Spørg Bolius

Koteletgrund

Er det muligt at blive fritaget for grundskyld for indkørslens areal til en koteletgrund da man jo ikke har fornøjelse af denne indkørsel, snarere tværtimod da den kun er til besvær. (snerydning mm.)
Mogens S.

Hej Mogens S.
Det vil jeg ikke tro - det er jo en nødvendig del af din grund der giver dig adgang til huset. Men der er som regel i ejendomsvurderingen taget højde for at en del af grundarealet er koteletben, ejendomsværdi og grundværdi ansættes ud fra ejendommen som en helhed.
Når grundværdien af koteletgrunde vurderes tages hensyn til den længere adgangsvej m. v. og ofte fastsættes en koteletgrunds grundværdi med nedslag for uhensigtsmæssig form på f.eks. 10 pct. af den samlede arealværdi. Men ulemperne ved grundens form kan være opvejet af f.eks. beliggenhed med bedre udsigt, færre gener af trafikken eller andet.

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden