Skimmelsvamp i boliger kan i værste fald gøre beboerne syge. Derfor bør du gå dit hus efter, hvis du har mistanke om, at der vokser skimmelsvamp.

Hvad er skimmelsvamp? 

Det er mikroskopiske svampe, der vokser i jord- og plantedele i naturen. Skimmelsvampe kræver tre ting for at kunne vokse: Ilt, organisk materiale og fugt. 

Skimmelsvamp kan fx vokse på træ, spånplader, tapet og papirpå bagsiden af gipsplader og sågar på støv.

Det er materialer, der findes i alle boliger, og derfor kommer der hurtigt gode vækstforhold for skimmelsvamp indendørs, hvis fugtigheden når op på et tilstrækkeligt højt niveau. 

Skimmelsvampe formerer sig nemlig ved at sprede sporer i luften, og de findes overalt i luften. Hvis forholdene er gunstige, vil sporerne vokse til egentlige skimmelsvampe.

Hvornår er skimmelsvamp sundhedsskadeligt?

Det er individuelt, hvor meget skimmelsvamp der skal til, før det er sundhedsskadeligt. Ikke alle er lige følsomme. Nogle få mennesker kan blive meget syge, mens de fleste slet ikke oplever en reaktion. Undersøgelser viser dog, at allergikere er mest følsomme over for skimmelsvamp. Desuden er børn mere følsomme end voksne, og kvinder er mere følsomme end mænd. 

Hvis der er skimmelsvamp i din bolig, og du er urolig for, at du reagerer på det, bør du gå til egen læge.

Hvordan ser skimmelsvampe ud? 

'Skimmelsvampe' dækker over en stor og varieret gruppe af svampe. Det betyder, at skimmelvækst kan se ud på mange måder.

Fælles er, at skimmelsvampe ses som en misfarvning på overfladen af det angrebne område. Den kan være hvid, lysegrå, gullig, rødlig, grønlig, pink eller sort. Belægningen kan også være lodden uanset farve.

Skimmelsvamp lugter ofte muggent, som fx jordslået stof. Mange mennesker kan dog ikke lugte skimmelsvamp.

Er du i tvivl om en belægning er skimmelsvamp, findes der flere forskellige test. I bunden af denne artikel finder du et link til en anden artikel, hvor du kan læse mere om det.

Sådan fjerner du skimmelsvamp 

 • Fjern først årsagen til, at skimmelsvampen har formeret sig, for ellers kommer den igen. Årsagen er fugt, og det kan komme mange steder fra: En vandskade, fx oversvømmelse eller et sprunget vandrør, et utæt tag, utætte eller dårligt isolerede vinduer, der giver kondens, dårligt isolerede vægge, som giver kondens på kolde overflader, dårligt indeklima, fx hvis der ikke bliver luftet nok ud i boligen, uhensigtsmæssig adfærd, fx at du tørrer tøj i boligen, undlader at lufte ud efter badet eller ikke tænder emhætten, når du laver mad.
 • Hvis der er tale om større områder med skimmelvækst (mere end 0,5 m2), bør du tage kontakt til en professionel, der kan rense området for dig. Det er vigtigt at sikre, at alt skimmelsvamp bliver fjernet.
 • Køb et svampedræbende middel til bekæmpelse af skimmelsvamp. Fx ProtoxSkimmel, Minus Mug eller Rodalon Skimmel.
 • Overdosér ikke – følg produktanvisningen nøje. Produkterne kan være miljøskadelige, ligesom de også kan være skadelige for dig, hvis du bruger dem forkert.
 • Bemærk, at bekæmpelses- og desinfektionsmidlerne ikke fjerner evt. misfarvninger, der kan opstå som følge af svampevæksten.

TIP!

Fylder skimmelsvampen mere end 0,5 m2, bør du få en professionel til at fjerne den. Og husk, at du skal fjerne den kilde til fugt, som er årsag til skimmelsvampen, så der ikke kommer skimmelvækst igen.

Forebyg skimmelsvamp

For at holde skimmelsvamp væk, skal du først og fremmest sørge for, at fugtigheden i din bolig er på et tilstrækkelig lavt niveau. Opdager du fugt eller tegn på fugt, skal du straks gøre noget ved det. Start med at fjerne fugten, og find derefter ud af, hvor den stammer fra. 

For høj fugtighed kan skyldes mange forskellige ting, men nogle af de mest almindelige årsager er:

 • Manglende udluftning
 • Byggefugt i forbindelse med om- eller tilbygning
 • Sprungne eller utætte vand- og varmerør*
 • Utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over*
 • Vandskader*
 • Fugt fra jorden
 • Dårlig eller ingen ventilation af tag og lette ydervægge
 • Defekte vinduer
 • Kuldebroer

*Efter vandskader bliver skimmelvæksten i mange tilfælde så omfattende, at det kræver professionel hjælp at fjerne den ordentligt. 

‘Sådan måler du luftfugtigheden i din bolig’

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen

Hvordan er komforten hjemme hos dig?

Træk, fugt og kolde vægge er blandt boligejernes største gener i hjemmet – problemer, som fx kan løses, når du alligevel er i gang med andre forbedringer af boligen.