I flere af landets byggemarkeder kan du købe store færdigsamlede eller byg selv legehuse og -tårne til børnenes store begejstring. Men vær opmærksom, inden du sætter dem op, for bygningerne kan være ulovlige at opføre i haven, hvis de placeres for tæt på naboen.

- Det er ikke tilladt at sætte legehustårnene op i haven, hvis højden overstiger 2,5 meter, og er placeret tættere end 2,5 meter på skel, siger Tine R. Sode, bygningskonstruktør og fagekspert i Videncentret Bolius.

Tjek reglerne for legehus og legetårn i din kommune.

Om et legetårn er placeret ulovligt kan være forskelligt fra kommune til kommune, for det afhænger af, om kommunen vurderer, at der er tale om et skur eller opholdssted frem for et legeredskab.

- Det er også en skærpende omstændighed, hvis der fra legetårnet er direkte kig til naboens ejendom, forklarer Tine R. Sode.

Tjek lokalplaner og servitutter

Ud over reglerne i Bygningsreglementet kan regler i lokalplaner og servitutter også gøre det ulovligt at have et legetårn i haven. Derfor bør du altid kontakte den tekniske forvaltning i din kommune og høre om reglerne, hvis du vil undgå, at legetårnet senere skal fjernes eller flyttes.

Ved sommerhuse er reglerne endnu strengere. Her skal du bygge mindst 5 meter fra skel.

Kommuner kontrollerer kun legetårne ved klager

Men selvom du allerede har et ulovligt opført legehustårn i haven, er det ikke sikkert, at kommunen griber ind.

De kommuner, Videncentret Bolius har talt med, fortæller, at de normalt først reagerer, hvis de får en klage - fx fra en nabo. Hvis kommunen går ind i sagen og fastslår, at legehuset eller -tårnet er opført ulovligt, kan den forlange tårnet fjernet.

Ulovligt legehus gav dagbøder

Det skete bl.a. i 2010, hvor Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité anmeldte en ejer af et ulovligt opført legehus til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Anklagen gik på, at ejeren havde opført legehuset ca. 2 meter over terræn på stubben af et fældet træ inden for Dyrehavens skovbyggelinje. Det var et problem, fordi loven specifikt siger, at der i det område ikke må opføres skure - eller et legehus, der betegnes som et skur - uden dispensation.

Sagen endte i juridisk tovtrækkeri, hvor legehusets ejer nægtede at adlyde et påbud om at rive det ned, også selvom politiet havde været forbi adressen for at sætte skub i forløbet. Ejeren blev senere idømt dagbøder.

Spørg naboen først

Hvis du vil undgå at havne i samme situation, kan det ifølge Videncentret Bolius' fagekspert betale sig at udvise rettidig omhu og godt naboskab.

- Det fornuftigste er at tale med sin nabo for at se, om der kan findes en løsning i mindelighed. Det ville være surt at skulle fjerne eller skrotte et legetårn, da det kræver en del arbejde at få det placeret og funderet.

- Men hvis du vil være helt på den sikre side, er det en god ide først at forhøre sig hos den tekniske forvaltning i din kommune, siger Tine R. Sode.