Spørg Bolius

Kan underboen forhindre, at vi renoverer badeværelse?

Hej Bolius

Ang. udskiftning af badeværelse i ejerlejlighed.

Kan underboen sige nej til, at vi renoverer badeværelse inklusiv gulv, nye rør og afløb, når det kræver indgriben i deres loft?

Hilsen Inge N.

Kære Inge N

Medmindre der er bestemmelser i vedtægterne eller andetsteds, der specifikt giver jer adgang til underboens lejlighed i forbindelse med ombygning eller andet, kan underboen retteligt modsætte sig den del af byggeriet, der kræver, at I får adgang til vedkommendes bolig.

Du må derfor forsøge at få en aftale med underboen.

Ellers kan en mulighed i nogle tilfælde være at hæve gulvet på badeværelset så meget, at det giver plads til rør, afløb og tilstrækkeligt fald og tilkobling til faldstammen, uden at I skal have adgang til underboens lejlighed.

Det er alene, hvis ejerforeningen skal udskifte eller reparere fælles rør eller lignende, at man ifølge ejerlejlighedsloven er forpligtet til at give adgang til sin lejlighed.

Husk også, at du udover tilladelse fra foreningen også skal søge om byggetilladelse.

Læs eventuelt mere her: <link love-og-regler-om-badevaerelser-17976 _blank>www.bolius.dk/love-og-regler-om-badevaerelser-17976/

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden