Det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis du begiver dig ud i projektet med at bygge en hytte, så ungerne kan lege oppe i trækronerne.

Alt efter træhyttens formål, placering og størrelse gælder der nemlig forskellige regler, og du kan risikere at skulle fjerne hytten eller i yderste konsekvens endda få bøder, hvis du bygger for stort eller for tæt på din nabo. 

Her får du et overblik over reglerne.

Hytte i træet som legeredskab

 • Hvis træhytten kan betegnes som et legeredskab, er der ingen regler på området, og du kan frit bygge tæt på skel.
 • Et legeredskab er fx, hvis I sætter et par brædder op på en gren, som ungerne kan kravle på.
 • Hvis hytten har tag eller er bygget mere end 30 cm over naturligt terræn, er der dog regler på området – se herunder. 

Hytte som hævet opholdsareal

 • Hvis din træhytte er af en vis størrelse og mere end 30 cm over naturligt terræn, er det muligt for kommunen at vurdere, at det ikke længere kan betragtes som et legeredskab. I stedet kan det blive betragtet som et hævet opholdsareal på linje med altaner og terrasser.
 • For at sikre din nabo mod indbliksgener skal du derfor placere hytten minimum 2,5 meter fra skel.
 • Samtidig skal du tage hensyn til det såkaldte skrå højdegrænseplan – det vil sige, at toppen af hytten ikke må være mere end 1,4 x afstand til skel. Det betyder, at hvis du fx placerer hytten de pålagte 2,5 meter fra skel, må toppen af den maksimalt være 3,5 meter (1,4x2,5) over jorden, mens hytten højst må være 7 meter over terræn, hvis den er 5 meter fra skel (1,4x5).
 • Er det på en sommerhusgrund, skal træhytten være minimum 5 meter fra skel.
 • Samtidig skal du tage hensyn til byggeretten, der for sommerhuse betyder, at ingen del af bygningen må være højere end 5 meter.

Træhytte med tag som bygning

 • Hvis du bygger din træhytte med tag på, har kommunen mulighed for at betragte det som et legehus eller skur.
 • I så fald må du godt bygge hytten helt til skel, men ingen del af bygningen må være højere end 2,5 meter over naturligt terræn, og der må ikke være vinduer mod skel.
 • Hvis du bygger hytten på en sommerhusgrund, gælder der lidt andre regler. Her skal et skur eller legehus bygges minimum 2,5 meter fra skel – og de næste 2,5 meter ind på grunden må bygningen højst være 2,5 meter. 
 • Vær opmærksom på, at en legehytte med tag også godt kan betegnes som et hævet opholdsareal, hvis det er mere end 30 cm over naturligt terræn. I så fald gælder reglen om, at der skal være minimum 2,5 meter til skel.

Gode råd, hvis du vil bygge en hytte i et træ

 • Hvis du følger ovenstående regler, bør du være på sikker grund. Men der er mange gråzoner, og det er op til den enkelte kommune at tolke på reglerne og vurdere den konkrete legehytte – eksempelvis om en træhytte er et legeredskab, et hævet opholdsareal eller en form for sekundært bygning/skur/legehus.
 • Derudover er det vigtigt at tage hensyn til det gode naboskab, hvis du bygger tæt på skel og med mulighed for indblik. Snak derfor gerne med din nabo først.
 • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt træhytten lever op til reglerne om størrelse, er det en god idé at tage kommunen med på råd, inden du bygger. Det kan være, at du skal søge om dispensation eller byggetilladelse, eller måske er der lokalplaner eller andre bestemmelser i området, som du skal følge.
 • Hvis du bygger en træhytte uden at tage kommunen i ed, kan du risikere at blive bedt om at gøre hytten mindre eller fjerne den helt, fordi den ikke lever op til reglerne. Hvis du ikke følger anvisningerne, kan du risikere en bøde.