Spørg Bolius

Kan jeg sænke skatten på sommerhuset?

Hej Tine 

Jeg har et sommerhus, som jeg gerne vil beholde og benytte det som helårsbolig, når jeg går på pension.

Men mit problem er, at sommerhuset ved den offentlige vurdering er vurderet for højt, nok 25 procent over den reelle handelspris, og at en tårnhøj grundskyld derfor beskatter mig ud af huset. 

Har du mon nogle gode råd, der giver mig nogle muligheder for at skære ned på de udgifter, så jeg alligevel kan beholde sommerhuset som pensionist, så jeg stadig kan have glæde af huset og friluftslivet i den dejlige natur? 

Med venlig hilsen
Hans P.

Hej Hans P. 

Hvis du mener, at den offentlige ejendomsvurdering af sommerhuset er for høj, og dermed skatten, må du afvente de nye ejendomsvurderinger, der foretages i 2020. Her vil du så se, om vurderingen er for høj og vil blive reguleret ned.

Men hvis du ud over sommerhuset ikke har anden ejerbolig, og du opfylder de øvrige krav, som fx at du er nået pensionsalderen, har du mulighed for at indefryse ejendomsskatten. Det er en mulighed, også selvom du har en anden lejebolig, hvilket du kan læse mere om her.

Du søger om indefrysning, hvilket også kan betegnes som et lån til betaling af ejendomsskatten, i den kommune, hvor sommerhuset er beliggende. Helt praktisk kan du gøre det via denne side på Borger.dk, hvor du blot vælger den aktuelle kommune og logger dig ind med NemID.

Alle kommuner er forpligtede til at "indefryse" de egentlige ejendomsskatter, altså grundskylden. Endvidere kan du få indefrysning af udgifterne for tilslutning til kollektive anlæg, hvis det pålægges – altså hvis der er tilslutningspligt.

Derudover har nogle få kommuner en mulighed for, at pensionister kan indefryse andre udgifter som, f.eks. vej- og kloak-, vandaflednings- og renovationsafgifter.

Da det er ikke et tilbud, som kommunen er forpligtiget til at give pensionisterne, er der forskel på mulighederne i de enkelte kommuner. Om det er en mulighed i den kommune, hvor dit sommerhus er beliggende, kan du få oplyst på den pågældende kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden