Fliser i gulvet kan knække, fx hvis du taber noget tungt på dem, eller hvis de er lagt på et ustabilt underlag, som giver sig en smule, fx et træbjælkelag. 

Det kan se grimt ud, hvis der ligger en enkelt ødelagt flise i et ellers intakt gulv. Men det kan godt lade sig gøre at skifte en flise, og det er endda ikke så svært. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal bære dig af, og hvilke redskaber og materialer, du får brug for undervejs. Du kan også bruge fremgangsmåden til at skifte en ødelagt flise, der sidder på en væg.

Vigtigt: Hvis du skal skifte en flise i en vådzone – eksempelvis en brusekabine - skal du sikre dig, at der ikke er anlagt en vådrumsmembran under fliserne, før du går i gang. Membranen er som regel en gummimasse, der skal sikre, at der ikke siver selv små mængder vand i den bagvedliggende konstruktion. Kommer du til at bryde membranen, når du hugger den ødelagte flise op, er den ikke længere tæt. Det er altså vigtigt, at membranen genetableres på betryggende vis, og det vil ofte kræve professionel ekspertise, så du kan være sikker på, at den slutter helt tæt. 

Det kan være svært at vide, hvornår der er udført en vådrumsmembran, for den ligger skjult bag fliserne. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte en fagmand, der kan hjælpe dig med opgaven.

Det skal du bruge til at skifte en ødelagt flise

Værktøj:

 • Hammer og mejsel
 • Tandspartel eller en almindelig spartel, hvis det er en lille flise, du skal udskifte
 • Spand og et redskab til at røre rundt med
 • Gummispartel
 • Klud
 • Vaterpas eller bræt
 • Sikkerhedsbriller

Materialer:

 • En eller flere nye fliser
 • Fliseklæb
 • Flisefugemasse
 • Evt. flisekryds

Sådan skifter du den ødelagt flise

 • Fjern den omkringliggende mørtelfuge. Du kan skrabe den væk med en spartel eller en gammel skruetrækker. Bruger du hammer og mejsel, skal du være særlig forsigtig, så du ikke kommer til at slå stykker af de omkringliggende fliser. Husk sikkerhedsbrillerne.
 • Hug den ødelagte flise op med mejsel og hammer. Pas på ikke at gå for hårdt og hurtigt til værks, så du kommer til at beskadige de omkringliggende fliser. 
 • Fjern eventuelle rester af fliseklæb, der sidder fast på underlaget, så du får en plan overflade. Sørg også for, at der ikke sidder rester af fuge.
 • Bland fliseklæb op efter producentens anvisninger
 • Smør fliseklæb på gulvet med en tandspartel. Hvis hullet er så lille, at du ikke kan bruge en tandspartel, kan du bruge en almindelig spartel til at påføre fliseklæb og derefter ’ridse’ klæberen med en gaffel eller lignende. Det er vigtig, at massen er ’stribet’, så den nye flise kan hæfte godt.
 • Tryk den nye flise ned i fliseklæberen. Du skal trykke flisen så meget ned, at du fornemmer, at hele bagsiden har kontakt med fliseklæberen. Forsøg efter bedste evne at placere flisen i midten af hullet, så der er lige stort mellemrum hele vejen rundt. Rammer du ikke rigtigt første gang, er der intet i vejen for, at du tager flisen op og prøver igen. 
 • Læg et vaterpas eller bræt hen over fliserne. På den måde kan du se, om din nye flise ligger i niveau med de øvrige fliser. Hvis den ligger for lavt, må du hive den op igen og smøre mere fliseklæb under. Ligger flisen for højt, må du fjerne fliseklæb og prøve igen.
 • Lad fliseklæberen tørre. Du kan læse på posen med fliseklæb, hvor lang tid det skal tørre, før du kan fuge omkring flisen. Det er vigtigt, at den nye flise ligger helt fast, før du fuger omkring den, så du ikke kommer til at rokke ved den.

Sådan fuger du omkring den nye flise

 • Bland fugemassen op i henhold til producentens anvisninger.
 • Brug en gummispartel (en spartel, hvor bladet er lavet af halvhårdt gummi) til at trække fugemasse på kryds og tværs hen over fugerne, indtil de er fyldt helt op.
 • Lad fugemassen tørre i ca. 30 minutter.
 • Glat fugerne ved at tørre dem over med en våd klud, og fjern samtidig eventuel overskydende fugemasse fra fliserne.
 • Gentag aftørringen to gange for at få alt overskydende fugemasse af fliserne. Pas på dog på, at du ikke kommer til at skrabe fugemasse ud af fugen, så den bliver ujævn. 
 • Lad fugen tørre et døgn, og tør så igen fugen af med en våd klud. Hvis produktanvisningen foreskriver en anden fremgangsmåde, skal du følge den.

De fleste fugemasser hærder i løbet af få timer. Men for de fleste produkter angives det, at du skal vente minimum 24 timer efter endt fugning, før du går på fliserne - husk at læse anvisningen.

Asbest i fliseklæb

Hvis fliserne i dit badeværelse eller køkken er sat op i perioden frem til 1980, er der risiko for, at de er opsat med fliseklæb (også kendt som fliseklæber eller fliselim), der indeholder asbest. Det er ikke alle typer fliseklæb fra denne periode, der indeholder asbest, men hvis du ikke har oplysninger om, hvilket specifikt produkt, der er benyttet, er der mistanke om asbest.

Man kan ikke se med det blotte øje, om der er asbest i en fliseklæb, og medmindre en analyse af materialet kan udelukke, at der er asbest i, skal fliserne fjernes af en professionel, der er uddannet i at håndtere materialet. Det skyldes, at indånding af asbeststøv beskadiger lungerne og kan give bl.a. lunge- og lungehindekræft.

Læs mere på asbest-huset.dk og på Arbejdstilsynets side om byggematerialer med asbest.

Hvad gør du, hvis du ikke har en ekstra flise liggende?

Det ser selvfølgelig pænest ud, hvis den nye flise er af nøjagtig samme slags, som den ødelagte du har erstattet. Det optimale er derfor, at du udskifter den ødelagte flise med en ny fra samme parti fliser, som er brugt på gulv eller væg.

Hvis det ikke er en mulighed, må forsøge at finde en flise, der ligner så meget som muligt, eller i hvert fald så meget, at du selv bliver tilfreds med resultatet. Det gælder både mål og farve.

Nogle forhandlere lader dig låne enkelte fliser med hjem, og på den måde kan du sammenligne og finde frem til en flise, du er tilfreds med. Du kan dog risikere, at du ikke kan få lov at købe enkelte fliser, men i stedet må købe en hel kasse.

I nogle tilfælde er det muligt at finde mindre partier af fliser på eksempelvis Den Blå Avis eller andre onlinemarkeder.

De samme anbefalinger gælder for fugemassen, som du skal bruge til at fuge rundt om flisen. Det kan være svært at finde en ny fuge, der matcher den eksisterende fuldstændigt. Her må du igen forsøge at finde en fugemasse, der er tålelig for dig.