Hvornår trænger gulvet til afslibning og ny overfladebehandling?

Når lakken på trægulvet er slidt igennem, eller træets overflade er meget ridset og hakket, er det nødvendigt med en afslibning - uanset hvilken kvalitet det har, og om det er behandlet med olie, sæbe eller lak.

Til gengæld er du bagefter frit stillet med hensyn til, hvilken ny overfladebehandling gulvet skal have - lak, olie eller sæbe - med de begrænsninger, træsorten nu sætter. Alle behandlinger har deres fordele og ulemper, og hvilken du vælger, er i høj grad også et spørgsmål om, hvad du synes er pænt.

Afslibning er dog ikke noget, du skal foretage i tide og utide, for gulvbelægningen bliver tyndere for hver gang, og selv med nænsom afslibning vil et trægulv kun kunne klare et begrænset antal slibninger i sin levetid.

Er lakken slidt igennem, eller er træets overflade meget ridset og hakket, er en afslibning dog nødvendig. Til gengæld er du så frit stillet med hensyn til, hvilken overfladebehandling gulvet skal have – lak, olie eller sæbe – dog med de begrænsninger, træsorten sætter. Alle behandlinger har deres fordele og ulemper, og hvilken du vælger, er i høj grad også et spørgsmål om, hvad du synes er pænt.

Hvor mange slibninger gulvet kan klare, afhænger både af slidlagets tykkelse og af, hvor meget det er nødvendigt at slibe væk hver gang. Har du et olie- eller sæbebehandlet trægulv, kan det ofte friskes op med en grundig afrensning og en ny sæbe- eller oliebehandling, hvis det ikke er meget skadet. Et lakeret gulv er mere problematisk.

Kan dit gulv tåle afslibning?

Massivt gulv

Afhængigt af dit trægulvs kvalitet vil et massivt gulv kunne klare flere slibninger end et lamelgulv. Massive gulve i form af brædder eller parket er samlet med not og fer, og disse gulve må ikke slibes så langt ned, at samlingen svækkes.

På et bræddegulv kan man fx stikke en tynd spartelklinge ned i samlingen for at måle højden ned til feren, der mindst skal være 4 mm inden slibning. På parket- og lamelgulve kan man inspicere tykkelsen i kanten af gulvet ved at fjerne fejelisten og stikke et lille stykke spejl ned. Der kan kun slibes så meget af, at der er mindst 2-3 mm slidlag tilbage efter slibningen (se næste afsnit).

Lamelgulv

Lamelgulve er bygget op af flere lag, ofte med et slidlag af massivt træ øverst, en spånplade i midten, og et lag af en billigere træsort på undersiden. Lamelgulve kan også være opbygget af krydsfinér med et slidlag af massivt træ øverst.

Det er slidlagets tykkelse, der bestemmer, hvor meget lamelgulvet kan slibes. De bedste kvaliteter har et lag på op til ca. 6 mm. De billigste lamelgulve har kun et slidlag, der svarer til en tynd finér, ca. 2 mm, og de kan dårligt tåle en afslibning, uden at næste lag kommer til syne.

Laminatgulv

Laminatgulve kan slet ikke slibes, da slidlaget består af et meget tyndt lag plastlaminat og ikke træ. Laminatgulve er dog ofte udformet, så overfladen ligner træ - så det er muligt at tage fejl. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gulv er et laminat- eller trægulv kan du stikke et lille spejl ned ude i kanten af gulvet som beskrevet ovenfor, eller kontakte en fagmand.

Kan du selv afhøvle eller slibe dit trægulv?

Egentlig afhøvling bruges normalt på meget ujævne eller medtagne bræddegulve af blødere træ, fx fyrretræ. Afhøvling foretages med maskiner med roterende klinger, mens slibemaskinerne bruger bånd eller skiver af slibepapir.

Afhøvling er en god idé at overlade til professionelle gulvafhøvlingsfirmaer. Derimod vælger flere og flere selv at foretage en afslibning af gulvet. Hvis du er i tvivl om egne evner som gulvsliber, så overvej at sætte professionelle håndværkere på opgaven. Nogle professionelle gulvfirmaer tilbyder både afslibning og overfladebehandling for under 100 kr. pr. m2. Prisen afhænger af den type overfladebehandling, du ønsker.

Hvilke maskiner og værktøj skal du bruge?

Slibemaskiner og tilbehør kan lejes i byggemarkeder og hos mange farvehandlere, men tag ikke fejl. Selvom det lyder let, kræver det betydelig håndværksmæssig kunnen og meget tid at slibe et gulv af med et godt resultat.

Hvis du ikke har prøvet det før, men har mod på det, er det en god idé at starte med et mindre gulv, før du giver dig i kast med de mange kvadratmeter i stuerne.

Til gulvets store flader skal du bruge:

 • En stor bånd- eller valseslibemaskine.
 • Slibebånd i forskellige korn fra grov til fin, ca. 16-100 korn.
 • Slibeolie, hvis gulvet er lakeret eller malet.

Du kan leje slibemaskine med slibebånd. Olien smøres ud i et tyndt lag på gulvet og forhindrer det afslebne støv fra den gamle overfladebehandling i at sætte sig fast i slibebåndet. Er der tale om et helt jævnt gulv, fx parket eller lamel, der kun lige skal have slebet overfladebehandlingen af, kan det komme på tale at bruge en såkaldt rondelslibemaskine i stedet for gulvsliberen.

Med rondelslibemaskinen er det nemmere at lave en helt jævn afslibning. Rondelsliberen kan dog efterlade runde slibemærker.

Afslibning af trappetrin og kanter
Til kanter, trappetrin og svært tilgængelige steder kan du leje en kantsliber, men hvis du har en båndsliber eller en kraftig excentersliber, kan den også bruges.

Afslibning af hjørner og dørtrin 
Til hjørner, dørtrin og snørklede steder kan du bruge en kombination af deltasliber, malingsskraber og slibeklods med forskellige korn sandpapir. Deltasliberen har en lille, trekantet slibesål, som kan komme ind i kroge og hjørner. Maskinen kan ligesom de fleste andre typer maskiner lejes, hvis du ikke ejer en selv.

Alle slibemaskinerne bør have indbygget støvsuger med en pose til opsamling af støvet. Sørg for at få dig en grundig snak om gulvet med udlejeren af maskinerne. Han vil også kunne give dig nogle gode råd om brugen af maskinerne og sørge for, at du bruger de rigtige materialer.

Videoguides

Se vores guides til forberedelse, brug af udstyret og slibning af et fyrretræsgulv herunder.  

Hvordan forbereder du afslibningen?

 1. Dyk synlige søm. Inden du begynder at slibe, skal eventuelle synlige søm dykkes 2-3 mm ned under overfladen med dyknagle og hammer, ellers vil de rive slibepapiret i stykker og måske beskadige slibemaskinen. Skruer skal ligeledes skrues 2-3 mm ned i gulvet.
 2. Fjern fejelister. Fejelister langs alle vægge og dørtrin skal fjernes, så der kan slibes helt ud til kanten. Hvis du er forsigtig, og listerne i øvrigt er i god stand, kan du genbruge dem, når gulvet er færdigt.
 3. Udskift skadet træ. Har gulvet større skader, fx huller eller dybe hak, rådskader eller misfarvning på grund af fx fugt, bør det skadede område udluses inden slibning. En lus er et lille stykke træ, som indsættes i stedet for beskadiget træ. Hvis du kan håndtere et stemmejern eller et propbor, kan du lave lusen selv, men du kan også få en snedker til at gøre det. Det kan også være nødvendigt at udskifte hele brædder eller stave. Begge metoder forudsætter, at du enten har ekstra gulvmateriale tilovers, fra dengang gulvet blev lagt, eller kan skaffe noget, der matcher i farve og struktur.
 4. Spartel huller. Små huller efter skruer og lign. kan fyldes ud med træspartelmasse, hvis du kan finde en farve, der præcis matcher gulvet på det givne sted.
 5. Gør gulvet rent. Inden slibning skal gulvet være nogenlunde rent og fri for klatter af maling, lim og lign.
 6. Tøm rummet. Gulvafslibning støver utrolig meget, så det er vigtigt at tømme rummet helt for møbler og inventar og holde dørene lukkede ind til andre rum under slibningen. Lamper og højtsiddende hylder behøver du ikke at fjerne, men sørg for at dække dem grundigt af.
 7. Advar naboerne. Hvis du bor i lejlighed, bør du advare dine naboer, inden du går i gang med selve slibningen, da den støjer meget og tager mange timer.

Hvordan sliber du gulvet?

Gulvet skal slibes 3 gange:

 1. Lav først en grovslibning med slibebånd med korn 16 eller 24. Jo lavere tal, desto grovere slibepapir. Tallet står på papirets bagside.
 2. Lav så en mellemslibning med korn 40 eller 60.
 3. Lav til sidst en finslibning med korn 80 eller 100.

Det er gulvets tilstand, hårdhed og overfladebehandling, der afgør, hvilke kornstørrelser du skal bruge. Hvis gulvet ikke er så medtaget, eller hvis der er tale om et lamelgulv med tyndt slidlag, kan du undlade det groveste papir. Det er altid en god idé først at prøve sig frem på et afgrænset areal.

Jævnt trægulv

På almindelige, jævne brædder og parketgulve skal du som regel slibe på langs ad træet, og finslibningen foretages altid på langs ad træet. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at lave den første slibning på tværs - fx hvis du har et gammelt trægulv, med et tykt lag lak, som ikke kan slibes af udelukkende med en slibning på langs. I så fald skal du slibe på tværs først, så på langs, og så en finslibning på langs.

Ujævnt trægulv

Hvis gulvet er meget skævt og ujævnt, skal du starte med at slibe på tværs af plankerne. Dernæst finslibning på langs.

Malet og lakeret gulv

Hvis gulvet er malet eller lakeret, skal du først smøre det ind i et tyndt lag slibeolie. Det må endelig ikke svømme i olie. Bruger du for meget olie, kan det give problemer, når det afslebne gulv skal overfladebehandles.

Trægulv i mønster

På trægulve, som er lagt i mønster (sildebensparket, mosaikparket, rudeparket eller andet), slibes normalt først diagonalt og derefter i rummets længderetning. Hele gulvfladen finslibes i den retning, hvorfra dagslyset kommer. Slib de store flader først og derefter kanter, hjørner og andet. Gulvslibning støjer og støver meget, så du skal bære både høreværn og åndedrætsværn, mens du sliber.

Sådan bruger du maskinerne

 • Læg ledningen over skulderen, så den ikke kommer i vejen, og sænk forsigtigt slibefladen mod gulvet.
 • Bevæg maskinen langsomt og målbevidst i jævnt tempo.
 • Hold igen på maskinen, og hav fuld kontrol over den hele tiden. Du må ikke læne dig mod den eller presse den mod underlaget. Hvis du ikke bruger maskinen rigtigt, risikerer du, at overfladen bliver ujævn.
 • Kontroller slibepapiret jævnligt. Du skal kontrollere, at slibepapiret ikke er for slidt eller flosser. Så skal det omgående skiftes. Tjek også, at det ikke pakker med slibestøv. Brug evt. en stiv børste til indimellem at rense båndet eller skiven.

Når du har slebet

Efter endt slibning støvsuges gulvet meget grundigt for at fjerne alt støv. Det er nok også nødvendigt at feje eller støvsuge rummets andre overflader. Normalt bør gulvet overfladebehandles umiddelbart efter slibning, så det ikke bliver snavset eller får skader. I modsat fald skal det dækkes grundigt af, da det nyslebne træ er meget modtageligt.

Når gulvet er færdigslebet, skal det ideelt set være sådan her:

 • Gulvfladen skal være plan og jævn, og der må ikke kunne mærkes spring imellem de enkelte brædder eller stave. Overfladen skal være uden synlig vaskebræteffekt.
 • Gulvfladen skal være afslebet til rent træ uden spor af den gamle overfladebehandling.
 • Der må ikke være mærker efter slibestop eller overgange mellem slibningen af fladen og slibningen langs kanter og i hjørner.
 • Gulvet skal fremstå glatslebet set fra almindelig ståhøjde (1,6 meter over gulvet), og der må ikke forekomme synlige ridser.

Efter endt slibning støvsuges gulvet meget grundigt for alt støv. Hvis du ikke skal overfladebehandle gulvet umiddelbart efter, er det en god idé at dække det af, da det nyafslebne træ er meget modtageligt over for snavs og væde.

Sørg for at få dig en grundig snak med udlejeren af maskinerne om gulvet. Han vil også kunne give dig nogle gode råd om brugen af maskinerne og sørge for, at du bruger de rigtige materialer.

Lud- og sæbebehandling

Er gulvet af lyst træ, og ønsker du at bevare det lyse udseende, kan gulvet behandles med lud, så træets gulningsproces standses. Bemærk, at der anvendes forskellige typer lud til nåletræs- og løvtræsgulve.

Luden påføres jævnt på langs ad gulvbrædderne og skal tørre i nogle timer. Herefter slibes overfladen let med korn 100, og gulvet støvsuges grundigt.

Ludbehandling kan ikke bruges på mørke ædeltræsgulve. Ludbehandling beskytter ikke træet, og træet skal derfor altid efterfølgende have en grundbehandling med sæbe, olie eller lak.

Har du et gammelt trægulv, evt. med spor af ormehuller, kan du i stedet for olie vælge at behandle gulvet med sæbe. Det giver en flot, rustik overflade. Rigtigt udført er sæbebehandlingen rimeligt modstandsdygtig, men kræver dog ofte vask og er ikke så solid som en olieret overflade. Sæbehandlingen gentages mindst tre gange for at mætte træet.

Vil du fremhæve og bevare det hvidskurede look, kan du bruge en speciel sæbe, der er tilsat hvidt pigment. Vedligeholdelse fremover foregår med samme type sæbe, evt. indimellem med sæbespåner.

Behandling med olie

Til behandlingen bruges hærdende olie, der kan fås med og uden hvidpigmentering. Den hvidpigmenterede bruges på ludbehandlede og lyse træsorter, hvis du ønsker at forstærke det hvide look.

Oliebehandling giver en smuk silkemat overflade, der er temmelig modstandsdygtig over for smuds og slid. Oliebehandlingen giver ikke så stærk overflade som lak, men den gør det nemmere at friske op på de områder af gulvet, hvor det bliver slidt, fx ganglinjer og rundt om spisebordet.

SÅDAN BORTSKAFFER DU OLIEFORURENEDE KLUDE

 • Put kluden i en plastikpose.
 • Klem al luft ud af posen og luk den helt tæt.
 • Læg den i endnu en plastikpose, som du også lukker helt tæt. Posen kan smides ud med husholdningsaffaldet.

Olien skal arbejdes grundigt ned i træet med pensel eller rulle i et pænt lag. Hernæst skal den have lov at stå i ca. 30 minutter, inden den overskydende olie tørres væk.

Næste dag mellemslibes gulvet med slibefilt eller skuresvamp, evt. med maskine, og derefter skal det have endnu 2 tynde lag olie med 6-8 timers mellemrum, hvor overskydende olie igen tørres af.

Mindst 6 timer efter sidste lag olie poleres gulvet med skuresvamp eller med en rondelslibemaskine med polereskive.

Der kan være forskel på olietyper, så følg anvisningen på produktet nøje.

Gulvet skal fremover vaskes med sæbespånevand, eller plejesæbe til oliebehandlede gulve.

Vær forsigtig med klude og align., der har været i kontakt med olien. Olieforurenede klude kan selvantænde.

Behandling af trægulv med lak

Lak giver en slidstærk overflade i mat, halvblank eller blank, der er nem at holde ren. Men vedligeholdelse med nye lag lak senere hen skal ske, inden det gamle laklag slides igennem. Der er flere slags lak at vælge imellem, både vandbaserede og med opløsningsmidler.

De vandbaserede lakker er velegnede til gulve, der udsættes for almindeligt slid, og de har den fordel, at de gulner mindre end andre typer lak, samtidig med at de er ufarlige at påføre.

Lakker baseret på sprit eller cellulose giver en meget slidstærk overflade. Disse lakker er egnet til gulve med megen trafik og fx trappetrin. Det kræver god ventilation og sikkerhedsforanstaltninger som åndedrætsværn, når lakken påføres.

Endnu stærkere er tokomponent-isocyanatlak, der også anvendes til industrigulve. Denne type lak kræver omfattende beskyttelsesforanstaltninger, så læs sikkerhedsanvisningerne nøje inden brug.

Lak påføres gulvet med pensel eller rulle i et jævnt lag. Inden mellemslibning med slibepapir korn 120 og støvsugning og skal have lov at tørre nogle timer, afhængigt af typen af lak. Der påføres 2-3 lag lak. Følg brugsvejledningen nøje.

Ved senere genlakering af gulvet bruges helst samme type lak. Bruger du fx en spritbaseret lak oven på en vandbaseret lak, vil lakken koge op og krakelere.

Rengøring af olierede og lakerede trægulve foretages ved at støvsuge og tørre af med en hårdt opvredet klud. Vask foretages med sæbespånevand eller et egnet plejemiddel. Hverken sulfo- eller ammoniakbaserede rengøringsmidler egner sig til denne type gulve.