Spørg Bolius

Skat på salg af sommerhus anvendt som pensionistbolig

Hej Bolius.

Jeg er faldet over følgende i vejledningen fra Skat vedr. skattepligt af fortjeneste ved salg af sommerhus. "Bemærk Ejendommen skal på salgstidspunktet have karakter af en fritidsbolig, der kan anvendes
til fritidsformål. Hvis ejendommen på et tidspunkt har ændret anvendelse fra fritidsformål til helårsbolig eller til erhverv, vil en fortjeneste ved salget af ejendommen som fritidsbolig kun være skattefri, hvis ejendommen efter den ændrede benyttelse på ny har været anvendt til fritidsformål af ejeren og/eller dennes husstand."

Betyder det, at jeg skal betale skat af en evt. fortjeneste, hvis jeg som pensionist har boet lovligt i sommerhuset hele året?

Mvh Lars

Kære Lars

Tak for dit spørgsmål. 

Jeg har spurgt Skattestyrelsen, hvad reglerne er ved salg af et sommerhus, man lovligt har boet i som pensionist. 

Som udgangspunkt er en eventuel fortjeneste skattefri, hvis du har benyttet det som fritidshus i en del af den tid, du har ejet det, og hvis det lever op til arealkravet. Du kan læse hele svaret fra Skattestyrelsen her:

”Skattestyrelsen kan oplyse, at et sommerhus kan sælges skattefrit, hvis ejeren eller dennes husstand har benyttet det til privat formål i en del af eller hele ejertiden. Sommerhuset skal også opfylde et arealkrav og grunden må således ikke være over 1.400 kvadratmeter. Hvis grundarealet er over 1.400 kvadratmeter, er salget også skattefrit, hvis der ikke kan udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse, eller hvis en udstykning medfører en værdiforringelse på mere end 20 pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Et sommerhus må som udgangspunkt ikke benyttes til helårsbeboelse, men pensionister kan få tilladelse til at bo i sommerhuset hele året, når de har ejet sommerhuset i ét år. Når en pensionist anvender et sommerhus som helårsbolig skifter sommerhuset ikke karakter til helårsbolig, da dispensationen fra helårsbolig gives til personen og bortfalder ved ejerskifte. Anvendelsen som helårsbolig ændrer hermed ikke sommerhusets status som sommerhus. Det er ikke en betingelse for skattefrihed, at sommerhuset på salgstidspunktet benyttes til fritidsformål. Det er nok, at sommerhuset på et tidspunkt i ejertiden har været benyttet til fritidsformål. Pensionister vil typisk i det år, der går, før sommerhuset må anvendes til helårsbolig, opfylde betingelserne for skattefrihed, da boligen i denne del af ejertiden har været anvendt til private fritidsformål.”

Du kan læse mere om skattereglerne ved boligsalg her: Skatteregler ved boligsalg - skal du betale skat ved salg? (bolius.dk)

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Louise Kastberg, fagekspert

Aktuelt på forsiden