Hvem og hvor mange driver erhverv fra egen bolig?

Siden finanskrisen i 2008 er antallet af selvstændige erhvervsdrivende i Danmark faldet. Men andelen af selvstændige, der driver erhverv fra egen bolig, er steget. I 2016 drejede det sig om 125.566 personer.

Antallet af selvstændige er nedadgående i brancherne landbrug/skovbrug, transport og byggeri/anlæg.Antallet stiger inden for undervisning/sundhed, ejendomshandel og -udvikling, information/kommunikation samt kultur og ”anden service”. 

I hele perioden har der været flere mænd end kvinder, der drev firma hjemmefra. Men andelen af kvinder er steget fra 22,5 procent i 2008 til 26 procent i 2016.

Tallene viser også, at der er forskelle mellem landsdelene. Den største andel af selvstændige, der driver firma hjemmefra, finder vi i regionerne Nordjylland, Syddanmark og Sjælland, mens hovedstaden er den region, hvor færrest selvstændige driver firma fra deres hjemmeadresse. 

Der er mange ting at tage stilling til, når du starter en virksomhed. Men at finde en bygning til firmaet behøver ikke være et problem. En stigende andel af selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive virksomheden fra deres eget hjem. Det viser tal fra Danmarks Statistik. 

I 2008 drev 64,1 procent af alle selvstændige firma uden at pendle, dvs. at de drev virksomheden fra deres hjem. I 2016 var det steget til 65,8 procent af alle selvstændige.

Der kan være mange penge at spare ved at være selvstændig hjemmefra. Det ved Peter Byrgesen. Han driver rådgivningsfirmaet Causa Socialis fra sit parcelhus i Slagelse og anslår selv, at han har sparet mellem 300.000 og 400.000 kr. gennem de otte år, han har haft firmaet. Dertil kommer sparet transporttid og større fleksibilitet i hverdagen.

– Hvis jeg har travlt, kan jeg sidde og fakturere lørdag eftermiddag uden at være koblet helt fra familien. Selvom det ikke er rigtigt nærvær, så er jeg dog på matriklen, også udenfor almindelig arbejdstid, fortæller Peter Byrgesen. 

Flest sjællandske mænd driver virksomhed hjemmefra

Peter er typisk for dem, der driver firma fra egen bolig: Han er en mand og bor i Region Sjælland, som er et af de områder i landet, hvor der er flest, der driver virksomhed hjemmefra. 

Næsten to tredjedele af alle selvstændige fra egen bolig er mænd, men andelen af kvinder er stigende. En af dem, der har været med til at ændre statistikken, er Karin Jensen. Hun startede cateringfirmaet Fru Jensen fra kælderen under familiens hjem i begyndelsen af 1990’erne. I dag driver hendes søn og svigerdatter virksomheden, men Karin Jensen laver stadig mad til catering i det industrikøkken, som hun fik bygget i kælderen. 

Fordele og ulemper ved ombygning til erhverv

Drømmer du om at gøre hende kunsten efter, så skal du overveje, hvordan det vil påvirke dit hjem. En stor ombygning som for eksempel et industrikøkken kan godt blive en ulempe, når boligen engang skal sælges.

 – Hvis der foretages ombygninger, målrettet mod erhverv, og som ikke umiddelbart giver mening i en almindelig bolig, så vil det for en del købere være et minus og de vil fravælge boligen, siger Tine Nielsen, arkitekt og fagekspert i Videncentret Bolius.

Hun fremhæver dog, at ombygninger også kan øge boligens værdi. Et kontor med egen indgang kan for eksempel også anvendes som teenagebolig. 

– Hvis man tænker sig om i forhold til andre funktioner af det, man ændrer, så behøver det ikke at være negativt økonomisk, siger Tine Nielsen.

Så meget må et firma fylde i privat hjem

For Karin Jensen har det ikke været så vigtigt, om køkkenet var et fleksibelt rum. Til gengæld har hun været opmærksom på, hvor stort det blev i forhold til resten af boligen. Vil du drive erhverv fra din bolig, så gælder det om at huske tallet 25. Det er den procentdel, firmaet maksimalt må udgøre af hele boligen, hvis man vil sikre sig, at Skat og andre myndigheder ser huset som en privatbolig. 

– Kommer man over 25 procent i erhvervsmæssig andel, vil det betyde, at ejendommen ikke længere kan anses for at være en privat bolig vurderingsmæssigt, hvilket kan få betydning for skattefrihed ved salg, siger Kasper B. Truelsen, der er cand. merc. jur. og rådgiver i FSR – danske revisorer. 

– Den del af boligen, der anvendes erhvervsmæssigt, vil ikke være skattefri, hvis der ved et salg opnås en avance, da skattefriheden kun gælder privatpersoners ejendomme, oplyser Kasper B. Truelsen. 

Til gengæld kan der være skattemæssige fordele ved at drive erhverv fra eget hjem. 

– Hvis kravene overholdes, er der fradrag for ejendomsskat, varme, el eller øvrige boligudgifter, fortæller Kasper B. Truelsen. Kravene handler bl.a. om, hvor mange timer man arbejder, og hvordan erhvervsdelen er adskilt fra resten af boligen. Derudover skal man kunne adskille firmaudgifter fra private udgifter. 

 At det ikke er helt enkelt, viser en ny undersøgelse fra Ase, a-kassen for selvstændige.  Her angiver 21 procent af a-kassens medlemmer, at ”fradrag for at drive virksomhed fra privatadressen” er de skatteregler, de har sværest ved at forstå.

Catering-iværksætter Karin Jensen brugte en del tid på at sætte sig ind i reglerne, både før og mens hun drev firmaet. 

– Sørg derfor for at have en god dialog med myndighederne om, hvilke regler du skal overholde. Hvis du ikke selv er god til tal, så rådfør dig med nogen, der er, lyder Karin Jensens råd.

Tag familien med på råd

Har du familie, bør de også tages med på råd, mener Peter Byrgesen.

Hans hjemmekontor har udsigt til et halvtag, hvor familien stiller deres cykler og tørrer vasketøj. Peter Byrgesens hustru brød sig ikke om, at hans klienter kunne se familiens private ting. Hun har derfor hængt et stort gardin op, så hverken cykler eller vasketøj er synlige fra kontoret.

Tine Nielsen fra Videncentret Bolius anbefaler visuelle tricks til at lede kunders opmærksomhed væk fra de mere private elementer i boligen. 

– Det kan være en beplantning foran vinduet og måske mattering eller film på noget af vinduet. Men især at placere nogle ting eller planter både inden for og uden for vinduet, der fanger kundens blik, siger arkitekten.  

Lydpåvirkninger kan også være en udfordring.

– Man skal sikre, at rummet ligger uforstyrret fra børnelarm og leg, arbejde i køkkenet og andet, der kan give lydgener. Hvis der skal være mulighed for at holde møder eller få kunder på besøg, skal man sikre, at det er til at komme til hjemmekontoret uden at skulle for meget gennem den private del af huset, siger Tine Nielsen.

Peter Byrgesens råd

  • Lav aftaler med familien om, hvornår du arbejder. Min familie ved, at når jeg er på arbejde, så arbejder jeg, også selvom jeg rent fysisk er i hjemmet.
  • Hvis den, du bor sammen med, også har hjemmearbejdsdage, så lav en aftale om, hvem der bruger hjemmekontoret hvornår. Ellers kan det give uenigheder. Vær indstillet på, at det kræver noget logistisk planlægning, for eksempel i forhold til, hvornår man kan gøre rent og have gæster med hjem.
  • Overvej, hvor privat du kan være i forhold til forretningsforbindelser.

Karin Jensens råd

  • Du sparer både transporttid og udgifter til lokaler. Karin Jensen anslår, at firmaet har sparet omkring 10.000 kr. om måneden ved at have til huse i kælderen fremfor at leje et industrikøkken.
  • Familielivet er mere fleksibelt. Børnene kan blive hentet tidligt, og de kan lære noget om, hvordan man driver forretning.
  • Hold virksomhedens økonomi helt adskilt fra din privatøkonomi. Få hjælp af en revisor, hvis du ikke selv har 100 procent styr på reglerne.
  • Bliv enig med dine familiemedlemmer om, hvor meget de skal involveres. Karin Jensens mand svarer ikke på spørgsmål om cateringfirmaets priser, men henviser til sin hustru. Til gengæld hjælper han ofte i køkkenet.
  • Få et fristed, fx et sommerhus, hvor kunder og ansatte ikke forstyrrer dig.
  • Undgå annoncehajer og internetspam, der tager din tid og koncentration. Fru Jensen har ikke en Facebook-profil. Den bedste reklame er kundernes anbefalinger – dem får du ved at levere et godt produkt, ikke ved at være meget til stede online.