulv, altså en sammenhængende flade der understøtter selve gulvbelægningen.

Helt generelt skal undergulv vælges efter hvilken type gulvopbygning, der er tale om, hvilken gulvoverflade gulvet skal ende med at have og om gulvet skal lægges som et svømmende gulv eller fast gulv. Kravene til underlaget skal være mindst lige så høje som til gulvbelægningen, da man ikke kan stille høje krav til den færdige gulvbelægning, hvis underlaget ikke er i orden. Det gælder blandt andet at undergulvet skal være helt plant og stabilt, men kravene kan være forskellige efter hvilket gulv der skal lægges – fx skal underlaget være helt stabilt, hvis der skal lægges fliser/klinker, mens et gulvtæppe kræver planhed men er mere elastisk. For at få et gulv med de ønskede egenskaber og den forventede levetid, er det vigtigt at vælge den form for undergulv, som gulvproducenten eller leverandøren anbefaler.

Valg af gulv

Trægulv på strøer: Trægulv der bærer sig selv og ligger direkte af på strøer eller bjælker.

Svømmende gulve har et elastisk mellemlag lagt ind mellem det bærende undergulv og gulvbelægningen, og dermed kan gulvfladen bevæge sig frit i forhold til det bærende undergulv. Parket- og lamelbrædder lægges ofte som svømmende gulve.

Limede og sømmede gulve fastgøres med lim eller søm på undergulvet. Parketgulve, elastiske gulvmaterialer som linoleum, vinyl, kork og gummi samt tæpper kan lægges som sømmede eller limede gulve.

Fugefrie gulve som beton- og terrazzogulve lægges også på et plant og stabilt undergulv, oftest af beton.

Flise-, klinke- og mosaikbeklædte gulve lægges bedst på beton. De kan også lægges på en trækonstruktion, men det stiller dog specielle krav til metode og udførelse, bl.a. skal der udlægges to plastmembraner.

Nogle gulvbelægninger kan lægges oven på et eksisterende gulv, der dermed kommer til at fungere som undergulv. Det er oftest elastisk gulvbelægning på enten pladeunderlag eller afretningslag eller lamelbrædder, lamelparketgulve eller laminatgulv. Hvis du lægger et nyt gulv oven på et eksisterende, skal du sikre dig, at den samlede gulvkonstruktion ikke bliver højere, end at du stadig kan åbne dørene.

 Hvis gulvet støbes på stedet, fx beton- og terrazzogulve, skal du være sikker på, at den fugt, der tilføres gulvkonstruktionen ved støbningen, ikke skader undergulvet eller det eksisterende gulv.

Hvis der støbes et tungt gulv, skal du sikre dig, at den underliggende konstruktion kan bære. Tag kontakt til en byggesagkyndig eller ingeniør, hvis du er i tvivl.

Det er vigtigt altid at nøje følge vejledningen for det gulv, du vil lægge, og opfylder de krav, der stilles til undergulvet.

Hvilke forhold har betydning for gulvvarme?

De fleste materialer kan anvendes til gulv med gulvvarme. Men du skal sikre dig, at produktgarantien også gælder, hvis gulvet lægges over gulvvarme. Du skal være opmærksom på, at med materialer som træ og vinyl er der begrænsninger for, hvor varm overfladen må blive.

Hvilke æstetiske overvejelser skal du gøre dig, når du skal vælge nyt gulv?

Gulvets overflade og farve har stor betydning for, hvordan rummet opfattes, og hvordan lyset reflekteres.

Farve- og materialekombinationerne inden for gulvbelægninger er nærmest uendelige, og for gulve gælder nogle af de samme tommelfingerregler som for øvrige overflader.

Hvis du ønsker farver på gulvene, bør du vælge en gulvbelægning, der er forholdsvis let at skifte ud, fx linoleum, vinyl, gummi eller tæppe – eller du kan male gulvet.

Vælg materialer og farver, der kan klare, at du ændrer andre farver i rummet og fornyer det. Gulvet er en af de allerdyreste overflader at udskifte, dit gulv bør kunne overleve en fornyelse eller to af rummet. Materialer eller farver, der bruges flere steder i boligen, giver en særlig kontinuitet og ro.

Tag udgangspunkt i bygningens arkitektur, og vælg materialer og strukturer, der stemmer overens med boligen. Du kan også arbejde bevidst med kontraster.

Afvej valg af fliser og klinker i forhold til rummets størrelse. Vil det passe med meget store fliser i dit måske meget lille badeværelse?

Vælg struktur og mønster i materialet efter, hvor ensartet gulvet skal tage sig ud. Når du i butikken ser en overflade meget tæt på, vil den have en mere tydelig struktur, mens den på gulvfladen måske vil se mere ensartet ud.

Der er andre sansemæssige forhold, der gør sig gældende, eksempelvis de lydmæssige. De hårde overflader som natursten, fliser og klinker, tegl, metal og beton og til dels træ giver en rungende fornemmelse i rummet - både i forhold til trin, tale og almindelig baggrundsstøj. Halvhårde materialer som gummi, linoleum, vinyl og kork er gode til at dæmpe trinlyden. Det er et forhold, der er værd at overveje i store køkken-alrum.

Hvad skal du tænke på, når du vælger gulvoverflade?

Det er vigtigt, at du ikke blot vælger det rigtige gulvmateriale, men også vælger den rigtige overflade.

I rum som bad, køkken, entré og bryggers, hvor der til tider ligger vand, skal du vælge en overflade, der er skridsikker - også når den er våd - men samtidig let at gøre ren. Meget ru overflader har det med at samle snavs og kalkaflejringer og kan være vanskeligere at gøre rene end glatte overflader. Et gulvs skridsikkerhed afhænger også af den daglige rengøring, snavs og sæberester kan gøre gulvene glatte.

Materialernes hårdhed, og hvordan de lægges, har stor betydning for hvordan lyde gengives i rummet (rummets akustik).

Hvor besværlig er rengøring, vedligeholdelse og reparationer?

Et trægulvs overfladebehandling er afgørende for, hvor besværligt det er at gøre gulvet rent. Jo glattere overfladen er, fx lakeret, jo lettere er gulvet at gøre rent.

Fordelen ved massive brædder (og til dels lamelgulve med tykt lag af den øverste synlige træsort) er, at de kan afslibes/afhøvles, og overfladebehandles. På den måde kan trægulvet fremstå som nyt. Men vær opmærksom på, at trægulve af lamelbrædder og lamelparketgulve kun kan afhøvles ganske få gange, før du risikerer, at kernen af fx krydsfinér kommer til syne.

Hvis natursten, fliser og klinker har en ru overflade, er de mere skridsikre, men de kan være sværere at gøre rene, end hvis overfladen er poleret. Natursten, fliser og klinker kan repareres ved at udskifte enkelte sten, men det vil ofte være synligt - især ved fugen.

Elastiske gulvmaterialer som vinyl, linoleum og gummi er forholdsvis nemme at rengøre. Vinyl er et plastmateriale, der ikke kan renoveres eller repareres. Linoleum er egentlig et flydende materiale, så revner og småskader udbedrer sig selv, og linoleum kan slibes og behandles.

For at bevare materialernes og overfladens gode egenskaber er det vigtigt at følge produktanvisninger, både hvad angår rengøringsmidler og metode.

Hvilke rum kræver særlige overvejelser angående gulvbelægning?

Bryggers, entré, køkken og andre rum, hvor der er meget slid, og hvor der spildes mest på gulvet, kræver gulvbelægning med en god stærk overflade. Det skal være en overflade, der både er modstandsdygtig over for pletter, slid og vand og rengøring.

Kælder

Gulve i kældre gælder helt særlige forhold, da det er vigtigt, at der ikke sker fugtophobning i konstruktioner. Du skal også være opmærksom på særlige forsikringsforhold omkring brug af organiske materialer i kældre.

Vådrum (baderum)

Ved valg af gulvmaterialer til vådrum er der ikke kun særlige overvejelser, du skal gøre dig, der er også særlige bestemmelser og regler, der gør sig gældende. Rum med afløb i gulvet betegnes som vådrum.

Her er der regler for, hvordan gulve gøres vandtætte, hvilke materialer der må anvendes som gulvbelægning, og hvordan de skal lægges. Af den grund er lægning af nye gulve i vådrum normalt ikke gør det selv-arbejde.

Hvilke regler gælder for gulvmaterialer?

Vådrum stiller særlige krav til både konstruktion, undergulv og gulvmaterialer, og alt skal ifølge Bygningsreglementet være vandtæt

I vådrum er klinker, fliser og natursten meget velegnede. Men der skal vandtætnes, inden de lægges.

Af de elastiske gulvmaterialer er det kun speciel vådrumsvinyl, der kan anvendes i vådrum. Når vinylet er limet til underlaget, skal samlingerne svejses, så vinylet bliver vandtæt. Svejsningen kræver certificering og skal derfor udføres af en professionel håndværker.

Hvilke gulve kan du selv lægge?

Hvis du selv vil lægge gulv, og du selvfølgelig har sikret dig, at det er et gulv, du gerne må lægge, er det vigtigt, at du begynder med at danne dig et overblik over, hvor stor opgaven er. Har du ikke erfaring med at lægge gulv, så start med mindre opgaver, dvs. mindre arealer, hvor udfordringerne ikke er for store.

Spørg efter en lægningsanvisning der, hvor du har tænkt dig at købe gulvet. Det kan både forberede dig på opgaven og give dig en trin for trin-vejledning i det praktiske arbejde.

De fleste elastiske gulvmaterialer anbefales generelt ikke til gør det selv-arbejde. For mange af de materialer, der skal limes på underlaget, gælder særlige regler for limen og underlagets fugtindhold, som gør, at arbejdet skal udføres af en professionel gulvmand.

Elastiske gulve i baner bør man overlade til gulvmand at lægge, mens linoleum, kork eller vinyl som fliser er lettere at lægge selv.

Lamelbræddegulve, lamelparket og laminatgulve kan lægges som svømmende gulve, og det er dem, du lettest selv kan lægge. Svømmende lamel og laminatgulve, der samles med kliksystemer, er de letteste at lægge selv.

Gulve af beton og terrazzo er svære at udføre selv, fordi materialerne påføres i flydende form. Der er ingen fortrydelsesret, når materialet først er hældt ud på gulvet. Desuden kræves det helt rigtige værktøj til at slibe og polere korrekt med.

Derimod er der flere, der kaster sig ud i at lægge flise-, klinke- eller trægulve selv. Klinker og fliser kan være svære at lægge, så de ligger snorlige. Især hvis der er tale om gulv med afløb kan det kræve professionel hjælp.

Hvis du selv vil udføre arbejdet, så husk at forhøre dig grundigt om produktet der, hvor du køber gulvmaterialet, og spørg også, om garantien gælder, når du selv lægger gulvet.

Få overblik over gulvtyper

MaterialeOpholdsrumSove/børne-
værelse
KøkkenBad/
vådrum
Entré/
Bryggers
Lægges ovenpå
eksiste-
rende gulv
Vedligehold
else/rengøring
Gør det
selv
Trægulv på strøer,
olie/sæbebehandlet
VelegnetVelegnetO.K.NejO.K.NejO.K.Svært
Trægulv på strøer, lakeretVelegnetVelegnetVelegnetNejVelegnetNejLetSvært
Trægulv:
lamelplank/parket, olie/sæbebehandlet
VelegnetVelegnetO.K.NejO.K.JaO.K.O.K.
Trægulv:
lamelplank/parket, lakeret
VelegnetVelegnetVelegnetNejVelegnetJaLetO.K.
LaminatgulvO.K.O.K.VelegnetNejVelegnetJaLetO.K.
Fliser/KlinkerO.K., men hårdt og
kan give hård akustik
NejVelegnetVelegnetVelegnetMuligLet, men fuger
tåler ikke syre
Svært
NaturstenO.K., men hårdt og
kan give hård akustik
NejVelegnetVelegnetVelegnetMuligvisAfhænger af
stentype
og behandling
Svært
Plankegulv med fuger
(skibsgulv)
VelegnetO.K.VelegnetNejVelegnetNejAfhænger af
stentype
og behandling
Svært
LinoleumKan læggesKan læggesVelegnetNejVelegnetVelegnetVelegnetJa, som
fliser
VinylKan læggesKan læggesO.K.NejVelegnetVelegnetVelegnetJa, som
fliser
VådrumsvinylKan læggesKan læggesO.K.VelegnetO.K.O.K.O.K.Nej

Hvad gør du, hvis du får problemer med dine gulve?

Hvis fejlen ligger i materialet, som du selv har købt, skal du klage der, hvor du har købt det, og dine rettigheder vil gælde ifølge købeloven.

Ligger fejlen derimod i metoden, dvs. hvis gulvet er lagt forkert, (eller hvis det er håndværkeren der har leveret gulvet) eller konstruktionen er forkert, er det håndværkeren, du skal klage til. Ved uenighed kan du kontakte Byggeriets Ankenævn eller Gulvbranchens Ankenævn, og via Forbrugerstyrelsen vil du kunne blive vejledt i forbindelse med en eventuel sag.

Hvilke miljømæssige forhold gør sig gældende, når du skal vælge nyt gulv?

Når du skal vælge nyt gulv, er der en række miljømæssige forhold, der også er værd at kigge på som forbruger. Det gælder både materialernes samlede miljøbelastning fra produktion til bortskaffelse og indeklimaet (de kan lugte og afgive gasser til indeluften).

Der er stor forskel på, hvor meget energi og hvor mange andre ressourcer der skal bruges til fremstilling af de forskellige gulvmaterialer. Et materiales samlede energiforbrug vurderes også ud fra dets levetid - jo længere holdbarhed, des mindre energiforbrug. Derfor er det også vigtigt, at du vedligeholder dit gulv tilstrækkeligt, så levetiden forlænges. For trægulve gælder det særlige aspekt, at det er vigtigt at anvende træ, der kommer fra en bæredygtig produktion. Det kan især være et problem for tropisk træ, hvor man bør sikre sig, at træet er blevet fældet og bearbejdet under ordentlige forhold. Gå efter FSC-mærket.

Bortskaffelsen af kunststoffer som vinyl er en belastning for miljøet, fordi der dannes sure gasser ved forbrænding.

Indeklima

En ulempe ved kunststofmaterialer, især vinyl, er tilsætningen af blødgørende midler som ftalater. De kan afgives til indeklimaet i mængder der især i de første år kan være generende. Derudover vaskes de ud, når gulvet gøres rent, og ender dermed i spildevandet.

Den overfladebehandling, som gulvet får, kan også afgive kemikalier og opløsningsmidler til indeklimaet. Der kan være stor forskel på forskellige produkter af det samme materiale og hvilke stoffer der er anvendt. Så søg nærmere oplysninger og gå efter produkter der er Svane- eller Indeklimamærkede. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er et dansk initiativ, og produkter, der er mærket med DIM, er testet for afgasning. Derudover findes der en indeklimarelevant vejledning om, hvordan du lægger/monterer, vedligeholder og rengør gulvmaterialet bedst muligt. Desuden vil der med det mærkede produkt følge en angivelse af, hvor mange dage efter montering det kan forventes, at materialet afgiver lugt eller sundhedsmæssige og miljøskadelige stoffer.

Få mere information om Dansk Indeklima Mærkning

Det har siden 1994 været muligt at miljømærke gulve. Ønsker du et gulv med en lav miljøpåvirkning, kan Svanemærket være en god rettesnor. Få mere information om svanemærkeordningen på Miljøsekretariatets hjemmeside.

Hvilke gulvbelægninger kan genbruges?

I nogle tilfælde gør det ikke noget, at materialerne er slidte, og hvor lidt ekstra patina ligefrem er et plus, og da kan man som alternativ til nye varer købe genbrugsmaterialer. Det gælder især for træ, men også for fliser, klinker og visse typer sten. Ulempen kan være, at du ikke kan finde en tilstrækkelig mængde materialer. Vær dog også opmærksom på, at visse materialer, særlig natursten, kan være ret eksklusive genbrugsmaterialer, så det er ikke sikkert, at det er billigere, selvom det er brugte varer.

Genbyg og mange andre er byggemarkeder, der har specialiseret sig i genbrugsmaterialer, og du kan her lede efter særlige byggematerialer.