Hvad er et parketgulv?

Parketgulv er trægulve, der består af mindre træstave, som eventuelt er lagt i mønstre som ruder eller i et sildebensmønster. Parketgulve findes både som massivt parket og som parketlamel, dvs. et tyndt lag træ limet på en spånplade, lamelplank eller lamelparket.

Ubehandlet parketgulv er meget modtageligt over for smuds og pletter. Parketgulv kan overfladebehandles med fx lak, lud og olie, der både gør gulvet mindre modtageligt over for pletter og mere rengøringsvenligt.

Klimapåvirkning

Parketgulv har et lavt klimaaftryk sammenlignet med fx flisegulv eller vinylgulv. Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af. Derfor har træ ofte et negativt klimaaftryk, hvilket betyder, at det er godt for klimaet, og et trægulv vil være et mere bæredygtigt valg.  Det er muligt at bruge resttræ til produktionen af laminatgulv.

Kig efter FSC- eller PEFC-mærket, når du køber træ. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte gulvmaterialer målt i CO2e pr. m2 i de tykkelser, der er gængs for det pågældende materiale. 

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilder: Materialepyramiden.dk og Ökubaudat

Pris

Flisegulv
Betongulv
Vinylgulv
Linoleumsgulv
Laminatgulv
Parketgulv

Prisen på de forskellige gulvmaterialer varierer. Laminatgulv og beton er typisk de billigste materialer, vinyl og fliser ligger i midten, mens linoleum og parket er i den dyre ende. 

Når du overvejer pris, bør du også medregne eventuelle omkostninger til håndværkere, hvis det ikke er en gør det selv-opgave at lægge gulvet. 

Levetid og vedligehold

Et parketgulv kan, alt efter tykkelsen på det øverste slidlag, godt slibes flere gange i løbet af sin levetid, og kan derfor beholde sin flotte nye finish i mange år.

Et skadet parketgulv kan desuden repareres ved at udskifte enkelte stave.

Derfor har et parketgulv en lang levetid – dog er det ikke lige så robust som et beton- eller flisegulv. 

Andre gulvmaterialer

Materialer til gulv

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Flisegulv
11,03
Betongulv
14,10
Vinylgulv
15,21
Linoleumsgulv
-0,17
Laminatgulv
-6,59
Parketgulv
-7,50
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for gulvbelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle håndværkere for at lægge gulvet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.