Spørg Bolius

Er naboens tilbygning lovlig?

Hej Bolius

Jeg skriver idet, jeg bor i et dobbelt hus, og min nabo har, efter min mening, lavet en tilbygning, der er meget høj og meget tæt på skellet.

Tilbygningen er ca. 2,5 m fra skellet og til 1. sals højde. For at det ikke skal være løgn, har de nu udfyldt rummet mellem tilbygningen og vores fælles plankeværk med en overdækket terrasse, og det ser ud til, at de vil bygge et plankeværk i 2,5 m højde på deres side.

Kan I svare mig på, hvor tæt må man bygge til skel og hvor højt?

Skal der ikke være nabohøring i sådan en sag? Er der en tidsfrist for, hvor længe man kan gøre indvendinger – jeg tror, at byggeriet er tæt på at blive meldt færdig. 

Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse m.m. skal som udgangspunkt ligge 2,5 m fra skel – hvor højden ikke må overskride 8,5 m, samt det skrå højdegrænseplan (1,4 x afstanden til skel - gavltrekanter af sædvanligt omfang medregnes ikke). Læs mere i denne Vejledning om byggeret 

Se kapitel 8 i bygningsreglementet, hvor det fremgår, at:

§ 176: Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende etageantallet og højden af et byggeri, når det maksimalt består af 2 etager, og ingen del af bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,50 m over terræn.

§ 177: Ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.

2) Mindste afstand til skel på 2,50 m mod nabo og sti.

3) Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.

Mange kommuner definerer en tagterrasse som en ekstra etage – og hvis der i en lokalplan, byplanvedtægt eller lignende er defineret krav om bebyggelse i max 1½ plan, kan der være en udfordring. Hvis ikke der er bebyggelsesregulerende planer for området, gælder bygningsreglementet, hvor man må bygge i to etager.

Hvis byggeriet er ansøgt hos kommunen, og er inden for byggeretten, vil der ikke være nabohøring. Kun i de tilfælde, hvor der gives dispensation, foretages en helhedsvurdering.

Hvis den overdækkede terrasse opføres tættere på skel end 2,5 m, overholder den ikke byggeretten. Opholdsarealer skal holdes 2,5 m fra skel. 

Jeg vil råde dig til at kontakte kommunen og eventuelt bede om agtindsigt i sagen. 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden