Hvad er vinylgulv?

Vinyl er et kunstprodukt af blødgjort plastik, der er tyndt og elastisk. Det findes i mange farver og mønstre og kan lægges som baner eller fliser. 

De fleste elastiske gulvmaterialer, heriblandt vinyl, anbefales generelt ikke til gør det selv-arbejde. Vinyl i baner bør man overlade til gulvmand at lægge, mens vinyl som fliser er lettere at lægge selv.

Vinylgulv er let at rengøre, og nogle varianter er vandtætte, hvilket blandt andet gør det egnet til badeværelser.

Nogle typer vinyl er tilsat blødgørende kemikalier som ftalater. De kan afgives til indeklimaet i mængder, der især de første år kan lugte og være generende.

Klimapåvirkning

Bortskaffelsen af kunststoffer som vinyl er en belastning for miljøet, fordi der dannes sure gasser ved forbrænding. Det kan undgås ved at bruge linoleumsgulv eller kork i stedet.

Klimaaftrykket for udvalgte gulvmaterialer målt i CO2e pr. m2 i de tykkelser, der er gængs for det pågældende materiale. 

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori.  

Kilder: Materialepyramiden.dk og Ökubaudat

Pris

Vinylgulv
Linoleumsgulv
Betongulv
Flisegulv
Laminatgulv
Parketgulv

Prisen på de forskellige gulvmaterialer varierer. Laminatgulv og beton er typisk de billigste materialer, vinyl og fliser ligger i midten, mens linoleum og parket er i den dyre ende. 

Når du overvejer pris, bør du også medregne eventuelle omkostninger til håndværkere, hvis det ikke er en gør det selv-opgave at lægge gulvet. 

Levetid og vedligehold

Overfladen på vinyl er forholdsvis robust, slidstærk og rengøringsvenlig, og vingulve tager ikke farve fra fx spildt vin eller anden smuds. Men vinyl kan ikke som linoleum reparere sig selv, så hvis der først er kommet ridser eller hakker i et vinylgulv, skal det udskiftes. 

Andre gulvmaterialer

Materialer til gulv

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Vinylgulv
15,21
Linoleumsgulv
-0,17
Betongulv
14,10
Flisegulv
11,03
Laminatgulv
-6,59
Parketgulv
-7,50
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for gulvbelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle håndværkere for at lægge gulvet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.