Spørg Bolius

Kan en grundejerforening forbyde brug af brændeovne?

Hej Bolius

Jeg er bestyr.medlem i en grundejerforening. Medlemskab er tvunget (tinglyst).

Et medlem foreslår en vedtægtsændring, som forbyder grundejerne at bruge brændeovn. Har foreningens vedtægter nogen gyldighed på dette område?

Mvh Niels 

Hej Niels.

Ved hjælp af en vedtægtsregulering kan en grundejerforening i stor udstrækning fastsætte regler for foreningens medlemmer. Vedtægterne bør være tinglyst på de respektive ejendomme.

Muligheden for at gennemføre vedtægtsændringer er imidlertid begrænset til at kunne angå forhold, som rent faktisk har med grundejerforeningens samlede og saglige interesser at gøre. Der må derfor eksempelvis ikke vedtages ændringsbestemmelser i vedtægter, som enten tilgodeser eller forpligter enkeltstående ejendomsejere uden saglig begrundelse. Der skal kunne påvises en fælles interesse.

Vedtægtsændringer skal med andre ord angå forhold, som reelt påvirker de øvrige grundejere. Denne problemstilling kan antageligvis ofte være aktuel i relation til vedtagelse af ”forbudsbestemmelser” af den omhandlede art, såfremt skorstene mv. af forskellige årsager ikke måtte skæmme de omhandlede ejendommes generelle æstetiske udtryk i større udstrækning, og såfremt der i øvrigt ikke i lokalplanen er indeholdt anvisninger herom.

Det vil formentlig bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, idet der kan være afgørende individuelle forhold for forskellige grundejerforeninger. Hvis et forbud eksempelvis fremgår udtrykkeligt af den relevante lokalplan eller øvrige lokale regulativer, hvilket synes at kunne konstateres i et stadig stigende omfang, vil det – efter min opfattelse - være sagligt (tillige) at vedtage et udtrykkeligt forbud i vedtægterne.

Hvis der endvidere opstår forureningsgener, herunder røggener, for ejerne (eller beboerne) af de omkringboende ejendomme, vil det ligeledes kunne betragtes som sagligt.

Derimod er det væsentligt mere tvivlsomt, om et forbud kan vedtages med udgangspunkt i mere ”ideelle” eller politiske betragtninger omkring ønske om at mindske forurening, idet en grundejerforening som udgangspunkt ikke kan varetage sådanne politiske eller ideelle interesser i større udstrækning. Dette gælder antageligvis på trods af samfundsudviklingen.

Jeg er desværre ikke bekendt med, at der i retspraksis skulle være taget stilling til netop denne problemstilling. Som nævnt vil det formentlig også bero på en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.

Læs også: Hvad er en grundejerforening

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden