Hvilke typer gulve er de mest almindelige?

I danske boliger er de mest almindelige gulve:

  • Trægulve, som massive plankegulve eller lamelgulve
  • Parketgulve, som massiv parket og lamelparket
  • Laminatgulve
  • Flise/klinkegulve
  • Linoleumsgulve
  • Vinyl og lignende kunststofgulve

Der kan komme skader på alle typer gulve. Det kan skyldes slid, manglende vedligeholdelse eller forkert udførelse. Der kan også komme skader på gulve som følge af tabte genstande. Jo dårligere et gulv er lagt, jo større sandsynlighed for skader på gulvet, og jo bedre et gulv vedligeholdes, jo mindre er sandsynligheden for skader på det.

Det er også vigtigt at nævne, at vælger du en stærk træsort til dit gulv, kan den holde til meget, og der vil ikke så let opstå skader. Vælger du fx et trægulv af eg, ask, bøg, valnød, mahogni eller teak, vil sandsynligheden for skader være mindre end på et gulv af fyrretræ.

Massive trægulve: Hvilke skader opstår typisk på trægulve?

Et massivt plankegulv er et af de gulve, der typisk får ganske få skader, da det er et meget stærkt gulvmateriale, som kan modstå mange og kraftige påvirkninger. Der kan dog i nogle tilfælde alligevel opstå skader.

Fugt: Gulvet udvider sig ved fugtpåvirkninger

De hyppigste skader på gulve af massive træplanker skyldes, at gulvet bliver udsat for fugt, som træplankerne opsuger, og som får dem til at udvide sig. Er der ikke plads til udvidelsen, skubber plankerne til væggene, som i værste tilfælde bliver helt eller delvist ødelagt. Denne type skade kan opstå med alle slags trægulve.

Der også ske det, at væggene trykker gulvbrædderne lidt smallere under fugtpåvirkningen, hvorefter gulvbrædderne tørrer og efterlader et gulv med størrer afstand mellem dem og ofte også med en del knirkelyde som resultat.

Skidt: Meget beskidte og ubehandlede gulve

Bliver et ubehandlet trægulv ikke vedligeholdt ordentligt, kan du risikere, at det bliver gråt og kedeligt. Træet får en grå overflade, fordi skidt og snavs sætter sig fast, og der vil med tiden opstå en "hinde" - en form for forsegling, som hverken støvsugning eller gulvvask kan få væk. For at få den naturlige glød frem i træet igen skal gulvet slibes og behandles.

Knirkende gulve

En meget almindelig, men mindre skade, er knirkende gulve. Det kan dog være generende, og det kan være svært at finde ud af præcist hvor på gulvet, skaden er.

Et knirkende gulv skyldes ofte, at gulvet har arbejdet sig op fra underlaget og dermed ligger mere løst. Derfor bevæger gulvbrædderne sig, når du går på dem, og gulvet knirker, fordi brædderne ligger og gnider op ad hinanden. Normalt lægges der filt på strøerne, som gulvbrædderne skal ligge på, for at mindske risikoen for, at gulvet vil komme til at knirke. Gulvbrædder bør altid skrues fast i strøerne, så de holdes ordentligt på plads, og dermed er risikoen for, at gulvet begynder at knirke, meget lille.

Hvis du har et knirkende plankegulv, der er sømmet fra oven, kan du med en hammer og en dyknagle forsøge at sømme gulvet bedre fast ved at dykke sømmene længere ned i gulvbrædderne. Det vil sige, at du skal placere dyknaglen oven på et søm og slå på den med hammeren, så sømmet kommer længere ned. En lidt mere avanceret, men også den mest effektive måde at løse problemet på, er at bore huller og proppe gulvet. Med et propbor borer du cirka en tredjedel ned i gulvbrættet, og derefter skruer du gulvbrættet fast nede i hullet. Hullet stoppes til med lidt lim og en prop, som er lavet af et tilsvarende stykke træ.

Lamelgulve: Hvilke skader opstår typisk på lamelgulve?

I dag er lamelgulve af træ nok den type gulv, der ligger flest af i danske hjem. Før i tiden var bræddegulve, massive gulvplanker og massive parketgulve de mest brugte gulvbelægninger.

Større hakker og ridser i gulvet

Lamelgulve er opbygget af flere lag træ oven på hinanden. Det øverste lag er af massivt træ med en tykkelse på 4 -12 mm. Jo tyndere det øverste lag er (toplaget eller slidlaget), jo større er risikoen for, at der kommer revner, som kan nå ned til de øvrige underliggende lag.

En af de mest almindelige skader i lamelgulvet er revner og huller, der kommer, fordi der bliver tabt noget på gulvet. Er gulvbelægningens slidlag meget tyndt, opstår sådanne skader nemt. Er slidlaget slidt eller brudt helt igennem, kan gulvet skades, når vand trænger ned i de lag, der ligger nedenunder. Disse lag består ofte af mdf- eller spånplade, som er materialer, der ikke kan tåle vand. Kommer der først vand ned til de underliggende lag, begynder gulvet at bule op, og så er der ikke andet at gøre end at lægge et nyt gulv. Det samme gælder, hvis gulvet slides igennem det tynde slidlag. Du kan godt slibe et lamelgulv, men du skal være meget forsigtig, særligt hvis gulvets lag af massivt træ er tyndt. 

Laminatgulv skal IKKE forveksles med et lamelgulv. Laminatgulvet har som afsluttende øverste lag 1-2 mm plastlaminat. Den øverste del er transparent, mens undersiden er et fotoprint af et træmønster, så laminatgulvet ligner et trægulv, men det har intet med træ at gøre. Laminatgulvet kan ikke slibes.

Parketgulve: Hvilke skader opstår typisk på massive parketgulve?

Parketgulve er enten lavet af mindre stave af massivt træ, som brædder af flere stave af massivt træ eller som lamelparket med samme egenskaber som trælamel, blot er det øverste lag træ lagt af mindre stave i mønster.

Sprækker i gulvet

Den mest almindelige skade på et parketgulv er, at stavene eller brædderne går fra hinanden, så der kommer sprækker i gulvet.

Bliver gulvet vasket med meget vand, som ikke bliver tørret godt op, vil stavene eller brædderne suge vandet til sig. Det får dem til at udvide sig, og derved skubbes der til den orden, stavene eller brædderne er lagt i. Når de er tørret igen, vil gulvet være fuldt af sprækker. Problemet kan også opstå ved en vandskade.

Er skaden sket, er der ofte ikke andet at gøre end at få lagt et nyt gulv. En gulvslibning og en behandling med lud eller olie kan måske redde parketgulvet, men det er absolut ikke sikkert.

Enkelte ødelagte stave eller brædder

Det er stadig almindeligt at se gamle radiatorer i ældre huse, hvor rørene går igennem parketgulvet. Hvis radiatoren over længere tid har været utæt eller har haft en smule kondens, kan fugten medføre råd i enkelte stave eller brædder. I de fleste tilfælde kan dette repareres, men det er besværligt, og det kræver tålmodighed og fingersnilde.

Opstår der en skade midt på et parketgulv er det også muligt at skifte enkelte parketstave. Det forudsætter, naturligvis, at den konkrete type stave stadig kan fås. Det er ikke et projekt, man selv bør gå i gang med, særligt ikke hvis stavene ikke kan fås i den rigtige størrelse. Dette arbejde bør udføres af professionelle.

Flisegulve: Hvilke skader opstår typisk på gulve med fliser?

Flisegulve lægges typisk på badeværelser og i køkkener, men mange huse har også flisegulve i andre eller alle rum.

Det er ofte fugerne i flisegulvet, der skades eller bliver slidt. Fugeskader kan udbedres, eller fugerne kan udskiftes, uden at det er nødvendigt at lægge gulvet om,  men det er ikke noget, man lige gør. Hvis der er brugt et hårdt fugemateriale, kan det være meget vanskeligt at få fugerne fræset op, og det er ofte billigere at lægge den beskadigede del af gulvet om.

Knækkede fliser

Fliserne i gulvet kan knække, hvis der tabes noget tungt på dem, eller hvis der er mindre sætningsskader i gulvet. Hvis du skal skifte fliser, skal den ødelagte flise hugges op, og de omkringliggende fuger fjernes. Den nye flise lægges ned i fliseklæb, og derefter fuges der omkring den. Det er altid en god idé at have et mindre lager af de fliser, som er brugt i huset, så ødelagte fliser kan udskiftes med samme type.

Linoleumsgulve: Hvilke skader opstår typisk på gulve af linoleum?

Linoleum er et blandingsprodukt af forskellige naturlige materialer. Det består af linolie, træmel og kalkstensmel, som valses på en underside af sækkelærred. Linoleum er en særdeles stærk gulvbelægning.

Ødelagt belægning

Det værste, der kan ske med et linoleumsgulv, er, at det bliver vasket med de forkerte rengøringsmidler. Det kan ødelægge overfladen, så den ikke længere er smudsafvisende. Er overfladen ødelagt, vil gulvet meget hurtigt blive grimt og nedslidt at se på. Vask derfor altid gulvet med rengøringsmidler, som leverandøren har anvist.

Ridser og hakker

Linoleum bliver ofte ridset og hakket at se på med tiden, men vil alligevel bevare sine stærke egenskaber. Linoleum kan af fagfolk slibes og poleres op. Med tiden flyder huller eller kraftige ridser i linolium ofte sammen, så de næsten forsvinder af sig selv.

Kan du selv reparere skaderne?

I langt de fleste tilfælde skal skader på et gulv repareres af en murer, tømrer eller gulvlægger. Det kan have alvorlige konsekvenser selv at reparere skader på et gulv. Du kan fx komme til at skære hul i gulvvarmeslanger, hvorefter der kan opstå vandskade. Omkostningerne ved at udbedre vandskaden samt at få repareret gulvvarmen løber op i et betydeligt beløb. Små skader som mindre ridser og misfarvninger kan du dog selv udbedre, hvis du finder det nødvendigt.