Isolering af krybekælderdæk

Isolering af krybekælderen kan være en god idé, hvis der er fodkoldt, eller der føles træk . Men efterisoleres krybekælderen ikke korrekt, kan det give alvorlige problemer med fugt, råd og svamp

Hvad er et krybekælderdæk?

Et ventileret hulrum er mellem 10 og 50 cm, mens en egentlig krybekælder er mere end 50 cm, men stadig så lav, at man ikke kan stå oprejst. Arkivfoto.

Hvad er et krybekælderdæk?

Den vandrette etageadskillelse,  eller dækket, mellem krybekælder og stueetage kaldes for et krybekælderdæk. 

En krybekælder er en kælder, der er så lav, at man kun kan krybe i den, ikke stå oprejst. I nogle tilfælde er krybekælderen så lav, at der ikke engang er plads til, at man kan krybe i den. 

Faktisk er det hulrum, som der opstår ved et gulv, der ligges på strøer, altså hvor der blot er et 10 cm højt hulrum også en krybekælder, selv om der ikke er en lem til hulrummet. 

Krybekældre eller ventilerede hulrum under gulvet i stueetagen er især almindelige i huse fra før 1950, som ikke har fuld kælder. Tanken med konstruktionen er at forbedre indeklimaet ved at hæve gulvet op fra den direkte jordkontakt og medfølgende fugt fra jorden. Det var et problem i ældre huse, hvor gulvene blev lagt direkte oven på den kolde og fugtige jordoverflade.

Hvordan finder du ud af, om du har krybekælder?

Der er normalt adgang til krybekælderen via en lem i gulvet. Det er meningen, at man via krybekælderen skal kunne undersøge, reparere og vedligeholde etageadskillelsen og de installationer, som ligger i krybekælderen.

Nogle huse har under stueetagen et hulrum, som kan variere i højden fra 10 cm og op til 40-50 cm. Først når højden er mere end ca. 50 cm, er der tale om en egentlig krybekælder.

Både hulrum og krybekælder skal være ventileret. Det sker via ventilationsåbninger i soklen. Hvis du ikke har adgang til en egentlig krybekælder via en lem i stueetagens gulv, men der er ventilationsriste i soklen, er der sandsynligvis tale om et ventileret hulrum under stueetagens gulv.

Hvordan finder du ud af, om dit krybekælderdæk er isoleret for lidt?

Hvis gulvet over krybekælderen er meget koldt, eller det ligefrem trækker op mellem gulvbrædderne eller ved fodpanelerne, er det tegn på, at der er for lidt eller måske slet ingen isolering under gulvet. 

Frem for umiddelbart selv at gå i gang med at isolere bør du tilkalde en byggesagkyndig. Han eller hun kan vurdere isoleringens tilstand, og om der kan efterisoleres på en forsvarlig måde, uden at der efterfølgende opstår problemer med fugt i konstruktionerne.

Hvordan kan du efterisolere dit krybekælderdæk?

Den korrekte måde at efterisolere krybekælderdækket på er at lægge isoleringen som et tætsluttende lag lige under gulvbrædderne. 

Den anbefalede isoleringstykkelse i krybekælderdækket er omkring 200 mm, men i praksis kan det være ventilationsristenes placering, der afgør, hvor meget isolering der er plads til. Ventilationsåbningerne må under ingen omstændigheder dækkes af isoleringen, da indtrængende kælderfugt ellers ikke kan ventileres væk.

Af samme årsag anbefales det derfor normalt ikke at blæse isoleringsgranulat ind i krybekælder eller det ventilerede hulrum, selvom løsningen ellers virker besnærende enkel og nem. 

Isolering nedefra

Hvis der er plads til at arbejde, dvs. minimum 50-60 cm, kan det være en fordel at isolere nedefra. Så er det ikke nødvendigt at bryde gulvene op, og rummene i stueetagen kan fungere normalt under arbejdet. Det er dog et besværligt og tungt arbejde, så du skal overveje at få et professionelt firma til at gøre det. Du er dermed også sikker på, at arbejdet bliver udført korrekt.

Der skal anbringes en dampspærre direkte under gulvbrædderne og 20-30 mm ned ad gulvbjælkerne. Derefter placeres isoleringsmåtter mellem gulvbjælkerne i fuld højde. Isoleringsmåtterne holdes fast ved hjælp af galvaniseret ståltråd, som spændes ud mellem gulvbjælkerne. 

Hvordan isolerer man krybekælder?

Isolering af krybekælderdæk med 2 lag isolering set nedefra. Illustration: Bolius

Det er fodkoldt - hvad gør jeg?

Isolering af krybekælderdæk set oppefra. Illustration: Bolius

For at få et tilstrækkeligt tykt lag isolering sættes derefter minimum 50 mm tykke isoleringsplader eller måtter op nedenunder og på tværs af gulvbjælkerne uden brug af lægter eller andet træ. Hvis der bruges lægter, skabes der kuldebroer, hvor der er kontakt mellem lægter og bjælker, og det vil begrænse efterisoleringens virkning. 

Der bør ikke monteres et vindtæt lag i form af vindpap neden under isoleringen, hvilket af og til anbefales. Et sådant lag kan spærre fugt inde i konstruktionen og skabe risiko for dannelse af skimmelsvamp. 

Isolering oppefra

Hvis det ikke er muligt at komme til nedefra, eller gulvene alligevel skal skiftes ud, er det muligt at isolere krybekælderdækket oppefra. Det foregår i princippet som beskrevet ovenfor, men dampspærren lægges, så bjælkernes oversider også dækkes, dvs. at dampspærren lægges som et ubrudt lag under gulvbelægningen.

Forhold, du skal være opmærksom på ved efterisolering af krybekælderdæk

Ventilationsåbningerne ind til krybekælderen må under ingen omstændigheder dækkes eller stoppes til, heller ikke for at begrænse træk og kulde om vinteren. Tværtimod kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at etablere flere åbninger for at sikre gennemtræk under krybekælderdækket.

Når dækket efterisoleres, trænger der ikke længere varme fra etagen ovenover ned i krybekælderen, og dermed forrykkes fugtbalancen i kælderen, fordi den relative luftfugtighed stiger. Det kan i visse tilfælde føre til dannelse af skimmelsvamp. Overvejer du at isolere ned til krybekælderen, bør du derfor rådføre dig med en byggesagkyndig, som kan gennemskue muligheder og konsekvenser.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Energitjenesten Rockwool "Her halter huset". Ulrik A. Hovmand. Huset Hovmand, 2006.

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab