Spørg Bolius

Kan en ejerforening af rækkehuse opløses - og så udstykkes til selvstændigt ejede boliger?

Til Bolius

Kan en ejerlejlighedsforening der består af dobbelthuse og et rækkehus beslutte at ændre status til ejerboliger

7 boliger med privatte haver og et lille fællesanlæg ønsker at overgå til ejerboliger med grundejerforening

Venlig hilsen JKM

Hej JKM

Jeg forstår spørgsmålet således, at forespørgslen går på, om ejerlejlighederne kan overgå til en status som huse med heraf følgende foreningsmæssige konsekvenser.

Spørgsmålet om, hvorvidt det klassificeres som et hus eller en ejerlejlighed skal besvares med udgangspunkt i, om boligen har sin egen matrikel eller deler matrikel med andre boliger. Ejerlejligheder kan derfor ikke uden videre skifte status (og vice versa).

Afgørende er dernæst, om der kan ske udmatrikulering. Det er ikke tilstrækkeligt, at/hvis ejerforeningen på egen beslutter at overgå fra ejerlejligheder til huse. Dette kræver, at dette er muligt i tinglysningsmæssig henseende, og muligheden herfor afhænger igen af, om der kan ske udstykning, så hver ejendom har sin egen grund. Der er forskellige forhold, der udøver indflydelse på, om ejendommen kan udstykkes, og hvordan den skal udstykkes.

I praksis iværksættes en proces som denne typisk ved, at der rettes henvendelse til en landinspektør, der på vegne af ejerne af ejendommene sender en ansøgning til kommunen.

Spørgsmålet om ejerlejlighedsfælleskabets opløsning er hverken behandlet i loven eller normalvedtægten. Udgangspunktet er dog, at der ikke kan ske opløsning af foreningen, så længe ejendommene er klassificeret som ejerlejligheder.

Såfremt der er anført opløsningsbestemmelser i ejerforeningens vedtægter, skal disse selvfølgelig følges i forbindelse med en opløsning. Der kan eksempelvis være indeholdt forskrifter om krav om accept fra samtlige medlemmer og/eller vedtagelse i forbindelse med flere på hinanden følgende generalforsamlinger. Hvis ejerforeningens vedtægter ikke indeholder specifikke bestemmelser om opløsning, kræver en opløsning som udgangspunkt, at samtlige lejlighedsejere er enige om - og tager de fornødne skridt til - at lade ejendommen overgå til en anden besiddelsesform.

Hvis tiltagene gennemføres, vil det formentlig også være nødvendigt at overveje låneomlægning mv.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden