Spørg Bolius

Legeredskaber på grundejerforeningens fællesareal - skal vi følge reglerne for offentlige legepladser?

Hej Bolius

Vi har en debat i vores nybyggede område vedrørende fællesarealets status.

Er det at betragte som offentlig eller privat område.

Hvad hvis der opstilles lege-redskaber (trampoliner o.l) på dette fællesareal, skal de så være godkendt til offentlig legeplads?

Leif S

Kære Leif T

Som jeg læser dit spørgsmål er området ikke aflåst, men tilgængelig for andre end grundejeren. Derfor vil kommunen sandsynligvis vurdere at legepladsen skal sidestilles med ”offentlig legeplads”, hvilket betyder at der skal søges byggetilladelse  og legepladsen skal opfylde de sikkerhedsregler der gælder for offentlig legeplads.

Erhvervs og Byggestyrelsen skriver i vejledning om byggesagsbehandling blandt andet:
"Offentligt tilgængelige legepladser kan defineres som legepladser, hvor offentligheden i almindelighed har adgang. Der kan ligeledes være tale om en offentligt tilgængelig legeplads, hvor en ikke begrænset kreds af personer har adgang til legepladsen, da der i disse tilfælde vil være samme sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn at tage, at der må ske en sidestillelse med offentligt tilgængelige legepladser.
Legeredskaber på aflåste arealer kan således anses som ikke offentligt tilgængelige, hvis det alene er en afgrænset kreds af personer, der har adgang til arealet. Det, der ikke er offentligt tilgængeligt, kan således defineres som værende de legepladser, der er beliggende på privat grund, og hvor benyttelse kun er forbeholdt og muliggjort for en grundeje eller afgrænset ejerkreds. Legeredskaber i private haver kræversåledes ikke byggetilladelse, da disse ikke er offentligt tilgængelige og endvidere indgår som en del af indretningen i haven På grundlag af ovenstående er det således styrelsens vurdering, at der på offentligt tilgængelige legepladser skal ske byggesagsbehandling ved opsætning af legepladsredskaber"


Det er dog sådan at styrelsens udtalelser alene er vejledende, og at den konkrete vurdering henhører under den enkelte kommune, som er afgørelsesmyndighed.

Selv hvis kommunen ikke vurderer legepladsen som offentlig men privat er der sikkerhedskrav  legepladsredskaber, så alle legeredskaberne skal være CE-mærket.
Læs her: Sikkerhedsstyrelsen Legeredskaber – Love og regler

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden