Du kan gøre meget for at tiltrække fugle til din have, og måske har du allerede styr på de mest basale nødvendigheder som vand, føde og muligheder for at bygge rede. Men der er stor forskel på, hvad de forskellige fugle bliver tiltrukket af, og her kan du selv gøre meget ved at være opmærksom på havens etager. Når man taler om havens etager, menes der de forskellige højder i haven - helt nede fra jordoverfladen og op til de højeste trætoppe. 

Havens nederste etage

I havens nederste lag befinder vi os lige under, på og lige over jordoverfladen. Det er her mange fugle finder deres føde i form af kryb og kravl, orme, frø og nedfaldsfrugt. Og det er også her de finder vand, og en del fugle sætter desuden også stor pris på skjul helt tæt på jorden. 
Det er samtidig i havens nederste lag, hvor du hurtigst og nemmest kan tilføre ekstra værdi til fuglene. Du kan fx sørge for, at der er:

 • Bar jord: Kan fx være under hække og buske eller skyggefulde steder, hvor der er mulighed for, at fuglene kan finde kryb og kravl i den blotlagte jord. 
 • Tilgængeligt vand: Som med alt liv, har også fuglene behov for vand. Sørg for, at der er frit tilgængeligt vand, hele året.
 • Blade- og kvasbunker: Kan både gemme på føde i form af biller og andet kryb, men også gemmesteder i hulrum i kvasbunker og -hegn tiltrækker nogle fuglearter.
 • Åbne områder: Nogle fugle tiltrækkes af åbne områder som fx græsplæner, hvor de finder regnorme og biller i jorden. Det åbne område skal helst være så stort, at fx solsorten kan slå sig ned et sted, hvor der er et par meter til det nærmeste bed. Katte kan finde på at ligge på lur i ly af bedene, og det ved fuglene.
 • Lav tæt beplantning: Lav tæt beplantning sikrer fuglene beskyttelse mod rovfugle og andre rovdyr, når de befinder sig tæt ved jorden. 
 • Døde træer: Gamle stammer og stubbe i forrådnelse kan gemme på mange dyr, der lever i det døde ved. Her hakker nogle fugle gladeligt efter føde. Så lad gerne gamle stammer ligge. 
 • Undgå sprøjtemidler!
 • Stauder og andre blomstrende planter: Tiltrækker insekter, som er med til at tiltrække fuglene. Blomsterfrø er desuden en kilde til føde for en del fugle i efteråret.

Billedgalleri: havens forskellige etager

Havens mellemste etage

I havens mellemste lag finder vi bl.a. vores hegn og hække, mellemstore buske og små træer. Mange fugle søger ophold her, og nogle bygger rede i dette lag. Også mange af fuglenes naturlige fødekilder findes her i form af bl.a. bær. 

For at give fuglene de bedste betingelser, kan du i havens mellemste lag sikre:

 • En blanding af stedsegrønne og løvfældende buske: Skaber ophold- og skjulesteder både sommer og vinter. 
 • Blomstrende og bærbærende buske: Blomsterne tiltrækker insekter og bær giver ekstra føde, typisk i efteråret.
 • Hække. Mange fugle søger ly i de tætte hække, både sommer og vinter. Husk at nogle fugle ynder at bygge rede i hække, så vær opmærksom inden du klipper den.
 • Klatreplanter: Man kan lade klatreplanter vokse op af hegn og gamle stammer for at give fuglene lidt ekstra skjul. 
 • Redekasser: Nogle fugle foretrækker at deres redekasser er placeret i dette lag.

Man kan nemt øge værdien i havens mellemste lag ved at plante buske og træer, der allerede har en vis højde. Men det kan tage et par år, før det er vokset godt til, så planlæg et par år fremad. 

Havens øverste etage

I havens øverste lag finder vi de store buske og mellemstore til store træer. Det er her mange fugle opholder sig, og flere arter bygger kun rede i dette lag. Heroppe er der også god mulighed for føde fra blandt andet frugter, bær og nødder, samt insekter og biller i døde grene og hulrum i stammer. 
For at sikre gode vilkår i højden, kan du sørge for:

 • Høje træer: Både stedsegrønne og løvfældende giver gode rede muligheder.
 • Bær- og frugttræer: Gode fødemuligheder.
 • Døde stammer og grene: Dødt ved tiltrækker forskellige smådyr, som fuglene lever af. Så lad gerne døde grene og stammer stå, så længe de ikke udgør et sikkerhedsproblem.
 • Store buske: Store tætte buske giver gode skjulesteder og muligheder for at bygge reder.
 • Redekasser: Nogle fugle foretrækker deres redekasser højt oppe i træerne. 

Det er oftest i havens øverste etage, at det er sværest at tilføre værdi, da det tager lang tid for træer og buske at nå op i højden. Så det er altså også dette lag, du skal værne særligt om, hvis du allerede er så heldig at have store træer og buske på matriklen.