Hvad er et linoleumsgulv?

Linoleum er et naturprodukt bestående primært af linolie samt naturharpiks, kalk og farvestoffer. Linoleum fås i forskellige tykkelser og med forskellig bagside (fx trindæmpende underlag) og findes i mange mønstre og farver. Selvom det har en stærk overflade, er det ikke egnet at bruge i et badeværelse.

De fleste elastiske gulvmaterialer, heriblandt linoleum, anbefales generelt ikke til gør det selv-arbejde. Linoleum i baner bør man overlade til en gulvmand at lægge, mens linoleum som fliser er lettere at lægge selv.

Klimapåvirkning

Da linoleum primært består af naturprodukter, kan det bortskaffes uden at belaste miljøet unødigt højt. Linoleum bortskaffes i dag primært ved afbrænding.

Klimaaftrykket for udvalgte gulvmaterialer målt i CO2e pr. m2 i de tykkelser, der er gængs for det pågældende materiale. 

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og Ökubaudat

Pris

Linoleumsgulv
Laminatgulv
Parketgulv
Flisegulv
Betongulv
Vinylgulv

Prisen på de forskellige gulvmaterialer varierer. Laminatgulv og beton er typisk de billigste materialer, vinyl og fliser ligger i midten, mens linoleum og parket er i den dyre ende. 

Når du overvejer pris, bør du også medregne eventuelle omkostninger til håndværkere, hvis det ikke er en gør det selv-opgave at lægge gulvet. 

Levetid og vedligehold

Linoleumsgulve er slidstærke og ses derfor ofte i institutionsbygninger som fx hospitaler og skoler. 

Linoleum tåler ikke høj varme og må ikke vaskes med fx almindelig sæbe, der typisk har en høj pH-værdi, men skal derimod rengøres let med en specialsæbe. 

Det har den fordel, at det til en vis grad kan reparere sig selv, så fx ridser i gulvet med tiden bliver mindre synlige. Det har derfor en længere levetid en vinyl, men ikke lige så lang levetid som fx betongulv eller flisegulv. 

Andre gulvmaterialer

Materialer til gulv

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Linoleumsgulv
0,30
Laminatgulv
-6,59
Parketgulv
-7,50
Flisegulv
17,30
Betongulv
6,90
Vinylgulv
16,40
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for gulvbelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle håndværkere for at lægge gulvet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.