Slå et kobbersøm ind i et træ, du ønsker skal væk, så går træet ud.

Sådan lyder en sejlivet myte. Men ifølge seniorrådgiver Palle Kristoffersen, Skov og Landskab, Københavns Universitet, er det kun en myte.

Du kan nemlig ikke få hverken et træ eller en trærod til at gå ud ved at slå kobbersøm i det. Kobber er et mikronæringsstof, som træet naturligt har behov for i små doser.

Hvordan får du så fjernet et træ?

Det nemmeste er at fælde træet eller få andre til at gøre det.

Som grundejer kan du frit beskære eller fælde træer på egen grund, hvis ikke der i en lokalplan eller en tinglyst servitut findes bevaringsbestemmelser.

Hvert år sker der dog alvorlige ulykker i forbindelse med træfældning, og samtidig kan et træ, der bliver fældet, risikere at vælte ned i bygninger eller ind til naboen, hvis det er stort, og du ikke har styr på det. Så er du det mindste i tvivl om, hvordan du gør, bør du få en professionel til at gøre det.