Spørg Bolius

Kan grundejerforening beslutte at de der ikke vil modtage information via e-mail skal betale for at få referater mv på tryk?

Hvad er reglerne for hvordan information fra generalforsamling/bestyrelsesarbejde for grundejerforening skal formidles?

Helt konkret er håndbåret referat etc. en kæmpe arbejdsbyrde som skal fjernes snarest, fordi der pt. ikke er nogen der gider varetage bestyrelsesarbejdet pga. for meget pres.

Jeg vil høre hvad det juridiske svar er på følgende forslag.

"Det fremsættes på generalforsamling at alle der IKKE har registreret sig via mail/ikke bekræfter at de fremover kan kontaktes via mail, skal betale et gebyr for at få dokumenter fra bestyrelsen overbragt."

Er der noget ulovligt her? Hvad har andre gjort og sluppet af sted med?

Vh Hanne

Hej Hanne.

Medlemmerne i en forening af en hvilken som helst art er forpligtede til at leve op til de krav, som stilles for at få foreningen til at virke rent praktisk.

I den digitale tidsalder – hvor breve fra det offentlige kører efter en opt-out model, hvor man aktivt skal udmelde sig for at modtage breve pr. almindelig post – er det alene naturligt, at foreninger også ønsker at effektivisere bestyrelsesarbejdet ved at sende referater og lignende via e-mail.  

I forbindelse med fremsættelsen af forslaget på generalforsamlingen, som i øvrigt skal vedtages ved den påkrævede majoritet for vedtægtsændringer, bør I sørge for at begrunde forslaget og have fastsat et beløb, som skal fremgå af vedtægterne.

Hvis beslutning træffes med det fornødne flertal, bør vedtægtsændringen tinglyses, så ændringen også får virkning for fremtidige medlemmer.

Jeg skal i øvrigt bemærke, at I skal fastsætte gebyret med afsæt i de faktiske udgifter, så der ikke senere kan opstå et spørgsmål om gebyrets rimelighed.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden