Hvad er et IBI-anlæg?

IBI står for Intelligente BygningsInstallationer.

Typisk vil et IBI anlæg anvendes til at styre fx boligens lamper ude og inde, varmeanlægget, ventilationen, alarmer og musikanlægget.

Der findes flere forskellige typer af IBI anlæg, fx IHC, Smarthouse og Zensehome.

Et eksempel på et almindeligt brugt IBI-anlæg er et anlæg, der automatisk tænder lyset udenfor, når mørket falder på, eller når nogen nærmer sig boligen. Anlægget styres fx af følere, der reagerer på, at mængden af lys falder, eller på varmestrålingen eller bevægelser fra mennesker (eller dyr), der kommer i nærheden af føleren.

Andre eksempler er:

 • At du kan slukke alt lyset i boligen på én gang.
 • At du kan vælge mellem flere forskellige lyssætninger i boligen, fx en til om natten, så du kan finde ud på toilettet, og en med hyggebelysning til om aftenen.
 • At lyset selv slukker på badeværelset, når du går ud.
 • At lyset tændes og slukkes automatisk, når du ikke er hjemme for at forebygge indbrud.
 • At ventilationen på badeværelset automatisk styres efter luftens fugtighed.

De IBI-anlæg, du kan købe til din bolig, er typisk sammensat som pakkeløsninger, hvor du får en række forskellige muligheder.

Kan et IBI-anlæg installeres i alle huse?

Det er hovedsageligt i nybyggede huse, der anvendes IBI-anlæg. Et IBI-anlæg bliver normalt kun installeret i ældre boliger, hvis boligen alligevel skal igennem en større renovering. Det skyldes, at det er ret omfattende at installere anlægget. Fx kræver det, at der trækkes en stor mængde kabler på kryds og tværs i bygningen.

Det skal være en autoriseret elektriker, der installerer IBI-anlægget, uanset om det er i et nybygget eller et ældre byggeri. Mange elinstallatører har de seneste år uddannet sig specielt i at installere intelligente el-systemer.

  Hvilke fordele og ulemper er der ved et IBI-anlæg?

  Du behøver ikke at være en tekniknørd for at få glæde af et IBI- anlæg, men hvis du skal udnytte mulighederne optimalt, kræver det  en vis teknisk interesse og lyst til at sætte sig godt ind i tingene. 

  Fordele ved et IBI-anlæg

  • Et IBI-anlæg kan give større sikkerhed mod bl.a. indbrud, brand, gasudslip og vandspild fra utætte rør.  
  • Du kan spare på udgiften til varme og el, fordi du bedre kan tilpasse forbruget efter det faktiske behov.  
  • Du kan tilpasse lys og varme, så du får bedre komfort.
  • Du kan programmere lyset og andre elinstallationer efter dine egne ønsker.
  • Du kan let udbygge IBI-anlægget med nye komponenter, så anlægget er til dels fremtidssikret.
  • Et IBI-anlæg kan gøre din bolig mere attraktiv, hvis du skal sælge.

  Ulemper ved et IBI-anlæg

  • Et IBI-anlæg koster mellem 30 og 50 procent mere end en traditionel elinstallation.
  • Det tager længere tid at installere anlægget end en almindelig elinstallation.
  • Det kræver som regel flere kabler.
  • IBI-anlægget er lidt dyrere i drift, da anlægget i sig selv bruger el. Til gengæld kan du opnå besparelser på dit varme- og elforbrug, når du kan styre forbruget bedre i forhold til behovet.
  • For at opnå flest mulige fordele ved dit IBI-anlæg kræver det, at du sætter dig ind i, hvordan anlægget virker.