Flagermus er faktisk gode at have flyvende i haven. De små luftbårne pattedyr lever af insekter, og derfor er de med til at holde bestanden af eksempelvis myg nede, når de i tusmørket suser gennem luften på jagt. Desuden er flagermusens ekskrementer god gødning for havens vækster - især i rosenbede.

Hvad tiltrækker flagermus?

Flagermus jager insekter, så de kan godt lide haver med træer og buske, der blomstrer og er insektbestøvede – fx lindetræer.

Hvor bor flagermus?

Flagermus vil gerne bo tæt på steder, hvor de kan jage, så de slår sig ofte ned i huse og haver, der ligger tæt på en skov eller park, hvor der er mange insekter at finde. Der kan også godt bo flagermus i helt almindelige parcelhuskvarterer, hvis der er lidt tilgroet natur, der kan tiltrække insekter.

Flagermus bor typisk i et gammelt, hult træ eller i husets kip og gavl. De slår sig kun sjældent ned i udhuse eller redskabsskure, hvor der ikke er isoleret.

Sæt ikke flagermuskasser op, da flagermusene kun meget sjældent yngler i kasserne.

Hvor er der flest flagermusarter i Danmark?

Der findes flest arter af flagermus i det østlige Jylland og på øerne.

I alt lever der 17 flagermusarter i Danmark, som er udbredt i forskellige egne af landet. De er alle totaltfredede, hvilket betyder at du skal sørge for de bedste betingelser for kolonien, hvis de flytter ind.

Blandt de mest almindelige flagermus er sydflagermusen, der findes i hele landet på nær Nordøstsjælland og Jylland nord for Limfjorden, og vandflagermusen, der er udbredt i hele Danmark.

Hvornår er det sæson for flagermus?

Fra midt oktober til først i april går flagermusene i vinterdvale, men i sommerhalvåret er de aktive. Sidst i juni får hunnerne unger, som er flyvefærdige sidst i juli.

Er flagermus farlige?

Du skal ikke røre ved flagermus, for deres bid kan smitte med bakterier og i værste fald rabies. Flagermus angriber normalt ikke mennesker, og de bider kun, hvis du tager fat om dem. Så brug en kraftig handske, hvis du skal flytte en skadet flagermus.

Hvis flagermus flyver meget tæt på dig og din familie, når I sidder på terrassen en sommeraften, er det ikke for at gå til angreb. Flagermusen bruger ekko-orientering til at finde rundt i din have, og når den opdager, at der sker noget nyt på terrassen, flyver den helt tæt på for at få et ordentligt ekko, den kan orientere sig ud fra.

Kan flagermus gøre skade på dit hus?

I de fleste tilfælde kan der godt bo flagermus under husets tagudhæng, uden at det vil genere dig. Flagermus gnaver nemlig ikke i isolering og træværk.

Er der flyttet flagermus ind, kan du dog få problemer med ekskrementer og urin ned af husfacaden, og i så fald kan du børste det væk, når det er tørret ind. Du kan også sætte et bræt op under indflyvningshullet til flagermusenes bosted.

Hvis der er dårlig ventilation i det hulrum, hvor flagermusene opholder sig, kan der også opstå lugtgener fra deres urin.

Må du jage flagermus væk?

Da flagermus er totaltfredede, må du ikke bare skræmme dem væk, hvis de volder dig store gener. Du må heller ikke forringe eller ødelægge deres yngle- og rasteområder i håb om, at det får flagermusene til at rykke videre.

I stedet skal du kontakte din lokale vildtkonsulent fra Naturstyrelsen, som kan rådgive dig om, hvordan du får flagermusene til at flytte på den mest forsvarlige måde.

Flagermus må kun udsluses i starten af maj og fra sidst i august til starten af september. I sommerperioden har flagermusene nemlig unger at passe, og de må heller ikke flyttes under deres vinterdvale.