Spørg Bolius

Kan kommunen godkende legetårn der står helt tæt på skel?

Til Bolius

Naboen har bygget et skur ca. 10 m x 1,75 m og dertil koblet et legetårn m/gyngestativ.
Begge er bygget uden for byggelinje. Afstandsakrav fra husets udhæng til skel mod vej og nabo
(2,5m) overholdes således ikke. (Se billeder).
Legetårn er placeret på bagsiden/nordsiden af huset, så forældrene ikke generes af støj.
Derimod generes vi af både støj og indkig. Byggeri af skur og legetårn stemmer ikke overens med lokalplan og bygningsreglement.
Hvad kan vi gøre? Vi har klaget til kommunen men endnu ikke fået en afgørelse:
Kan det tænkes, at kommunen vil lovliggøre det og blæse på nabogener?
Vi ser frem til et godt råd.
Venlig hilsen nabo

Hej

Det vil være et spørgsmål om der er tale om et legeredskab (som ikke er omfattet af lovgivningen) eller om kommunen vurderer legetårnet som en bygning eller et hævet opholdsareal.
Både sekundære bygninger og hævede opholdsarealer er regler for i bygningsreglementet.
For sekundære bygninger placeret nærmere end 2,5 m fra skel gælder at ingen del af bygningen må være højere end 2,5 m og der må ikke placeres døre eller vinduer mod skel.
For hævet terrasse/opholdsareal gælder at afstand til skel skal være minimum 2,5 m fra skel. En terrasse defineres generet som hævet hvis den er mere end 30 cm over naturligt terræn.
Derudover kan der være bestemmelser i lokalplan eller andet der har betydning. 
Men for legeredskaber som klatrestativer, trampoliner m.v. gælder ingen regler om hverken placering, højde eller afstandskrav. 

I må afvente kommunens afgørelse, og vurdering af den konkrete konstruktion, da det ved tvivl altid vil være den enkelte kommunes vurdering af de konkrete forhold der er afgørende.

Læs mere her: Pas på: Dit legehus eller legetårn kan være ulovligt
Læs her regler for bygger ved skel: Love og regler for skure, carporte, garager og andre små bygninger
og her om hvordan man kan  klage til kommunen: Hvad gør jeg, hvis naboen bygger ulovligt?
Og her mere generelt om indbliksgener: - og hvad i eventuelt selv kan gøre for at skærme mod generende indblik i haven - da reglerne generelt kun gælder for indblik i bygning.: Må naboen glo ind på mig?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden