Spørg Bolius

Kan håndværker gøres ansvarlig for fejl i badeværelse udført som "sort arbejde" ?

Hej Bolius

Kan en sort håndværker holdes erstatningsansvarlig ved senere skader efter renoveret badeværelse? Det er efterfølgende konstateret, at badeværelset ikke lever op til gældende krav og regler. Håndværkeren har dog handlet i god tro.

Med venlig hilsen Line

Hej Line

Ifølge en ældre lovregel i Danske Lov 5-1-2, som stadig er gældende, kan domstolene slet ikke tage stilling til sager, som kræver rettens stillingtagen til en eller flere aftaler, som strider imod loven eller ”ærbarhed”, dvs. almindelig moralopfattelse.

I de senere år har der været en del sager, som netop har omhandlet såkaldt sort arbejde. Typisk har sagerne handlet om, at entreprenøren ikke har fået betalt sin faktura, hvorefter entreprenøren har indledt en retssag imod kunden for at få dom for betalingskravet.

I disse tilfælde er kunderne blevet frifundet, fordi domstolene i modsat fald ville føle sig tvunget til at anerkende aftalen eller aftalerne om såkaldt sort arbejde.

Spørgsmålet er derfor, om der konkret er en sådan sammenhæng mellem den konkrete aftale og de konkrete mangler, som gøres gældende.

Hvis det forholder sig sådan, at retten vil føle sig tvunget til at forholde sig til, at der eksisterer en aftale – hvilket ofte vil være tilfældet – vil det højst sandsynligt ikke være muligt at indlede en sag ved domstolene.

Kan det imidlertid lade sig gøre at overbevise domstolen om, at der blot er tale om mangelfuldt udført arbejde, som ikke kræver yderligere stillingtagen til aftalens eksistens, og rejses der udelukkende et økonomisk krav, kan det efter omstændighederne forholde sig anderledes.

Under alle omstændigheder bør det naturligvis undgås at indgå sådanne aftaler.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden