Hvorfor kommer der kløver i en græsplæne?

Hvis du har kløver i din græsplæne, skyldes det, at der er for lidt kvælstof i det vækstlag, hvor græsrødderne befinder sig. Der er altid kløverfrø i luften, og når frøene lander på en græsplæne, vil de begynde at spire ligesom mange andre ukrudtsplanter.

Du vil især se kløver sprede sig, når dit græs vokser langsomt. Græs vokser langsomt, når indholdet af kvælstof er lavt, og så har kløver bedre mulighed for at vokse og sprede sig.

Derudover har kløver den fordel, at der sidder små rodknolde på kløvers rødder. I rodknoldene findes nogle bakterier, som kan udnytte luftens naturlige indhold af kvælstof til at vokse yderligere. Kløver hører til ærteblomst-familien, og næsten alle i denne familie kan dette trick.

Behøver du at bekæmpe kløver i plænen?

Det korte svar er nej. Hvis du kan leve med lidt kløver i græsplænen, behøver du ikke bekæmpe det. Kløver er helt naturligt, og blomsterne er en stor fødekilde til bier og insekter.

Der kan dog opstå et behov for mere eller mindre bekæmpelse, hvis hele eller meget store dele af plænen bliver overtaget af kløver, og at græsset bliver helt udkonkurreret. Men før du begynder bekæmpelsen, så overvej, om du kan leve med lidt kløver hist og her.

Giv græsset bedre betingelser med gødning med kvælstof

Som udgangspunkt er græs stærkere end kløver under de rette forhold. Så den bedste og mest hensigtsmæssige måde at bekæmpe kløver er at give græsset bedre betingelser for at gro. Da græs vokser langsomt ved et lavt indhold af kvælstof, kan du hjælpe græsset ved at tilføje en kvælstofholdig gødning - en kunst- eller organisk gødning egnet specielt til plæner. Kunstgødning kan også gå under betegnelsen NPK-gødning.

Du skal starte gødningen allerede i april eller maj for at give græsset et forspring og evt. gøde flere gange i løbet af vækstsæsonen. Hvor meget gødning du skal bruge, og hvor ofte du skal sprede det, afhænger af typen og det enkelte produkt. Følg derfor altid produktets anvisning.

En tommelfingerregel er, at kunstgødning skal spredes flere gange på end sæson end organisk, men med en mindre dosis pr. gang.

Kvælstofindholdet i gødningen giver græsplanterne et stort energitilskud. Græsset vil begynde at vokse hurtigere og kraftigere. En bivirkning er derfor, at du skal slå græsset oftere.

Det er ikke altid, at problemet løser sig med det samme. I så fald må du fortsætte den efterfølgende sæson og igen begynde at gøde fra april og sæsonen ud.

Kalksalpteter

Du kan også anvende kalksalpeter i stedet for almindelig kunstgødning. Kalksalpeter er også en kunstgødning, men har et større indhold af kvælstof. Men du må kun benytte kalksalpeter lige inden en stor regnbyge. Alternativt skal du vande din plæne grundigt, når du har gødet med kalksalpeter. Hvis plænen ikke vandes, svides græsset af, og det bliver gult.

Sprøjtemidler mod kløver i plænen

Der findes enkelte godkendte sprøjtemidler, der bl.a. kan bekæmpe kløver i græsplænen. Disse produkter er ofte baseret på kemisk fremstillede pesticider, der aktivt går ind og dræber udvalgte plantetyper.

Som med alt kemi skal disse produkter bruges med forsigtighed, og anvisninger på produktet skal altid følges. Ved overdosering eller ukorrekt brug kan du risikere at gøre stor skade på både din græsplæne og miljøet generelt. Der anbefales at bruge alternative metoder til bekæmpelse frem for sprøjtemidler.