5 gode råd til sikker dyrkning af grøntsager i forurenet jord

  • Dæk bar jord i bedene.
  • Rengør frugt og grøntsager.
  • Skræl rodfrugter inden spisning.
  • Husk hygiejne ved havearbejde.
  • Dyrk altid grøntsager i ren jord, hvis børnene er med.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Både luft og jord kan være forurenet med alt lige fra PFAS og tungmetaller til PAH-forbindelser og cadmium, og det kan måske afholde dig fra at dyrke dine egne frugter og grøntsager. Men som udgangspunkt kan du trygt dyrke dine grøntsager i både byen og på landet. Du skal blot tage en række forholdsregler og orientere dig om særlige tilfælde, hvor det frarådes at dyrke egne afgrøder.

Alt efter, hvor du bor, hvilke planter du vil dyrke, og hvilke stoffer der er tale om, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Få en oversigt her.

Dyrkning af frugt og grønt i land eller by?

Hvis du bor i byen, skal du gå ud fra, at både jord og luft er lettere forurenet. Som udgangspunkt er alle grunde inden for byzonen klassificeret som lettere forurenede, og den megen trafik i byerne giver luftforurening i form af fx tungmetaller som bly og cadmium samt såkaldte PAH-forbindelser fra bilers forbrænding.

Uden for byzonen kan der være renere luft, især hvis du bor væk fra motorvejen og større veje. Hvis du ønsker at undersøge, om din grund er klassificeret som forurenet, kan du gøre det på Danmarks Miljøportal

Specielt for PFAS, som er en gruppe af fluorstoffer, der kan være kræftfremkaldende, har nogle regioner særlige kort over kortlagte forureningsområder. Tjek din egen regions hjemmeside for nærmere information.

Forskel på, hvor mange stoffer afgrøder optager

Hvilke frugter, bær og grøntsager kan du så dyrke, hvis der er lettere jord- og luftforurening, der hvor du bor? 

Som udgangspunkt optager frugt og grøntsager, der vokser på en plante – fx tomater – ikke store mængder skadelige stoffer gennem deres rødder, og de optagede mængder er så små, at det sjældent er sundhedsskadeligt. 

Frugt og grøntsager, som vokser i jorden og i jordoverfladen – fx gulerødder, kartofler, salat og jordbær – kan dels optage forurening fra jorden, og dels kan de skadelige stoffer sidde på afgrødens overflade. Her kan risikoen reduceres ved at skylle og skrælle frugten og grøntsagerne grundigt, inden du spiser dem.

Ved luftforurening, især fra bly, kan forureningen afsættes på overfladen af fødevaren. Det kan du som regel skylle væk på de fleste frugter og grøntsager, men der er nogle typer afgrøder, som du bør undgå at dyrke i fx storbyer. Det gælder fx:

  • Bær
  • Salat
  • Kål
  • Krydderurter. 

Grønkål har fx et højt indhold bly på grund af den store krøllede overflade, og små bær har et højere indhold pr. kilo end store æbler. Det kan samtidigt være sværere at skylle fx et brombær eller hindbær ordentligt på grund af den knudrede overflade.

Få analyseret planter

Når det gælder PFAS, kan du som udgangspunkt gå ud fra, at din grund ikke er forgiftet med PFAS, medmindre du bor tæt på et PFAS-klassificeret område. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine afgrøder indeholder PFAS, kan du mod betaling få analyseret dem. Læs mere om det hos Fødevarestyrelsen på denne side.