Spørg Bolius

Kan vi købe min kærestes fars lejlighed og senere sælge den videre uden at skulle betale skat?

Kære Bolius

Min kæreste og jeg - ikke gift, men samboende i 2 år - bor til leje i svigerfars ejerlejlighed. Min kæreste har boet der i 4 år, og jeg i 2 år.

For et år tilbage købte vi en ejerlejlighed (vi ejer halvdelen hver), som vi agter at flytte ind i om måske 2 års tid, når økonomien holder til det. Da svigerfars lejlighed er steget en del i værdi, siden han købte den, ønsker han at sælge den til min kæreste til omkring den offentlige vurdering, så der ikke skal betales skat af en eventuel avance. Dette ville i så fald ske via et gældsbrev.

Ideen er altså, at min kæreste kan overtage svigerfars lejlighed, sælge den om 2 års tid skattefrit, og derpå flytter vi så ind i vores egen lejlighed.

Men når denne en dag skal sælges, kan dette da også gøres skattefrit? Og kan det overhovedet lade sig gøre at købe og senere sælge svigerfars lejlighed skattefrit, eftersom vi allerede ejer en anden lejlighed?

Mvh

Hej

Under normale forhold accepterer Skattestyrelsen en overdragelsespris på op til 15 procent under den seneste offentlige ejendomsvurdering, når salget finder sted til nærtstående parter som eksempelvis børn. Hvordan betalingen finder sted – i form af kontanter, gældsbreve eller realkreditfinansiering – blander Skattestyrelsen sig ikke i. Der er altså intet til hinder for, at din svigerfar overdrager lejligheden til sin datter på de vilkår, som du anfører i dit spørgsmål.

Når overdragelsen har fundet sted, vil et eventuelt senere salg være omfattet af parcelhus-reglen, da din kæreste jo har boet i lejligheden i en periode. Så ja – efter overtagelsen af sin fars lejlighed, kan din kæreste sælge lejligheden uden at skulle skat af en eventuel gevinst.

Det forhold, at I sammen ejer en anden lejlighed, er ikke noget, som Skattestyrelsen blander sig i. Hvis I efterfølgende flytter ind i jeres fælles ejede lejlighed og på et tidspunkt vil sælge denne, vil I på ny være omfattet af parcelhusreglen, hvorefter en eventuel avance ikke vil være skattepligtig.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden