Du kan godt tænde op og fyre med grankogler i brændeovnen, men det er ikke nogen god idé, da grankogler udleder en del røg, når de optændes, og fordi massefylden i en grankogle er så lav, at der skal en del kogler til at give samme varme som et reelt stykke træ.

Grankogler giver for meget røg ved optænding

Grankogler anbefales indimellem som et naturligt optændingsmateriale, men ifølge skorstensfejermester og formand for Skorstensfejerlaugets miljøudvalg, Henrik B. Jensen, er det ikke en god idé at bruge grankogler til optænding eller fyring i brændeovnen.

– Det giver ikke mening at tænde op med kogler. I øvrigt heller ikke med aviser, som godt nok er tørre, men de giver meget røg, ligesom grankogler. Det er bedst at bruge optændingsblokke, som er lavet præcis til formålet, og som fås i forskellige miljøvenlige varianter, siger han.

Røgen ved forbrænding skal optimalt være næsten usynlig eller hvid. Dannes der røg, eller soder glaslågen i brændeovnen til, så er forbrændingen ikke god nok.

Hvis man insisterer på at brænde kogler af, skal man sørge for, at koglerne har en fugtighedsprocent på under 18 procent, ligesom det gælder træ.

Grankogler producerer ikke meget varme

Forskellige typer træ har stort set samme brændværdi, og det vil sige, at du får stort set samme mængde varme ud af fx 1 kilo træ, når du brænder det, uanset træets sort. Derimod er massefylden forskellig fra træsort til træsort, og massefylden har en betydning for, hvor meget varme, du kan få ud af et stykke træ. Når det kommer til massefylde, kommer grankoglen til kort.

– Hvis vi forudsætter, at grankoglen har den samme brændværdi som træ, er det min vurdering, at massefylden i en grankogle er lavere, end den er i fx grantræ. Og derfor skal der en hel del kogler til, hvis det skal give noget varme, siger Henrik B. Jensen.

Han pointerer, at samme forbehold gælder birkebark, der ofte anbefales som optændingsmateriale pga. barkens indhold af olie samt dets tynde lag. Men birkebark udvikler også for meget røg ved optænding. 

– Jeg tror, at der er nogle, bl.a. friluftsfolk og spejdere, som har god erfaring med birkebark som optænding af udendørs bål. Men i brændeovne kan jeg bestemt ikke anbefale det, siger han.

Brændeovnsbrugerne tænder ikke op med kogler

Skorstensfejerne oplever da heller ikke, at der tændes op eller fyres med grankogler i landets brændeovne.

- Jeg har ringet til nogle af mine kolleger rundt omkring i landet for at høre, hvad deres erfaringer er med optænding og fyring med grankogler, og de har ikke oplevet det hos nogen af deres kunder. Det har jeg heller ikke selv, så vi har ikke megen erfaring med grankogler til forbrænding, siger Henrik B. Jensen.

Han har dog gjort sig egne erfaringer gennem nogle mindre forsøg med optænding med og fyring af grankogler:

-  Det, vi ved fra egne små forsøg, er, at grankogler ikke rigtigt brænder, de ryger mere, og det er ikke godt for miljøet, siger han og understreger, at afbrænding af grankogler ikke skader brændeovnen eller skorstenen. 

Skorstensfejerens 4 råd til den bedste fyring

  1. Tænd op fra toppen. Læg 2 stykker brænde i bunden med barken nedad. Læg dernæst 10-14 stykker optændingspinde ovenpå i forskellige lag. Herpå lægger du nogle optændingsblokke, som du tænder, så forbrændingen sker ovenfra. Ved at tænde op på denne måde, kan du reducere partikeludledningen med op til 80 procent i forhold til optænding fra bunden.
  2. Fyr kun med rent og tørt træ, da vådt træ giver dårlig forbrænding og ryger meget. Du bør ikke optænde eller fyre med affald, behandlet træ, aviser, kogler mm., og du skal ikke fyre med træstykker større end en underarm. 
  3. Skab rigeligt luft til forbrænding. Skru helt op for brændeovnens lufttilførsel under optændingen. Først når flammerne er lyse og gule, skal du skrue ned for lufttilførslen.  
  4. Tjek røgen udenfor – den skal være næsten usynlig. Hvis den røg, der kommer op af skorstenen, er næsten usynlig og lugtfri, har du tændt rigtigt op.